Życzenia

19cfeab7ba71741f01b92c7117552123e84cc05a 

Radosnych Świąt Wielkanocnych w gronie najbliższych, Alleluja

 

 

 

Walne Zgromadzenie ŚIR domaga się od Rządu RP priorytetowego traktowania rynku żywnościowego opartego na polskim rolnictwie i partnerskiego traktowania rolników

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wnioski wypracowane podczas Walnego Zgromadzenia oraz posiedzeń Rad Powiatowych w marcu, zwraca się za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych do Rządu RP o podjęcie pilnych działań w sprawach wielkiej wagi i bardzo pilnych do podjęcia stosownych działań:

1. Natychmiastowego uruchomienia przez Rząd Polski mechanizmu wycofywania owoców z rynku poprzez wprowadzenie skupu interwencyjnego. Sadownicy z województwa świętokrzyskiego, w związku z bardzo trudną sytuacją na rynkach (brakiem możliwości sprzedaży jabłek konsumpcyjnych) z niecierpliwością czekają na pomoc. Brak możliwości exportu jabłek na terytorium Rosji, Białorusi oraz Ukrainy związaną z konfliktem zbrojnym oraz wprowadzonymi sankcjami daje kolejne argumenty do uruchomienia programu wsparcia sektora sadowniczego. Rosnące ceny produkcji: paliw, nawozów, środków ochrony roślin oraz energii elektrycznej sprawiają, że bez dodatkowego wsparcia sadownicy sprzedadzą ubiegłoroczne jabłka poniżej kosztów produkcji lub jabłka pozostaną w komorach chłodniczych na kolejny sezon.

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie ŚIR domaga się od Rządu RP...

Interwencja Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w sprawie cen nawozów

W dniu 4 marca ŚIR wystąpiła z wnioskiem dotyczącym wsparcia na rynku nawozów http://www.sir-kielce.pl/images/MX-2314N_20220304_113648.pdf   Przekazujemy do Państwa wiadomości historię podejmowanych interwencji w zakresie problemu wysokich cen nawozów przesłaną przez Krajową Radę Izb Rolniczych:   odpowiedź do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej 

wniosek o dopłaty   VAT i rekompensaty   Komisarz Wojciechowski   do Komisarza Wojc.   stanowisko KRIR   dopłaty do 300ha   wniosek o odrocz.płat.   do UOKiK   info UOKiK   rozporz. RM o ARiMR dopłaty do nawoz.   VAT od nawozów  i paliw   odp.VAT od nawozów i paliw  

Dopłaty do loch do 30 czerwca br.

KRIR złożyła wniosek o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty do loch, na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej. Przekazujemy do Państwa wiadomości odpowiedź ministerstwa rolnictwa w tej sprawie  pismo KRIR pobierz

odpowiedź MRiRW

Wniosek o odroczone płatności przy zakupie nawozów

W załączeniu przekazujemy do Państwa wiadomości wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, przekazany do MRiRW, aby zakłady azotowe produkujące nawozy dla rolnictwa sprzedawały rolnikom nawozy z opóźnionym terminem płatności, określonym na koniec sierpnia bieżącego roku. pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2