Finał konkursu "Kuchnia świętokrzyska czaruje"-V edycja

logotypy

DSC 0317Konkurs o nazwie „Kuchnia świętokrzyska czaruje” rolniczy handel detaliczny odbywał się w tym roku po raz piąty. Uczestnikami konkursu są właściciele gospodarstw rolnych, głównie kobiety, które przetwarzają produkty z gospodarstw rolnych.
W roku 2022 Konkurs podzielony został na dwie kategorie:
I . Przetwory i produkty z drobiu
II. Przetwory i wyroby mleczarskie.

Czytaj więcej: Finał konkursu "Kuchnia świętokrzyska...

Opłaty za świadectwa zdrowia

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 31 sierpnia 2022 r., w sprawie dostosowania stawek opłat za badanie zwierząt do realnych możliwości małych producentów trzody chlewnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 28 września 2022 r., poinformowało co następuje:

"(...) uprzejmie informuję, że planowane jest dokonanie analizy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. poz. 1672) w zakresie skutków dla podmiotów, a w szczególności dla rolników. Jeśli wyniki takiej analizy wskażą na konieczność dokonania zmian obowiązujących przepisów prawa dotyczących opłat lub należności za kontrole urzędowe, takie działanie będzie realizowane w ramach prac legislacyjnych."

wniosek KRIR         odp. MRiRW

Realizacja operacji pn. „Poznanie dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości, ekoturystyki i turystyki na terenie LGD Zielone Bieszczady”

logotypy

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2022–2023 realizuje operację pn. „Poznanie dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości, ekoturystyki i turystyki na terenie LGD Zielone Bieszczady”. W ramach projektu w dniach 09-12.10.2022 r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny, którego celem jest zwiększenie wiedzy praktycznej rolników oraz osób aktywnych w środowisku wiejskim z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych regionu oraz tworzenia i promocji produktów turystycznych celem prowadzenia dochodowej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej: Realizacja operacji pn. „Poznanie dobrych...

Małe szanse na zmianę zasad ekoschematu Rolnictwo węglowe

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 23 sierpnia 2022 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o zmianę warunków dostępu do ekoschematu Rolnictwo węglowe w ramach praktyki Zróżnicowana struktura upraw planowanego w ramach interwencji pn. Systemy na rzecz klimatu i środowiska resort rolnictwa przedstawił następujące wyjaśnienia:

W ramach ww. praktyki obowiązuje wymóg prowadzenia co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym:

1) udział głównej uprawy w strukturze zasiewów nie przekracza 65% i udział najmniejszej uprawy nie może być mniejszy niż 10%,

Czytaj więcej: Małe szanse na zmianę zasad ekoschematu...

Wniosek Izb rolniczych o rozszerzenie ubezpieczenia zwierząt od ryzyka padnięcia

W załączeniu publikujemy pismo KRIR i odpowiedź MRiRW do Państwa wiadomości

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2