UOKiK odpowiada w sprawie cen śruty rzepakowej i sojowej oraz DDGS

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR  w sprawie cen śruty rzepakowej, sojowej i DDGS, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z dnia 1 czerwca 2020 r. poinformował, co następuje:

"Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 517) określa zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych produktów, jeżeli to wykorzystywanie wywołuje lub może wywołać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawę stosuje się do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych, z wyłączeniem dostaw bezpośrednich w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia zawieranych między nabywcami tych produktów a ich dostawcami.

Czytaj więcej: UOKiK odpowiada w sprawie cen śruty rzepakowej...

Koszt testu pracownika zza granicy pokryje jednak rolnik

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji o obowiązkach rolnika i możliwościach zatrudniania pracowników zza granicy przekazujemy do wiadomości Państwa odpowiedż GIS oraz Wytyczne dla rolników w tej sprawie

Nie będzie przedłużenia terminu składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 27 maja 2020 r. na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wniosek powstał w związku z trwającą sytuacją epidemiczną w kraju, utrudniającą załatwianie spraw urzędowych związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych oraz z przedłużeniem terminów składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz na inne działania administrowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. pismo KRIR. Ministerstwo nie uznało za zasadne przedłużyć ten termin odpowiedź MRIRW

150 tys. dla Młodego Rolnika w 2020!

pobraneOd 3 czerwca, ruszył nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.
Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 1 sierpnia 2020 r.

Czytaj więcej: 150 tys. dla Młodego Rolnika w 2020!

Samorząd rolniczy przeciwny zmianie terminu

Jednostki certyfikujące (w ramach systemu kontroli rolnictwa ekologicznego) zwróciły się do MRiRW z prośbą o wzięcie pod uwagę trudności jakie pojawiły się z przeprowadzaniem kontroli na miejscu w gospodarstwach ekologicznych (tj. m.in. obawy po stronie rolników i inspektorów ekologicznych związane z możliwością zarażenia się wirusem SARS-COV-2, brak możliwości przeprowadzenia kontroli na miejscu ze względu na przebywanie rolników w kwarantannie, brak możliwości zakwaterowania inspektorów przeprowadzających kontrole w odległych gospodarstwach itp.) i wynikającym stąd zagrożeniem dla dotrzymania terminów przekazywania do ARiMR „Wykazu producentów ekologicznych".

Czytaj więcej: Samorząd rolniczy przeciwny zmianie terminu

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2