Izby rolnicze wystąpiły o utrzymanie zakazu importu zbóż z Ukrainy

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 6 września 2023 r. do Komisarza Rolnictwa KE Janusza Wojciechowskiego i Komisarza ds. Handlu KE Valdisa Dombrovskisa o przedłużenie terminu obowiązywania zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. W związku ze zbliżającym się zakończeniem obowiązywania środków zapobiegawczych dotyczących przywozu do Unii Europejskiej pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika pochodzących z Ukrainy - zakaz importu tych produktów rolnych do Polski, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji, samorząd rolniczy zaapelował o przedłużenie terminu obowiązywania ww. zakazu co najmniej do końca 2023 roku.

Czytaj więcej: Izby rolnicze wystąpiły o utrzymanie zakazu...

XXIII Dożynki Wojewódzkie

 

377100771 6606528939395535 7885979470593669526 nW niedzielę 10 września w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni odbyły się uroczyste XXIII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie – obchodzone corocznie regionalne święto plonów. Koła Gospodyń Wiejskich i rolnicy zaprezentowali wieńce dożynkowe, wykonane tradycyjnie, z wykorzystaniem tegorocznych zbóż, ziół, owoców i kwiatów, kunsztowne, misternie wykonane, które zgodnie z tradycją są symbolem zakończenia żniw i podziękowania za tegoroczne plony. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta, odprawiona w zabytkowym Kościele z Rogowa w intencji wszystkich rolników, celebrowana przez ks. kan. Łukasza Zygmunta.

Czytaj więcej: XXIII Dożynki Wojewódzkie

Czy będą emerytury stażowe dla rolników?

Pod koniec sierpnia prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wystąpił w imieniu społeczności rolniczej do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie zmian w emeryturach rolniczych, szczególnie zmiany te miałyby dotyczyć objęcia także rolników systemem emerytur  stażowych. Dotyczy to sytuacji rolników, którzy pracowali przynajmniej przez jakiś czas poza  rolnictwem i byli ubezpieczeni w ZUS. W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa pisze o tym, iż prowadzone są prace nad systemem emerytur  rolniczych i wszystkie wnioski są brane pod uwagę. W załączeniu zamieszczamy pismo KRIR    MRiRW

Pozytywne zmiany w Regulaminie dotyczącym wsparcia dla rolnictwa z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie przywrócenia terminów i umożliwienie beneficjentom poprawienia oraz uzupełnienia wniosków o objęcie wsparciem w ramach KPO  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia31 sierpnia 2023 r., przedstawiło następujące informacje:

Wychodząc naprzeciw postulatom Krajowej Rady Izb Rolniczych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadził z dniem 24 sierpnia 2023 r. zmianę zapisów Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zmiana dotyczy cz. 3 inwestycji A1.4.1. Wsparcie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy oraz cz. 5 inwestycji A1.4.1. Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.

Czytaj więcej: Pozytywne zmiany w Regulaminie dotyczącym...

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci SYNA Panu Krzysztofowi Wójcikowi Członkowi Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej składają Prezes, Wiceprezes,, Członkowie Zarządu, Członkowie Walnego Zgromadzenia ŚIR, Przewodniczący Rady Powiatowej ŚIR we Włoszczowie wraz z Członkami Rady, Dyrektor Biura wraz z Pracownikami

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2