Odpowiedź MRiRW w sprawie udzielania pomocy finansowej w przypadku szkód w uprawach rolnych

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR dotyczący wniosków o udzielenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło stanowisko.

Resort rolnictwa i rozwoju wsi poinformował, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) od 2020 r. szkody powstałe w wyniku suszy szacowane są za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. W 2023 r. producenci rolni mogli złożyć wniosek o oszacowanie szkód, za pomocą publicznej aplikacji, do dnia 17 listopada 2023 r. pismo MRiRW 

Czytaj więcej: Odpowiedź MRiRW w sprawie udzielania pomocy...

Formy wsparcia dla producentów trzody chlewnej

W odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie uruchomienia pomocy dla producentów trzody chlewnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 02 kwietnia 2024 r., poinformowało o następujących formach wsparcia:

preferencyjne kredyty na utrzymanie płynności finansowej (linia UP)

Kredyty są udzielane w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 30 czerwca 2024 r. Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej.

Czytaj więcej: Formy wsparcia dla producentów trzody chlewnej

Ministerstwo odpowiada na wniosek dot. tematu dopłat do zboża

W odpowiedzi na pismo izb  rolniczych sformułowane przez  Krajową Radę Izb Rolniczych ( KRiR/KK/190/24 z dnia 13.02.2024r.) w sprawie uruchomienia dopłat do zboża, odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju  Wsi. W odpowiedzi czytamy : uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producenci rolni mogli ubiegać się o pomoc finansową dla producentów kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę....

Całą odpowiedź publikujemy tutaj

Powraca Konkurs "Piękna i bezpieczna zagroda"

Szanowni Państwo zapraszamy Państwa Rolniczki i Rolników do udziału w Konkursie "Piękna i  Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku", który został wznowiony w tym roku przez Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

W załączeniu przekazujemy niezbędne formularze, które należy wypełnić z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie:  Regulamin Konkursu   Kryteria oceny  Deklaracja zgłoszenia  Klauzula informacyjna

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2