Skład Komisji ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

(kadencja 2019 - 2023)

 

Członkami Komisji ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wybrani zostali:

1. Adamczyk Wiesława
2. Bryła Jolanta
3. Jedlikowska Barbara
4. Kaczmarek Jarosław
5. Najberek Barbara
6. Osman Elżbieta
7. Płusa Szymon- przewodniczący
8. Stępień Małgorzta
9. Wiecha Danuta
10. Wójcik Krzysztof
11. Wójtowicz Halina
12. Zdonek Krystyna

Przedmiotem posiedzeń Komisji są sprawy związane z działaniem kobiet w środowisku wiejskim, w szczególności: Kół Gospodyń Wiejskich, sprawy zdrowia i zdrowego trybu życia, pomocy w trudnych sytuacjach życiowych rodzinie wiejskiej- świadomość prawna, problemy młodzieży i współpraca z organizacjami młodzieżowymi, zrównoważony rozwój - dbałość o dziedzictwo kulturowe, w tym kulinarne, aktywność kobiet i przemiany mentalne i obyczajowe w środowiskach lokalnych. Z ramienia Biura z Komisją pracuje Ewa Borycka - główny specjalista ds. agroturystyki i wiejskiego gospodarstwa domowego.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2