Za szacowanie szkód w uprawach izby zapłacą same

Na wnioski izb wojewódzkich, w tym ŚIR, Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem do ministra rolnictwa o fundusze na udział członków izb w pracach komisji szacujących szkody w uprawach rolniczych, w szczególności podczas tegorycznych przymrozków wiosennych. Niestety odpowiedź jest odmowna. Izby muszą same pokrywać te koszty ze swoich skromnych budżetów. W załączeniu korespondencja z MRiRW

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie zmieni przepisów

Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpiła z wnioskiem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia nowych znaków ostrzegawczych dla użytkowników dróg publicznych, w przypadku zagrożenia wynikającego z zanieczyszczenia drogi przez pojazdy i maszyny rolnicze w okresie intensywnych prac polowych. Niestety Ministerstwo nie odpowiedziało pozytywnie na ten wniosek. W załączeniu pismo KRIR i odpowiedź Ministerstwa Inrastruktury

Nowa ustawa Prawo wodne podpisana przez Prezydenta

Jak informuje w dniu dzisiejszym Pierwszy Portal Rolny Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę Prawo wodne:

Czytaj więcej: Nowa ustawa Prawo wodne podpisana przez Prezydenta

Szkody powodowane przez zające są mniej dotkliwe?

Resort Środowiska udzielił odpowiedzi na wniosek KRIR, sformułowany podczas VIII jej posiedzenia, w sprawie wpisania zajęcy do katalogu zwierząt łownych, za które wypłacane jest odszkodowanie. Niestety odpowiedź jest odmowna pobierz

Rolnicy oburzeni importem z Ukrainy

Dzięki zgodzie przyznanej przez ministrów odpowiedzialnych za rolnictwo w krajach Wspólnoty, Ukraina będzie mogła eksportować dodatkowe produkty rolne do krajów Unii Europejskiej. Przyzananie kolejnych preferencyjnych warunków ma na celu wzmocnienie ukraińskiej gospodarki. A co z naszą gospodarką? Gdzie wtedy byli nasi przedstawiciele? To nie jest korzystne dla naszej gospodarki, jesteśmy najbliżej Ukrainy. Rolnicy obawiają się, że rosnący import ziarna z Ukrainy wpłynie niekorzystnie na ceny skupu zbóż w naszym kraju. W załączeniu wniosek KRIR w tej sprawie i odpowiedź MRIRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2