Badanie w kierunku przyczyn powstawania strat żywności

Federacja Polskich Banków Żywności zwróciła się do Izb Rolniczych z prośbą o rozpowszechnienie informacji o badaniu przyczyn powstawania odpadów żywnościowych oraz możliwości ich uniknięcia lub zagospodarowania na cele społeczne. Kwestionariusz badania skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących sie produkcją, przetwórstwem lub dystrybucja żywności. Badanie jest anonimowe i dotyczy każdej branży spożywczej. Obok znajduje się link do badania www.bankizywnosci.pl/293/badanie.html. Pytania i wątpliwości można kierować do koordynator ds. programów edukacyjnych P. Maria Gosiewska 22 654 64 00 wew. 108. Tutaj mozna pobrać pismo w tej sprawie do KRIR.

KRIR przeciwna zmianom w programie rolnośrodowiskowym

W załączeniu wniosek KRIR do ministra St. Kalemby w sprawie wstrzymania prac nad przyjęciem projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi   zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i  trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" PROW 2007-2013. 

Odpowiedź MRiRW

Ziemniaki do Unii Europejskiej

 W załączeniu pismo Głównego Inspektora  Ochrony Roślin i
Nasiennictwa zawierające informacje nt. przesyłania ziemniaków do
krajów Unii Europejskiej.

Zakaz stosowania materiału siewnego GMO

28 stycznia br., wraz z wejściem w życie ustawy o nasiennictwie oraz dwóch rozporządzeń Rady Ministrów, w Polsce zaczął obowiązywać zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO kukurydzy MON 810 oraz ziemniaka Amflora.

Nowe przepisy wdrażają unijne dyrektywy oraz wykonują wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2009 r., który dotyczył uchybień stwierdzonych w poprzedniej ustawie o nasiennictwie (z 26 czerwca 2003 r.).

Rząd polski przesłał do Komisji Europejskiej uzasadnienie do wprowadzenia zakazu stosowania materiału siewnego odmian GMO. Wskazał w nim przede wszystkim na obawy społeczeństwa i argumenty świadczące o negatywnym wpływie na środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt. Ważnym argumentem ma być także zagrożenie dla hodowców pszczół i rynku miodu, ponieważ owady te mogą zbierać pyłek również z roślin zmodyfikowane genetycznie. Rząd powiadomił Komisję o nowych regulacjach 24 stycznia. Do tej pory nie zajęła ona stanowiska w tej sprawie.

Jak informują przedstawiciele ministerstwa rolnictwa jeszcze w tym roku mają ruszyć kontrole pól sprawdzające, czy polscy rolnicy wysiali rośliny genetycznie zmodyfikowane (GMO). Jeśli okaże się, że tak, będą musieli zapłacić wysokie kary i zniszczyć uprawy. Zgodnie z art. 123 ust. 3, ust. 5 i 6 ustawy o nasiennictwie, rolnik, który wbrew zakazowi zasiał odmianę rośliny genetycznie zmodyfikowanej, zostanie ukarany. Sankcja, jaka grozi w takim przypadku, wynosi 200 proc. wartości zastosowanego materiału siewnego oraz zniszczenie tej uprawy na koszt gospodarza. Pola będą kontrolować pracownicy inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

Czytaj więcej: Zakaz stosowania materiału siewnego GMO

Odpowiedź na wnioski walnego zgromadzenia ŚIR

Obradujące pod koniec grudnia 2012 roku Walne Zgromadzenie ŚIR wypracowało wnioski przesłane później do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dotyczą one:

- uproszczenia przepisów w zakresie przetwarzania żywności w ramach gospodarstwa rolnego,

- utworzenia preferencyjnych warunków do produkcji prosiąt w naszym kraju,

- stworzenie lepszych warunków do powstawania małych lokalnych ubojni i przetwórni mięsa, zwłaszcza wieprzowiny,

- wsparcia w nowym okresie programowania 2014-20120 gospodarstw niskotowarowych,

- nowelizacji ustawy Prawo łowieckie,

- warunków przechodzenia rolników na emeryturę,

- przywrócenie przez ARiMR zasad wysyłania rolnikom decyzji o płatności obszarowej,

- dopłaty do produkcji ekologicznej,

- wyrównania dopłat bezpośrednich w całej Unii Europejskiej.

Zachęcamy do przeczytania odpowiedzi wraz z przytoczonymi (na wstępie każdej odpowiedzi) w całości wnioskami. odpowiedź podpisała podsekretarz stanu w MRiRW Krystyna Gurbiel. Pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2