Świętokrzyskie rolnictwo a nasze stoły ...

Giermasiski3a

Bezspornie istnieje wyraźny związek między rolnictwem, środowiskiem naturalnym, bioróżnorodnością a zrównoważonym zarządzaniem zasobami, takimi jak woda i ziemia. Istnieje również związek między rolnictwem a rozwojem gospodarczym i społecznym obszarów wiejskich.

 

Województwo ma stosunkowo korzystne w skali kraju warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa. Pod względem jakości gruntów, agroklimatu oraz warunków wodnych świętokrzyskie plasuje się na poziomie wyższym niż średnia krajowa. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 69,3 przy średniej krajowej 66,6. Wyraźne jest terytorialne zróżnicowanie jakości gleb. Najlepsze gleby tj.: I, II, III klasy bonitacyjnej występują w południowo-wschodniej części województwa, natomiast w gminach północno-zachodnich przeważają gleby słabe.

Głos Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w ogólnoeuropejskiej debacie na temat WPR po 2013 roku

12 maja br. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz przedstawił swój komentarz w ramach trwającej od kwietnia ogólnoeuropejskiej debaty publicznej na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Prowadzone poprzez specjalną witrynę internetową przez Komisję Europejską wstępne konsultacje, których zamknięcie przewidziane jest na początek czerwca br., polegają na udzieleniu odpowiedzi przez zainteresowanych obywateli Unii Europejskiej na 4 podstawowe pytania: Dlaczego potrzebujemy europejskiej wspólnej polityki rolnej? Czego obywatele oczekują od rolnictwa? Dlaczego potrzebna jest reforma WPR? Jakich narzędzi potrzebujemy do kształtowania WPR w przyszłości? Poniżej zamieszczamy treść komentarzy przekazanych przez Prezesa KRIR.

Czytaj więcej: Głos Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w...

Ministerstwo w sprawie różnic między wymiarami działek zgłoszonych do płatności

 

W odpowiedzi na pismo dyrektor Biura KRIR Katarzyny Szczepaniak w sprawie wątpliwości co do postępowania ARiMR w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy wymiarami działek zgłoszonych we wniosku a zmierzonych na podstawie ortofotomap Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało poniższe informacje.

Czytaj więcej: Ministerstwo w sprawie różnic między wymiarami...

AGROTRAVEL II

Targi_Agroturystyczne_003Targi AGROTRAVEL odbywające się w dniach 9-11. kwietnia 2010 roku w Centrum Targowym Kielce, były okazją do zaprezentowania się wielu wystawców z kraju i zagranicy.

Obecni byli także przedstawiciele świętokrzyskich gospodarstw na stoisku Federacji , stoiskach Lokalnych Grup Działania oraz stoiskach gmin i powiatów.

Otwarcia  targów dokonał Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Powiedział, że targi obecne i odbywające się miesiąc wcześniej targi rolne AGROTECH są świętem polskiej wsi, jej smaków, wspaniałej oferty tradycyjnej kuchni, a Kielce w tym czasie stają się stolicą polskiej wsi.

Gośćmi Konferencji byli przedstawiciele  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Czytaj więcej: AGROTRAVEL II

Szkody łowieckie

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Ważne informacje" - "szkody łowieckie" zamieściliśmy nowo wydane Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2