ŚIR poparła starania wójta z Pacanowa

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpił w imieniu rolników poszkodowanych wskutek nawalnego deszczu połączonego z gradobiciem i huraganem z wnioskiem o udzielenie informacji na temat aktualnych form pomocy na jaką mogą liczyć poszkodowani rolnicy.

W dniu 23 czerwca 2015r. wpłynęło do Biura ŚIR w Kielcach pismo Wójta Gminy Pacanów Pana Wiesława Skopa, w którym poinformował o skutkach wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które w dniu 20 maja 2015r. nawiedziły południowo-wschodnią część Gminy Pacanów i zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia w staraniach o uzyskanie pomocy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i w Agencji Rynku Rolnego. W piśmie prezes ŚIR zwraca się do ministra rolnictwa Marka Sawickiego pisząc  "Licząc na Pana solidarność z poszkodowanymi rolnikami, którzy niejednokrotnie utracili cały tegoroczny plon, zwracamy się z prośbą  o zainteresowanie się tą sprawą i pomoc w zaistniałej sytuacji." Pismo zostało skierowane również do prezesów Agencji tj. ARR i ARiMR.

Do pobrania informacja szczegółowa ministerstwa na temat pomocy jaka przysługuje rolnikom w tej sytuacji.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2