Płatności na rzecz rolników, którzy przekazali gospodarstwo innemu rolnikowi

W dniach 25 września do 24 października 2017 r. realizowany będzie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków w ramach poddziałania PROW "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Szersze informacje przekazane przez ARiMR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Komunikat
Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 1 września 2017 powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który będzie łączył część zadań Agencji
Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR).

Czytaj więcej: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Ukraina dba o swoje

Świętokrzyska Izba Rolnicza wielokrotnie informowała o tym, że import zbóż z Ukrainy jest zagrożeniem dla naszych hodowli trzody, ze względu na możliwość zawlecznia ASF. Tymczasem Ukraina, nie przejmując się wzajemnymi stosunkami naszych krajów, wprowadziła z dniem 16 sierpnia zakaz importu wieprzowiny, materiału genetycznego oraz pasz z województw lubelskiego i mazowieckiego, z powodu występowania na ich terenie ASF wśród populacji dzików. Mówi o tym komunikat Głównego Lekarza Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/komunikat-glownego-lekarza-weterynarii-w-sprawie-wprowadzenia-przez-ukraine-zakazu-importu-zwierzat-podatnych-na-zachorowanie.

Co na to rząd Polski z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem? Domagamy się natychmiastowego zakazu przywożenia na terytorium Polski z Ukrainy zbóż, kukurydzy i komponentów paszowych.

List Prezesa KRUS do Rolników

Z okazji Dożynek Prezes KRUS Adam Sekściński wystosował list do rolników, organizatorów i gospodarzy, w którym zawarł m.in życzenia i refleksje związane z pracą rolników pobierz

Samorząd rolniczy jest rozczarowany brakiem zgody na czasowe stosowanie neonikotynoidów do zaprawiania rzepaku

Zarząd KRIR wystąpił w dniu 23.06.2017 r. do resortu rolnictwa o przywrócenie czasowe zapraw neonikotynoidowych do zaprawiania nasion rzepaku. Ministerstwo utrzymało zakaz ze względu na dobro pszczół. Zapraw nie można stosować od 2013 r.  Izby zwróciły uwagę, że rolnicy nie mogąc stosować zapraw neonikotynoidowych, muszą wielokrotnie opryskiwać całą powierzchnię plantacji insektycydami, co zwiększa chemizację a także podwyższa znacznie koszty produkcji. W załączeniu odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2