Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

W terminie 5 - 18 października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego.

Czytaj więcej: Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Pomoc dla gospodarstw poszkodowanych przez przymrozki w 2017 r.

W załączeniu informacja ARiMR o pomocy dla gospodarstw, które ucierpiały w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 roku. pobierz

Wnioski można składać do 27 września w biurach powiatowych ARiMR

Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy w sprawie monitorowania agrofagów Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Problem wcześniejszych emerytur rolniczych

W załączeniu wystąpienie do Ministra Rolnictwa w sprawie emerytur cząstkowych i odpowiedź ministerstwa. KRIR wystąpienie odpowiedź MRiRW

Dożynki 2017 w Masłowie w deszczu ale udane

srz Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbyły się 3 września w Masłowie. Po uroczystej Mszy Św. w kościele Przemienienia Pańskiego i poświęceniu wieńców korowód dożynkowy przemieścił się na miejsce obrzędu- lotnisko w Masłowie. Tegoroczny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wygrał wieniec z powiatu sandomierskiego wykonany przez panie z gminy Koprzywnica. Został on ośpiewany przez Zespół Ludowy Powiślanie. Artyści zaprezentowali się w ludowych strojach, które należą do najstarszych polskich ubiorów.

Czytaj więcej: Dożynki 2017 w Masłowie w deszczu ale udane

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2