Ogłoszenie o studiach podyplomowych dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

minrolPATRONAT HONOROWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE
ROLNICTWO I EKONOMIKA GOSPODARSTW ROLNYCH DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH

logotypeInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) uprzejmie informuje o rekrutacji na dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym, pt. Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych.

 

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o studiach podyplomowych dla...

Regeneracja gleb poprzez wapnowanie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we współpracy z Departamentem Klimatu i Środowiska MRiRW opracowała i udostępniła na swojej stronie internetowej pod adresem: https://www.schr.gov.pl/index.php?c=article&id=46 ulotkę pt.: „ROLNICTWO DLA ŚRODOWISKA, ŚRODOWISKO DLA ROLNICTWA”. Ulotka w sposób syntetyczny i przejrzysty przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. 

Informacja o zrealizowanym Projekcie

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach informuje, że w dniach 06-07 lipca 2020r. nastąpiła realizacja wniosku złożonego w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji realizowanej w 2020r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021, pn.: „Nawadnianie gospodarstw rolnych szansą na zwiększenie efektywności plonowania roślin”.

Czytaj więcej: Informacja o zrealizowanym Projekcie

Informacja o realizacji Projektu "Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu"

logotypy

 

 

 

 

 

 

Świętokrzyska Izba Rolnicza w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizowała operację pn. „Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu”.

W ramach realizacji projektu w dniach 15-18.07.2020 r. rolnicy z terenu województwa świętokrzyskiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym pn. „Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu”.

Czytaj więcej: Informacja o realizacji Projektu "Produkt...

Szacowanie strat suszowych 2020

Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

Czytaj więcej: Szacowanie strat suszowych 2020

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2