Braki na rynku nawozów wieloskładnikowych wyjaśnienia MRiRW

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 27 września 2023 r. w związku z informacjami napływającymi od rolników o brakach nawozów wieloskładnikowych na rynku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło pismem z 23 października 2023 r. następujące informacje.

Z danych opracowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego wynika, że stan zaopatrzenia w nawozy wieloskładnikowe był średni (tj. nawozy są w terminach, gdy będą potrzebne, może ich nie być na składzie, czasami występują problemy z kupnem).

W opinii IERiGŻ PIB obserwowany w ostatnich tygodniach problem dostępności nawozów wieloskładnikowych na rynku ma związek z:

niższym poziomem krajowej produkcji i importu nawozów wieloskładnikowych w 2022 r. oraz w I połowie 2023 r.;
wyraźnym wzrostem cen nawozów mineralnych, w tym wieloskładnikowych obserwowanym w latach 2021-2022 do rekordowych poziomów w historii notowań (we wrześniu 2022 r.) oraz trudnym do przewidzenia kierunkiem zmian ich cen, przez co dystrybutorzy bardziej ostrożnie (w mniejszym stopniu) zaopatrywali się w nadal drogie nawozy w bieżącym roku;
ożywieniem eksportu nawozów wieloskładnikowych w czerwcu oraz w lipcu br. m/m (na dzień dzisiejszy brak danych za m-c sierpień i wrzesień br.).

Czytaj więcej: Braki na rynku nawozów wieloskładnikowych...

Pomoc dla producentów brokułów i kalafiorów

W odpowiedzi na wystąpienie KRIR z dnia 2 października 2023 r., Janusz Kowalski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował 20 października 2023 r., że zostanie uruchomiona pomoc dla producentów kalafiorów i brokułów, którzy zawarli umowę dostawy na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów, a podmiot z którym zawarto umowę dostawy, odmówił odbioru wskazanej w tej umowie dostawy całkowitej ilości kalafiorów lub brokułów i nie zapłacił za nie.

ARiMR przyjmuje wnioski w terminie do dnia 30 października 2023 r.

Wyjątkowo wysokie temperatury powietrza we wrześniu br. przyspieszyły zbiory kalafiorów i brokułów uprawianych w Polsce. W rezultacie doszło do kumulacji zbiorów roślin sadzonych w różnych terminach. Tak duża podaż na rynku spowodowała, że zakłady przetwórcze nie są w stanie w tak krótkim czasie odebrać warzyw od rolników i przetworzyć. Jednocześnie duża podaż na rynku powoduje spadek cen kalafiorów i brokułów oraz problem ze zbytem.

W związku z trudną sytuacją na tym rynku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano przepisy przewidujące pomoc dla poszkodowanych producentów kalafiorów i brokułów. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2193) pomoc będzie przysługiwała producentowi rolnemu:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

Czytaj więcej: Pomoc dla producentów brokułów i kalafiorów

TARGi SADOWNICTWA I WARZYWNICTWA W KIELCACH.

isekiBędą wszelkie maszyny, urządzenia i środki, które wykorzystywane są w całym procesie produkcji - od uprawy po zbiór i sprzedaż, poprawiają jakość zbioru i czynią pracę efektywniejszą. Nowościami są poletka pokazowe, konferencje branżowe o maszynach i odnawialnych źródłach energii, a także strefa OZE. Organizatorzy już rozpoczęli sprzedaż biletów, do końca października można je kupić w niższej cenie. Poniżej informacje dotyczącą targów TSW, które otrzymaliśmy z Centrum targowego TARGI KIELCE.

Sadownicy i plantatorzy warzyw, a także ogrodnicy i pasjonaci już mogą kupować bilety na targi TSW, które odbędą się 17 i 18 stycznia 2024 roku w Targach Kielce. Uczestnicy znajdą tu nowoczesne maszyny, technologie, nawozy i środki ochrony, które zwiększą efektywność prac i poprawią jakość zbiorów. Wśród nowości są poletka pokazowe i rozbudowany kongres z wieloma konferencjami.

Czytaj więcej: TARGi SADOWNICTWA I WARZYWNICTWA W KIELCACH.

Konkurs dla producentów bydła mięsnego 2024

W załączeniu publikujemy zaproszenie do Konkursu dla producentów bydła mięsnego pobierz regulamin konkursu

Zgłoszenia do 27 października

I Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej VII kadencji.

Świętokrzyska Izba Rolnicza informuje, że w dniu 3 listopada 2023 roku o godz. 10.00 w biurze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach, ul. Chopina 15/3,
25-356 Kielce odbędzie się I Walne Zgromadzenie Delegatów Świętokrzyskiej Izby Rolniczej VII kadencji.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2