Trwają prace porządkujące przepisy w sprawie zatrudniania cudzoziemców

Na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej KRIR wnioskowała w sprawie uporoszczenia procedury zatrudniania cudzoziemców. Zachęcamy do zapoznania się z wnioskiem oraz odpowiedzią ministerstwa.

Wniosek KRIR    odpowiedź MRiRW

Czy użytki zielone będą objęte monitoringiem suszy?

Wniosek w sprawie objęcia użytków zielonych monitoringiem suszy złożyła KRIR z inicjatywy Pomorskiej Izby Rolniczej. W załączeniu korespondencja z odpowiedzią MRiRW

Wniosek PIR  KRIR Odp. MRiRW

Problem szarka komośnika w uprawie buraka cukrowego

KRIR na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej zwróciła sie do ministerstwa rolnictwa o zapewnienie ochrony plantacji buraka cukrowego przed szarkiem komośnikiem, groźnym szkodnikiem, który coraz częściej stwarza zagrożenie w uprawie buraka. W załączeniu korespondencja: wniosek KRIR, odpowiedź MRiRW

Ministerstwo nie ma wpływu na decyzje zakładów ubezpieczeniowych

Na  wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej Krajowa Rada Izb Rolniczych wystapiła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie możliwości odwołania od wyniku szacowania szkód w uprawach rolnych. Jednakże jak pisze ministerstwo nie jest to możliwe, gdyż są to niezależne od państwa instytucje ubezpieczeniowe. W załączeniu pismo KRIR oraz odpowiedź MRiRW

Czy pomoc de minimis dla sadowników będzie?

Świętokrzyska Izba Rolnicza zwróciła się 30 lipca br. do ministra rolnictwa o uruchomienie pomocy de minimis dla sadowników, którzy w tym roku ponieśli znaczące straty  z powodu katastrofalnie niskich cen. Publikowaliśmy artykuł na ten temat http://www.sir-kielce.pl/index.php/885-sir-deminimis. Tutaj przedstawiamy odpowiedź ministerstwa na nasze pismo.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2