Można składać wnioski na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

W związku z podaniem do publicznej wiadomości w dniu 23 grudnia 2020 r. przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych,
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" w załączeniu ogólne informacje na ten temat  pobierz

Komunikat KOWR

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakładce PROMOCJA/WYDAWNICTWA/WYDAWNICTWAINFORMACYJNE oraz w zakładce ANALIZA/Broszury rynkowe została
opublikowana opracowana w Biurze Analiz i Strategii KOWR BROSZURA PROMOCYJNA „RYNEK ZBÓŻ W POLSCE”.

Życzenia

choinkaSzanowni Państwo, Rolnicy i Przyjaciele Świętokrzyskiej Izby Rolniczej,

 

Przeżywamy obecnie wszyscy bardzo wyjątkowy i trudny czas pandemii, jesteśmy zmęczeni tą sytuacją. Wytrwajmy, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa.

Jednocześnie staramy się żyć w miarę normalnie, zachowując tradycję i szacunek do rzeczy ważnych.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021, życzymy odpoczynku w gronie rodzinnym, wytchnienia które pozwoli oderwać się od codzienności, zdrowia oraz nadziei i wiary, że rok 2021 będzie lepszy od obecnego i przywróci normalność 

                                   Zarząd i Pracownicy Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

 

Spółki wodne mogą być beneficjentem wsparcia z PROW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych (Wniosek) w sprawie zmiany warunków przyznania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, tak aby umożliwić spółkom wodnym skorzystanie z zaliczki w wysokości 20% oraz z kredytu w wysokości 80% z przeznaczeniem na zakup sprzętu w ramach ww. instrumentu wsparcia, przedstawiając poniższe informacje.

Czytaj więcej: Spółki wodne mogą być beneficjentem wsparcia z...

UOKiK uznaje, że nie ma podstaw do podejrzenia zmowy cenowej

Pod koniec września br. Świętokrzyska Izba Rolnicza wystąpiła  do Krajowej Rady Izb Rolniczych o nadanie biegu sprawie zbadania podejrzenia o zmowę cenową na rynku skupu jabłek przemysłowych http://www.sir-kielce.pl/index.php/1147-zmowa-cenowa

W załączeniu publikujemy odpowiedź Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek KRIR. str 1, 2, 3, 4

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2