02/07 2014

Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Świętokrzyskie Rolnicze Centrum Szkoleniowo Promocyjne Sp. Z o.o.   działające przy Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej upoważnione zostało przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach do prowadzenia szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 

Dla rolników i osób wykonujących zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy organizowane są odpłatne szkolenia w zakresie:

STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU MONTOWANEGO  NA POJAZDACH SZYNOWYCH ORAZ INNEGO SPRZĘTU STOSOWANEGO W KOLEJNICTWIE” 

Szkolenia podstawowe przeznaczone są dla osób, które nigdy jeszcze nie uczestniczyły w szkoleniu z tego zakresu. Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest natomiast dla osób, które wcześniej ukończyły szkolenie podstawowe. 

Program szkolenia podstawowego: 

Program szkolenia uzupełniającego: 

Szkolenia organizowane są na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia i uprawnia do: 

Posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest jednym z warunków umożliwiających uzyskanie: 

   Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej   niż 30 osób. Koszt szkolenia 14 godzinnego wynosi 50 zł od osoby. Zapisy na szkolenia przyjmują pracownicy biur powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Natomiast szczegółowe informacje w sprawie organizacji szkoleń można uzyskać telefonicznie w Biurze SIR w Kielcach tel. 41 344 18 73 oraz w OT ŚIR w Sandomierzu tel. 15 832 01 16, 832 01 17.

Ze swej strony zapewniamy profesjonalne przeprowadzenie szkolenia oraz wykwalifikowanych sprawdzonych wykładowców.

 Julian Tryka

OT ŚIR w Sandomierzu