Świętujmy Dożynki 2018 w poczuciu jubileuszowej radości i dumy

W tym roku Dożynki Wojewódzkie zaplanowane zostały na 2 września we Włoszczowie. Jest to rok szczególny ze względu na przypadającą rocznicę 100 lat niepodległości Polski i jednocześnie 20 lat województwa świętokrzyskiego. W związku z tym Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas zwrócił się do wszystkich mieszkańców województwa z prośbą i propozycją uczczenia w szczególny sposób tych jubileuszy i wzięcia czynnego udziału w dożynkach oraz świętowania w poczuciu radości i dumy z dokonań minionych lat. W załączeniu pismo Marszałka Adama Jarubasa wraz z Regulaminem Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy

Wzory dokumentów - pomoc przy zbiorach

Obowiązująca ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, dała możliwość zatrudnienia obcokrajowców ale także innych pracowników sezonowych, zwłaszcza do pracy przy zbiorach owoców i innych upraw rolniczych, przy minimum formalności. Według ustawy podstawą świadczenia pomocy  przy zbiorach będzie nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej pomiędzy rolnikiem a osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika), zwany umową o pomocy przy zbiorach. Umowa ta zapewnia dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika.

Poniżej przekazujemy wzory umowy i oświadczeń do umowy, opracowane we współpracy ze Związkiem Sadowników RP

Umowa     Oświadczenie      Oświadczenie zleceniobiorcy

Ulotka - odstraszanie dzików

Od wielu lat istnieje problem wyrządzania szkód w uprawach rolnych przez dziki. Przedstawiamy ulotkę o urządzeniu, które odstrasza dziki pobierz

Ważne propozycje do zmiany Prawa Łowieckiego

W związku ze zmianą od 1 kwietnia 2018 r. ustawy Prawo łowieckie, która nie spełnia oczekiwań i stwarza wiele kontrowersji, KRIR wystąpiła do Ministra Środowiska o zajęcie stanowiska w sprawie nie rozwiązanych i stwarzających problemy kwestii. Oto odpowiedź 

Link do wystąpienia KRIR: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/5699-wystapienie-krir-ws-nowelizacji-ustawy-prawo-lowieckie

Od 18 maja obowiązuje prawo w zakresie ubezpieczania pomocników zatrudnionych w rolniczych gospodarstwach

poleWażne dla rolników zawierających z pomocnikami umowy o pomocy przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich

Obowiązujące od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.

Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu, na który zawarta została ta umowa na formularzu zgłoszeniowym. Formularze te będą dostępne na stronie internetowej KRUS i w każdej jednostce organizacyjnej Kasy.

Czytaj więcej: Od 18 maja obowiązuje prawo w zakresie...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2