Podejrzenie zmowy cenowej

Świętokrzyska Izba Rolnicz wystąpiła z wnioskiem dotyczącym podejrzenia wystąpienia spekulacji i zmowy cenowej przy skupie jabłek do przetwórstwa - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 3 listopada 2020 r. przekazało sprawę według właściwości do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o rozważenie stosownych działań w celu zbadania ewentualnego wystąpienia zmowy cenowej w odniesieniu do rynku jabłek. Postawą  do wystąpienia są przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1213). W załączeniu stosowne pisma do wiadomości Państwa: http://www.sir-kielce.pl/index.php/1125-sir-w-spr-sadownikow      pismo KRIR      odp. MRiRW

Monitoring warunków pogodowych jest skomplikowaną sprawą

Przekazujemy do wiadomości odpowiedź MRiRW na pismo dotyczące systemu monitoringu warunków pogodowych. pismo KRIR   odp. MRiRW

Nie będzie dopłat do ubezpieczenia upraw rolnych ?

Przedstawiamy odpowiedź ministerstwa rolnictwa na wystąpienie Zarządu KRIR realizujące wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, o zapewnienie środków na
dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, wysłane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. wniosek KRIR odpowiedź MRiRW

Wniosek ŚIR o legitymacje emeryta-rencisty dla rolników

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wnioski ze wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych ŚIR, które odbyło się w dniu 14.10.2020 roku w Skarżysku Kamiennej zwrócił się do prezesa KRIR  o wystąpienie do odpowiednich organów KRUS w kwestii wydawania legitymacji emeryta – rencisty dla rolników przechodzących na emeryturę – rentę rolniczą.

Czytaj więcej: Wniosek ŚIR o legitymacje emeryta-rencisty dla...

Targi AGROTECH po raz kolejny przeniesione na wiosnę

SZANOWNI PAŃSTWO,

Obostrzenia wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października 2020r., które obowiązują w naszym kraju od 17.10.2020r. skutecznie unieruchamiają jakąkolwiek działalność w organizacji wydarzeń targowych. Kielce i powiat kielecki zostały zakwalifikowane do strefy czerwonej. Konsekwencją decyzji władz naszego kraju jest, że zaplanowane od 6 do 8 listopada 2020 roku XXVI MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNIKI ROLNICZEJ AGROTECH Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH NIE MOGĄ SIĘ ODBYĆ i zostają PRZENIESIONE NA MARZEC 2021R. Zapraszamy zatem od 12 do 14 marca 2020r.

Czytaj więcej: Targi AGROTECH po raz kolejny przeniesione na...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2