Czy sezon polowania na zające zostanie wydłużony?

images 8W dniu 23 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska udzieliło odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący rozważenia wprowadzenia zmian legislacyjnych w przepisach prawa w zakresie umożliwienia m.in. wypłaty odszkodowań za szkody powodowane przez zające i wydłużenia okresu polowań na te zwierzęta. pobierz

Czytaj więcej: Czy sezon polowania na zające zostanie wydłużony?

Ministerstwo proponuje usprawnić szacowanie szkód łowieckich, zamiast ciągłych nowelizacji Prawa Łowieckiego

W obliczu ciągłych problemów w zakresie wyrządzanych szkód w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne, jak i kwestie sporne podczas ich szacowania, KRIR wystąpiła do Ministra Klimatu i Środowiska o ponowne i gruntowne wprowdzenie zmian w Prawie Łowieckim. Ministerstwo nie zgadza się z tą propozycją ale proponuje usprawnienie istniejących procedur. W załączeniu korespondencja:

KRIR    Ministerstwo KiŚ

Jest nadzieja na pozytywne zmiany w rozliczaniu energii dla prosumentów

ZarówW dniu 12 lutego 2021 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem w sprawie zmiany przepisów w zakresie instalacji fotowoltaicznych poprzez stworzenie możliwości sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej przez te instalacje w gospodarstwach rolnych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dniu 19 kwietnia 2021 r. informuje co następuje:

Czytaj więcej: Jest nadzieja na pozytywne zmiany w rozliczaniu...

Monitoring suszy - czy IUNG włączy nowe stacje?

Realizując wniosek zgłoszony podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, 14 kwietnia 2021r. Zarząd KRIR zwrócił się do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB o udzielenie odpowiedzi, czy Instytut włącza do systemu monitoringu nowe stacje meteorologiczne (budowane z inicjatywy samorządów, czy samych rolników), czy dane będą brane pod uwagę w procesie monitorowania suszy, który prowadzi IUNG?

Informacja taka jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji odnośnie partycypacji finansowej przez rolników w budowie stacji. Przekazujemy do Państwa wiadomości odpowiedź IUNG w Puławach pobierz

Pożyczki ze środków Zasobu Własności Skarbu Państwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa umożliwia zaciąganie pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

W ramach powyższego działania opracowana została ulotka informacyjna dla beneficjentów, a w szczególności dla rolników indywidualnych, w której zawarte są ogólne informacje o zasadach udzielania pożyczek przez KOWR (do wglądu na stronie kowr.gov.pl

W ulotce możemy przeczytać:

Czytaj więcej: Pożyczki ze środków Zasobu Własności Skarbu...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2