Skład Komisji ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

(kadencja  2023 - 2027)

 

Członkami Komisji ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wybrani zostali:

W skład Komisji ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego weszli:
1. Bryła Jolanta
2. Grela Anna
3. Kaczmarek Jarosław
4. Kumor Barbara
5. Płusa Szymon
6. Przemyski Dariusz
7. Stanik Stanisław
8. Wach Jacek
9. Wąsik Małgorzata
10. Wiecha Danuta
11. Wójcik Krzysztof
12. Zasuń Leszek

Przedmiotem posiedzeń Komisji są sprawy związane z działaniem kobiet w środowisku wiejskim, w szczególności: Kół Gospodyń Wiejskich, sprawy zdrowia i zdrowego trybu życia, pomocy w trudnych sytuacjach życiowych rodzinie wiejskiej- świadomość prawna, problemy młodzieży i współpraca z organizacjami młodzieżowymi, zrównoważony rozwój - dbałość o dziedzictwo kulturowe, w tym kulinarne, aktywność kobiet i przemiany mentalne i obyczajowe w środowiskach lokalnych. Z ramienia Biura z Komisją pracuje Ewa Borycka - główny specjalista ds. agroturystyki i wiejskiego gospodarstwa domowego.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2