Co z przetwórstwem produktów rolnych na polskim rynku?

Na rynku przetwórstwa artykułów rolnych dzieją się naszym zdaniem niepokojące zmiany z punktu widzenia polskiej gospodarki. W załączeniu wystąpienie Prezesa ŚIR w tej sprawie pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2