Uchwała

Krajowej Rady Izb Rolniczych

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Uchwała

Krajowej Rady Izb Rolniczych

w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

List do Gmin

w sprawie pomocy w przeprowadzeniu wyborów

Lista osób popierających Kandydaturę

Formularz zgłoszenia osobiście

Formularz zgłoszenia przez osobę upoważnioną

Formularz zgłoszenia przez osobę prawną

Oświadczenie do pracy w komisji

Protokół z rejestracji kandydata

Uchwała Wojewódzkiej Komisji Wyborczej - okręgi wyborcze pobierz

Wykaz okręgów wyborczych pobierz                        

Obwieszczenie o kandydatach pobierz

Wyjaśnienie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dn. 12.05.2015 r. pobierz

Wyjaśnienie WKW z dn. 28.05.2015 r. pobierz

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2