Szkody łowieckie- Sąd Polubowny

W związku z powołaniem od 1 lipca 2022r. Sądu Polubownego w zakresie szkód łowieckich przekazujemy Państwu informację dot. tego tematu pismo KRIR

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje w powyższej sprawie dostępne są na stronie Krajowej Rady Izb Rolniczych http://www.krir.pl/sad-polubowny-zakres-szkod-lowieckich oraz na stronie Polskiego Związku Łowieckiego https://www.pzlow.pl/sad-arbitrazowy/

 

Większa kwota pomocy de minimis

Przekazujemy do Państwa wiadomości informację dot. wystąpienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwiększenia kwoty pomocy de minimis wraz z odpowiedzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie

Wymijająca odpowiedź MRiRW

Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił w dniu 10 sierpnia 2022 r. w sprawie uruchomienia kolejnego naboru wniosków o przyznanie dopłat do zakupu nawozów mineralnych. Resort rolnictwa poinformował, że rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwiono producentom rolnym dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 i którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r. - na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.
Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu nawozów można było składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 31 maja 2022 r.               pismo KRIR    odpwiedź MRiRW

Nasza przedstawicielka starościną dożynek prezydenckich

dPani Anna Popiel to 42 - latka, osoba pełna energii i entuzjazmu. Ukończyła szkołę handlową, od dziecka pracowała w gospodarstwie rodziców. Od 20 lat wraz z mężem Arturem prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Kapałów, powiat konecki, województwo świętokrzyskie.
Gospodarstwo rolne wraz z dzierżawami posiada 45 hektarów i wielopokoleniowe tradycje rodzinne. Struktura zasiewów i upraw to przede wszystkim kukurydza i użytki zielone.
Podstawowym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest hodowla bydła mlecznego. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane, posiada nowoczesny park maszynowy oraz zabudowania dostosowane do prowadzonego kierunku produkcji, jakim jest produkcja mleka. Stado podstawowe liczy 60 sztuk w tym 35 sztuk dojnych, od których uzyskuje się rocznie około 300 tys. litrów mleka. Odbiorcą mleka jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich w województwie świętokrzyskim, specjalizująca się w produkcji wyrobów mleczarskich.
Dzięki przeprowadzonym na bieżąco modernizacjom, gospodarstwo systematycznie się rozwija. Państwo Popielowie podejmują działania zwiększające swoją produkcję i wydajność prowadzonego gospodarstwa.

  

Czytaj więcej: Nasza przedstawicielka starościną dożynek...

Zaproszenie do udziału w Konkursie - Rolniczy Handel Detaliczny

logotypy

Szanowni Państwo,
Świętokrzyska Izba Rolnicza jest organizatorem Konkursu w zakresie Rolniczego Handlu Detalicznego o nazwie „Kuchnia świętokrzyska czaruje” rolniczy handel detaliczny V edycja.

Konkurs odbywa się w tym roku po raz piąty. Uczestnikami konkursu będą właściciele gospodarstw rolnych, do których działalność o nazwie Rolniczy Handel Detaliczny jest w istocie skierowana. To głównie kobiety są przetwórczyniami produktów z gospodarstw rolnych ale zapraszamy także panów. Nie mamy nic przeciwko wspieraniu Gospodyni/Gospodarza przez przyjaciół czy rodzinę. Można tworzyć zespół w trakcie konkursu ale uczestnikiem jest osoba, która reprezentuje gospodarstwo rolne.

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w Konkursie - Rolniczy...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2