Skład Komisji ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

(kadencja 2015-2019)

 

Członkami Komisji ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wybrani zostali:

 

1. Bierońska Marianna

 

2. Domańska Jolanta

 

3. Galus Jan

 

4. Jamrożek Helena

 

5. Jedlikowska Barbara - przewodnicząca

 

6. Najberek Barbara

 

7. Pniewski Zdzisław

 

8. Płusa Szymon

 

9. Sabatowska Anna

 

10. Stępień Małgorzata

 

11. Szczygielska Ewa

 

12. Wiecha Danuta

 

13. Wójcik Zdzisław

 

14. Zdonek Krystyna - wiceprzewodnicząca

Członkowie Komisji ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej powołani zostali uchwałą nr 7/2015 Walnego Zgromadzenia V kadencji Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w dniu 10 lipca 2015r.

Przedmiotem posiedzeń Komisji są sprawy związane z działaniem kobiet w środowisku wiejskim, w szczególności: Kół Gospodyń Wiejskich, sprawy zdrowia i zdrowego trybu życia, pomocy w trudnych sytuacjach życiowych rodzinie wiejskiej- świadomość prawna, problemy młodzieży i współpraca z organizacjami młodzieżowymi, zrównoważony rozwój - dbałość o dziedzictwo kulturowe, aktywność kobiet i przemiany mentalne i obyczajowe w środowiskach lokalnych. Z ramienia Biura z Komisją pracuje Ewa Borycka - główny specjalista ds. agroturystyki i wiejskiego gospodarstwa domowego.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2