Ministerstwo odpowiada na pytanie KRIR w sprawie Planu nawożenia azotem

Publikujemy wystąpienia KRIR oraz odpowiedź resortu rolnictwa ws. zwolnienia rolników, realizujących program rolno-środowiskowy spod dodatkowych wymogów określonych w rozporządzeniu "Program
działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. pobierz

Krajowa Rada Izb Rolniczych zabiega o zabezpieczenie gospodarstw dotkniętych suszą

W związku z suszą jaką obserwowaliśmy w kwietniu br. KRIR wystąpiła do ministerstwa rolnictwa o zabezpieczenie środków finansowych na pomoc dotkniętym gospodarstwom pobierz

Szymon Płusa ze świętokrzyskiego Chłopem Roku 2019 w Racławicach

IMG 4416Już po raz 25 w Racławicach wybierano Chłopa Roku. Organizatorem konkursu jest gmina Racławice oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju- Racławice. Patronat honorowy nad konkursem objęli Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego. O tytuł walczyło pięciu kandydatów. Zwycięzcą został Szymon Płusa ze Skarżyska Kościelnego reprezentujący województwo świętokrzyskie zgłoszony przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Szymon Płusa ze świętokrzyskiego Chłopem Roku...

Odpowiedź ministerstwa w sprawie klimatycznego bilansu wodnego

Przekazujemy odpowiedź MRiRW na opinię samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Resort rolnictwa poinformował, że uwzględniono uwagę samorządu rolniczego dotyczącą objęcia monitoringiem suszy na I kategorii gleb upraw kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę. W kwestii wniosku izb rolniczych o określenie KBW dla trwałych użytków zielonych resort rolnictwa stwierdził, że nie jest możliwe prowadzenie monitoringu suszy dla upraw traw, gdyż trawy nie są wymienione w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477). Dodatkowo brak jest aktualnie możliwości określenia klimatycznego bilansu wodnego dla użytków zielonych z uwagi na fakt, iż nie zostały opracowane szczegółowe mapy dla kraju określające poziom wody gruntowej, od których- oprócz KBW- zależy wilgotność gleb użytków zielonych, a IUNG-PlB zakresem badań środowiskowych dotyczących poziomu wód gruntowych nie zajmuje się.

W sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry

W załączeniu odpowiedź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z dn. 8 lutego 2019 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową, skierowany przez KRIR do Ministra Środowiska na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej z dnia 28.01.2019 r. pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2