Interwencja Krajowej Rady w sprawie opóźnionych wypłat

Samorząd rolniczy jest zaniepokojony zastojem, jaki ma miejsce przy realizacji pomocy suszowej za 2019 rok, zwłaszcza w kontekście zapowiadającej się kolejnej suszy w roku bieżącym. Nie posiadamy informacji o stanie realizacji wypłat, jednak sądząc po dużej liczbie telefonów do biur wojewódzkich izb rolniczych w sprawie interwencji - sytuacja ta nie wygląda najlepiej.

Podobnie jest z wypłatą pomocy w ramach działań inwestycyjnych PROW 2014-2020  (modernizacja gospodarstw rolnych czy wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof).

Czytaj więcej: Interwencja Krajowej Rady w sprawie opóźnionych...

Czy rolnicy są naprawdę zwolnieni z płacenia składek KRUS ?

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzonej w celu minimalizowania strat ponoszonych przez przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, zwolniono nie tylko przedsiębiorców z płacenia składek na ZUS za II kwartał 2020 roku, ale także rolników z płacenia składek na KRUS.

Czytaj więcej: Czy rolnicy są naprawdę zwolnieni z płacenia...

Ministerstwo dziękuję za inicjatywę ale pozwolenia nie daje

Stawy nie spełniają kryteriów

Przekazujemy do wiadomości odpowiedź Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wniosek z posiedzenia KRIR w sprawie budowy zbiorników retencyjnych na zgłoszenie do powierzchni 1 ha pobierz

Zasady przyznawania punktacji dla rolników bez zmian

Rozwiązanie się grupy producentów nie jest "siłą wyższą"

Publikujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych z  dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach przyznawania punktacji dla rolników, którzy ubiegają się pomoc w ramach działań PROW 2014-2020 Młody Rolnik, Restrukturyzacja Małych Gospodarstw czy Modernizacja Gospodarstw. 

wniosek KRIR  odpowiedź MRiRW

Ministerstwo rolnictwa przedłużyło termin składania wniosków o płatność

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Czytaj więcej: Ministerstwo rolnictwa przedłużyło termin...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2