Świętokrzyscy rolnicy w finale konkursu ROLNIK-FARMER ROKU

Państwo Gabriela i Krzysztof Król znaleźli się wśród finalistów Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU pobierz

krótka informacja o gospodarstwie

Ministerstwo nie obiecuje zwiększenia środków na kredyty preferencyjne

Ministerstwo Rolnictwa informuje, ze limit dopłat do kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji został wyczerpany na rok 2019. W związku z tym nie ma możliwości dopłat, chyba że zostaną wygospodarowane środki z innych działań zawiadywanych przez ARiMR. pismo KRIR    odp. MRiRW

Paliwo rolnicze - zwrot podatku akcyzowego

Kody paliwa uprawniające do zwrotu podatku akcyzowego pobierz pismo

Konkurs dla pań rolniczek "Rolniczki motorem innowacji"

imagesKrajowa Rada Izb Rolniczych ogłosiła II edycję konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” pod hasłem: „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach” organizowanym na etapie wojewódzkim przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą.
Celem konkursu jest promowanie roli kobiet na obszarach wiejskich oraz docenienie wielu innowacyjnych działań stosowanych przez nie w rolnictwie, które mają wpływ na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach.
Do konkursu mogą zgłaszać swoje projekty pełnoletnie kandydatki, które prowadzą lub współprowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa świętokrzyskiego. Konkurs odbywa się dwuetapowo: 1. Etap wojewódzki, 2. Etap krajowy.
Kryteria oceny w konkursie:
Kandydatki będą oceniane według następujących kryteriów:
1.wykorzystania innowacyjnej wiedzy fachowej, metod czy nowych technologii w gospodarstwie,
2. transferu wiedzy,
3. zrównoważoności innowacji, głównie w odniesieniu do gospodarki i środowiska,
4. wykorzystaniu nowych metod komunikacji.

Czytaj więcej: Konkurs dla pań rolniczek "Rolniczki motorem...

Konkurs dla gospodarstw agroturystycznych

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach ogłasza nabór do udziału w konkursie pn.: „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne"

Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy z województwa świętokrzyskiego prowadzący gospodarstwa rolne, którzy świadczą również usługi agroturystyczne w ramach działalności nierolniczej. Zgłoszenia do udziału w konkursie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu, przyjmowane będą na podstawie karty zgłoszenia.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 maja 2019 roku.

Szczegółowe kryteria oceny gospodarstw zawarte zostały w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu. Szczegółowe informacje: https://www.sodr.pl

Ogłoszenie wyników konkursu corocznie odbywa się na DOD w czerwcu w Modliszewicach. Zachęcamy do udziału.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2