Zima zaskoczyła nie tylko drogowców

 

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach wystąpił do Prezesa Spółki „Südzucker Polska" S.A. Reinera Schechtera z interwencją w sprawie z jaką zwrócili się producenci buraków cukrowych z województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej: Zima zaskoczyła nie tylko drogowców

Odpowiedź MRiRW w sprawie przeznaczania gruntów pod zalesienie

Odpowiadając na pismo prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke wyjaśnia, co następuje:

Czytaj więcej: Odpowiedź MRiRW w sprawie przeznaczania gruntów...

Zamieszanie wokół powierzchni działek

otoczenie-_harlejwka Krajowa Rada Izb Rolniczych realizując wniosek podjęty w trakcie XI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych III kadencji w dniu 9 października br. w Poznaniu oraz nawiązując do dyskusji przedstawicieli samorządu rolniczego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem jej Prezesa Wiktora Szmulewicza zwróciła się o jednoznaczną wykładnię zasad postępowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz konsekwencji dla rolnika z tytułu stwierdzonych różnic pomiędzy wymiarami działek zgłoszonych przez producenta we wniosku o płatności obszarowe, a wyliczeniami powierzchni na podstawie ortofotomap.

Czytaj więcej: Zamieszanie wokół powierzchni działek

Wieniec z powiatu sandomierskiego pierwszy w kraju

I_miejsce_w_Spale
Wieniec dożynkowy z gminy Wilczyce w powiecie sandomierskim zajął PIERWSZE MIEJSCE w Konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy podczas Dożynek Prezydenckich w Spale, organizowanych w ubiegłą niedzielę 20 września 2009r.

Wcześniej wieniec zajął I miejsca na poszczególnych etapach - w konkursach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Autorką wieńca jest pani Barbara Żyła, mieszkanka wsi Pielaszów w gminie Wilczyce. Na zdjęciu autorka na pierwszym planie z prezesem ŚIR Ryszardem Ciźlą, w drugim rzędzie stoją od prawej sołtys Pielaszowa Szymon Żyła, wicewojewoda Piotr Żołądek i wójt gminy Wilczyce Adam Bodura. Serdecznie gratulujemy.

To już po raz drugi wieniec z powiatu sandomierskiego zdobył I miejsce na Dożynkach w Spale. W 2004 roku był to wieniec z Koprzywnicy.

Kto jest kim w Izbie

W zakładce "Ważne informacje" Walne Zgromadzenie można zapoznać się z wykazem Członków Walnego Zgromadzenia ŚIR
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2