Spółki wodne mogą być beneficjentem wsparcia z PROW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych (Wniosek) w sprawie zmiany warunków przyznania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, tak aby umożliwić spółkom wodnym skorzystanie z zaliczki w wysokości 20% oraz z kredytu w wysokości 80% z przeznaczeniem na zakup sprzętu w ramach ww. instrumentu wsparcia, przedstawiając poniższe informacje.

Czytaj więcej: Spółki wodne mogą być beneficjentem wsparcia z...

UOKiK uznaje, że nie ma podstaw do podejrzenia zmowy cenowej

Pod koniec września br. Świętokrzyska Izba Rolnicza wystąpiła  do Krajowej Rady Izb Rolniczych o nadanie biegu sprawie zbadania podejrzenia o zmowę cenową na rynku skupu jabłek przemysłowych http://www.sir-kielce.pl/index.php/1147-zmowa-cenowa

W załączeniu publikujemy odpowiedź Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek KRIR. str 1, 2, 3, 4

Usuwanie folii i innych odpadów rolniczych

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „NFOŚiGW”) pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" miał na celu sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem.

W założeniu miała to być inicjatywa jednorazowa.

Czytaj więcej: Usuwanie folii i innych odpadów rolniczych

Wniosek o natychmiastowe uruchomienie interwencji na rynku drobiu i wieprzowiny

W załączeniu publikujemy pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych wystosowane do Komisarza UE ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego w sprawie interwencji na rynku drobiu i mięsa wieprzowego. pobierz

Nie macie pomysłu na zmianę w gospodarstwie? A może ekologia ?

ekog.BarwiccyMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu organizuje bezpłatne szkolenie online na temat rolnictwa ekologicznego. Szkolenie odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2020 r.

Aby w nim uczestniczyć należy Skopiować link i wstawić w przeglądarce ➡https://bit.ly/32Uo5PW

Wiele ciekawych i aktualnych informacji można znaleźć na facebooku Polska Smakuje https://www.facebook.com/polskasmakujepl

Dostępny jest też film i spot o rolnictwie ekologicznym:

Film 12 o rolnictwie ekologicznym dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=7_2NNcSqu5w

Spot o rolnictwie ekologicznym https://www.youtube.com/watch?v=R8w29boBiCI

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2