Dopłaty do ubezpieczeń upraw są absolutnie niewystarczające

Przekazujemy w załączeniu do Państwa wiadomości wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Premiera Mateusza Morawieckiego o zwiększenie limitu środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych oraz odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydźwięku negatywnym              KRIR   MRiRW

Informacja ministerstwa MRiRW o konkursie filmowym

„Świat się kręci wokół wsi” i to dosłownie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje amatorski konkurs filmowy skierowany do młodych, zdolnych mieszkańców terenów wiejskich. Wystarczy wziąć do ręki telefon komórkowy i na kilka chwil zamienić go w małą kamerę filmową. A, że pięknych widoków i pomysłowych filmowców na wsiach nie brakuje, organizator podzielił konkurs na dwie kategorie wiekowe, tak żeby każdy miał większą szansę na wygranie wysokich nagród finansowych.

Czytaj więcej: Informacja ministerstwa MRiRW o konkursie filmowym

Preferencje dla młodych rolników

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR  (pobierz)w sprawie zmiany zasad przetargów ograniczonych na dzierżawę gruntów rolnych organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mających na celu stworzenie mechanizmu preferencji dla młodych rolników posiadających zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości wydłużenia umowy dzierżawy powyżej 3 lat, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 18 czerwca 2021 informuje co następuje:

Czytaj więcej: Preferencje dla młodych rolników

Wniosek KRIR o uruchomienie aplikacji suszowej

Ostatni raport IUNG wskazuje, że susza rolnicza wystąpiła prawie we wszystkich województwach, a na największy deficyt wody cierpią zboża jare. W związku z powyższym oraz sygnałami wojewódzkich izb rolniczych w sprawie ogromnych strat jakie powoduje tegoroczna susza, pismem z dnia 25 czerwca 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o pilne uruchomienie rządowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. pobierz

Nie będzie darmowych komputerów dla dzieci rolników

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź MRiRW na wystąpienie Zarządu KRIR z marca br. w sprawie wniosku Podlaskiej Izby Rolniczej o ponowne uruchomienie naboru wniosków o pomoc na zakup komputerów dla dzieci uczących się. KRIR   odp MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2