Szkolenia - Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych"

 Szkolenia z zakresu „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych” przeznaczone są dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Szkolenia są bezpłatne i realizowane są w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jedne zajęcia szkoleniowe trwają 2 dni (łącznie 16 godzin) Pierwszego dnia odbywają się zajęcia teoretyczne, a drugiego dnia terenowe zajęcia praktyczne. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z noclegu oraz dojazdu na szkolenie.

Podczas pierwszego dnia szkoleń zajęcia będą prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych – 8 godzin.

Drugiego dnia szkoleń będą odbywały się pokazy, demonstracje i ćwiczenia, które prowadzone będą na zróżnicowanych obiektach leśnych, przynajmniej dwóch podczas jednego szkolenia – 8 godzin.

Szkolenia przeznaczone są dla osób z całego kraju i będą realizowane do 31 grudnia 2014 r. Szkolenia odbędą się w 5 etapach.

Podczas szkoleń uczestnikom zostaną przekazane broszury szkoleniowe, a na zakończenie szkoleń otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szczegółowy harmonogram szkoleń znajduje się na stronie KRIR http://www.pielegnacjalasu.pl/sites/default/files/1zalacznik_6_harmonogram_realizacji_operacji.xls

Tutaj można pobrać informacje o naborze i program szkolenia

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2