Wnioski o przyznanie płatności od 2018 r. w formie elektronicznej, ale....

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa  o stopniowe wprowadzanie wniosków elektronicznych o płatości bezpośrednie, ze względu na konieczność dostosowania się rolników do nowej sytuacji. wniosek KRIR  odpowiedź MRiRW

Odpowiedź MRIRW na wniosek o całkowitą depopulację dzików

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych o całkowitą depopulację dzików w związku z zagrożeniem ASF i rozprzestrzenianiem się choroby w Polsce. pobierz

Ministerstwo Środowiska odpowiada na pytania KRIR w sprawie przeciwdziałania skutkom suszy

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Środowiska z zapytaniem o budowę zbiorników retencyjnych jako koniecznych w celu zpobiegania suszy, która w ostatnich latach daje się we znaki polskiemu rolnictwu. Przedstawiamy poniżej korespondencję z Ministerstwem Środowiska wystąpienie KRIR   odpowiedź MŚ

Chińczycy mogą kupić największy zakład produkujący soki w Polsce

Spółka Appol zarejestrowana w Małopolsce, w miejscowości Łąkta Górna to producent zagęszczonych soków owocowych, którą zamierza przejąć chińska spółka SDIC Zhonglu Fruit Juice.
Chińska spółka zamierza kupić 100 proc. Appolu za 68,5 mln zł. Z danych dostępnych w Krajowym Rejestrze Spółek wynika, że w 2015 roku Appol miał 66,32 mln zł w porównaniu do 43,12 mln zł rok wcześniej. Zysk netto w 2015 r. wyniósł 4,74 mln zł (2,58 mln zł w 2014 r.).
Tymczasem z danych przedstawionych w komunikacie chińskiej firmy o przejęciu Appolu wynika, że zyski tej firmy za 10 pierwszych miesięcy br. były ponad pięciokrotnie niższe niż za cały ubiegły rok.

Czytaj więcej: Chińczycy mogą kupić największy zakład...

WPR po 2020 roku - dyskusje trwają

UEKomisja Europejska (KE) opublikowała komunikat w sprawie wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku: „Przyszłość żywności i rolnictwa UE”. Komunikat rozpoczyna formalną dyskusję pomiędzy instytucjami UE na temat kierunków zmian unijnej polityki rolnej, jaka miałaby obowiązywać od 2021 roku.
W komunikacie Komisja Europejska podkreśla znaczenie unijnego sektora rolnego i obszarów wiejskich. WPR powinna przyczynić się do zwiększenia odporności sektora w trudnych czasach, wspierać dochody rolników i rentowność ich działalności. WPR musi w pełni korzystać z innowacji cyfrowych, które mogą: ułatwiać codzienną pracę rolników, ograniczyć biurokrację i sprzyjać tak potrzebnej w tym sektorze wymianie pokoleń. WPR powinna doprowadzić do wzmocnienia unijnych obszarów wiejskich, które stanowią źródło naszych europejskich tradycji i modelu gospodarstwa rodzinnego.
Dokument nie odnosi się wprost do wielkości budżetu rolnego po 2020 roku. Będzie to przedmiotem propozycji KE dotyczącej kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF), spodziewanej w maju 2018 r.
Zdaniem Komisji przyszła WPR powinna przestrzegać zasady „równości pomiędzy jej członkami, dużymi lub małymi, Wschodem lub Zachodem, Północą lub Południem”, dlatego należy zmniejszyć różnice w poziomach wsparcia między państwami członkowskimi.

Czytaj więcej: WPR po 2020 roku - dyskusje trwają

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2