POPLONY W PROGRAMACH ROLNOŚRODOWISKOWYCH:

 -        pozwalają na lepsze wykorzystanie możliwości produkcyjnych gospodarstwa
 -        wzbogacają glebę w składniki pokarmowe
 -        zacieniają glebę poprawiając jej życie biologiczne
 -        działają odchwaszczająco
 -        wpływają korzystnie na właściwości fizyczne gleby
 -        przechwytują nadmiar azotu w okresie jesiennym oraz ograniczają jego przenikanie do wód podziemnych
 -        zwiększają plon rośliny następczej o kilka procent
 

Udany poplon dostarcza ok. 2-3 t/ha suchej masy podlegającej szybkiej mineralizacji w glebie.

 Cechy charakterystyczne dobrego poplonu;
 -        szybkie tempo wzrostu
 -        duże pobranie składników pokarmowych
 -        dobrze rozwinięty, głęboki system korzeniowy
 

Dostosowanie ppplonów w zależności od długości okresu wegetacji roślin;

 -        przed l sierpnia - po zbożach wcześnie dojrzewających (jęczmieniu ozimym, życie) - bobik,

łubin żółty i wąskolistny, groch pastewny, słonecznik, wyka jara, rzepa ścierniskowa, seradela
i życica westerwoldzka

 -        ok. 10 sierpnia - rzepak ozimy, rzepik ozimy, gorczyca biała, facelia, rzodkiew oleista
 

Dostosowanie poplonów w zależności od rodzaju gleby;

 

-        lekkie - łubin żółty, seradela, gorczyca

 

-        średnio-zwięzłe - groch ramrod., słonecznik, łubin wąskol., wyka oz., rzepak, rzepa ścierniskowa

 

-        ciężkie - bobik, wyka jara, kapusta pastewna.

 

Zalety uprawy poplonów w mieszankach:

 

-        mniejsze ryzyko niepowodzenia uprawy

 

-        pasza o większej wartości pokarmowej

 

-        lepsze zacienienie gleby, mniejsze straty wody

 

Propozycje mieszanek (kg/ha) na gleby:

 

lżejsze

 

-        groch pastewny + łubin żółty + seradela                           (100+80+20)

 

-        groch pastewny + słonecznik                                         (150+15)

 

-        wyka jara + groch pastewny + łubin żółty                          (40+120+60)

 

-        łubin żółty + seradela                                                  (130+30)

 

-        wyka ozima + łubin żółty                                             (40+100)

 

mocniejsze

 

-        wyka jara + bobik + słonecznik                                      (100+80+15)

 

-        bobik + groch pastewny + wyka ozima                            (90+60+50)

 

-        bobik + groch pastewny + słonecznik                              (100+100+15)

 

-        bobik + wyka jara + słonecznik                                      (120+40+100)

 

-        groch pastewny + słonecznik                                        (150+15)

 

-        groch pastewny + wyka jara + słonecznik                         (100+50+10)

 

-        groch pastewny + łubin wąskolistny + słonecznik (100+70+15)

 

-        groch pastewny + łubin wąskolistny                                (100+140)

 

-        bobik + groch pastewny + łubin wąskolistny                      (120+40+80)

 

Nawożenie mineralne przed siewem poplonów:

 

-        P205   30-50 kg/ha

 

-        K20     60-80 kg/ha

 

-        N         50-60 kg/ha - pod rośliny niemotylkowate

 

* Informacja została przygotowana przez Centralę Nasienną w Kielcach

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2