10/10 2020

Ceny zbóż - aktualne

 Aktualne ceny zbóż w sezonie 2017/2018: 2017r. 08.08; 16.08.; 22.08.; 29.08.; 05.09.; 05.10.; 07.11.; 04.12.; 03.01.2018 r.; 05.02.; 06.03.; 04.04.; 07.05.; 04.06.; 03.07.; 02.08.;

Aktualne ceny zbóż w sezonie 2018/2019:  2018 r. 09.08.; 16.08.; 22.08.; 28.08.; 05.09.; 12.09.; 19.09.; 26.09.; 02.10.; 05.11.; 5.12.; 2019 r: 07.01.2019 ; 07.02.; 04.03.; 01.04.; 07.05.; 03.06.; 02.07.;

Aktualne ceny zbóż w sezonie 2019/2020: 2019r. 24.07.; 30.07.; 07.08.; 12.08.; 19.08.; 27.08.; 02.09.; 11.09.; 18.09.; 24.09.; 2020 r.01.10.; 08.10.; 15.10.; 23.10.; 30.10.; 05.11.; 04.12.; 07.01.; 03.02.; 03.03.; 09,04.; 05.05.; 02.06.; 02.07.; ; 

Aktualne ceny zbóż w sezonie 2020/2021: 2020 r.: 05.08.; 11.08.; 18.08.; 07.09.; 06.10.; 04.11.; 07.12.; 2021 r.  styczeń.; luty; marzec; kwiecień, maj, czerwiec,( 7.07) lipiec, 21,07.; (2.08.)sierpień 16.08.; (1.09) wrzesień 21.09.; 03.11.(listopad);           01.12.( grudzień);

2022: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, 4 lipca, 11 lipca, 1 sierpnia, 16 sierp., 6 wrz., 20 wrz., 04 paździer., listopad, grudzień

: