Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało na wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR, które zostały zgłoszone podczas obrad w dniu 27 marca br. http://www.sir-kielce.pl/index.php/758-676
W skrócie były to zagadnienia:
1. Rozszerzenie płatności redystrybucyjnej dla małych gospodarstw
2. Rozszerzenie płatności do młodego bydła rzeźnego oraz płatności do krów do ilości poniżej 3 sztuk.


3. Objęcie ponownie całego kraju płatnością do roślin wysokobiałkowych na przyoranie.
4. Zmiany do ubezpieczeń upraw rolnych – pakiety ubezpieczeń od wszystkich ryzyk losowych.
5. Ubezpieczenie upraw na terenach podmokłych i zalewowych.
6. Pomoc krajowa na równych warunkach dla ubezpieczonych i nieubezpieczonych upraw rolnych.
7. Wyjaśnienie dotyczące możliwości uznania upraw jednorocznych traw przez ponad 5 lat za TUZ.
8. W związku z embargiem rosyjskim wniosek o wprowadzenie rekompensat dla producentów mleka, mięsa, jaj.
9. Zmiany dot. prawa łowieckiego w zakresie odszkodowania z tytułu rekultywacji łąk i uszkodzeń sprzętu rolniczego w związku z rekultywacją.
10. Wniosek o wyszczególnienie listy możliwych innowacji w związku z działaniem „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
11. Wniosek dotyczący sprzedaży jabłek do Chin – śladowe ilości.
Odpowiedź MRiRW

Ad. pkt 9 ministerstwo uchyla sie od odpowiedzi. Szkody łowieckie dotyczą w naszym wypadku upraw rolnych i dlatego zwracamy się do MRiRW. To w gestii przedstawicieli rządu jest porozumienie się co do kompetencji resortów i odpowiedź na nasze zapytanie a nie uchylanie się od odpowiedzi i przysłowiowa "gra na zwłokę".

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2