Unia Europejska musi zadbać o swój rynek

W związku z ryzykiem, związanym z epidemią Covid-19, które może spowodować większe wahania na rynkach rolnych, nie wykluczając trudności w zaopatrzeniu paszowym Copa i Cogeca zaapelowała do Komisji Europejskiej

Istnieje ryzyko, że w następnych miesiącach wzrośnie tempo rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w niektórych regionach świata, takich jak Stany Zjednoczone, Ameryka Łacińska czy Indie. Taka sytuacja może prowadzić do zwiększenia środków ostrożności oraz do wprowadzenia izolacji domowej w tych państwach trzecich, co będzie miało wpływ na zaopatrzenie UE w białka pochodzenia roślinnego w najbliższych miesiącach.

Czytaj więcej: Unia Europejska musi zadbać o swój rynek

Rolnicy powinni pomyśleć o nawadnianiu swoich upraw

Kolejny rok obserwujemy suszę już na początku sezonu wegetacyjnego. M.in. z tego względu oraz ze względu na nadzwyczajną sytuację związaną z epidemią Covid-19 minister rolnictwa poinformował o wydłużeniu o 3 miesiące możliwości składania wniosków na nawodnienia w ramach gospodarstw. Jest to bardzo ważna kwestia i jak powiedział minister J.K. Ardanowski polscy rolnicy będą musieli pomyśleć o systemie nawodnień swoich upraw na wzór Hiszpanii czy Portugalii, w których tylko takie uprawy wydają plony. Akurat teraz jest możliwość skorzystania z puli dofinansowań na nawadnianie w ramach PROW.

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie, został wydłużony do 20 lipca 2020 r. - informuje w komunikacie ARiMR.

Czytaj więcej: Rolnicy powinni pomyśleć o nawadnianiu swoich...

Bepieczeństwo żywnościowe może być zagrożone bez dodatkowej pomocy

Komisarz Janusz Wojciechowski powiedział, że sama WPR nie jest wystarczająco przygotowana i wyposażona, by stawić czoła kryzysowi o takiej skali. Należy zbadać możliwości wykraczające poza jej ramy.

Rolnicy i ich spółdzielnie mierzą się z coraz trudniejszą sytuacją. Aktualny kryzys wynikający z rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa (COVID-19), wraz z poważnymi konsekwencjami dla zdrowia, wywiera obecnie dramatyczne skutki na najbardziej dotkniętych obszarach wiejskich UE. Ta walka na wielu frontach równocześnie bardzo szybko negatywnie odbiła się na głównych sektorach rolnych i przyniosła oczywiste i bezpośrednie następstwa w perspektywie natychmiastowej oraz średnio-i długoterminowej.

Czytaj więcej: Bepieczeństwo żywnościowe może być zagrożone...

Pomoc Państwa dla rolników w związku z Covid-19

Kredyty preferencyjne i przesunięcie unijnych środków z inwestycji na wsparcie gospodarstw rolnych - to pomoc dla rolników przewidziana na czas epidemii koronawirusa - poinformował resort rolnictwa.

Epidemia koronawirusa dotyka wszystkie sektory gospodarki, w tym także rolnictwo. Jak w piątek powiedział  minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, wcześniej zaplanowane wydatki będą musiały poczekać. Wyjaśnił, że bardzo są zaawansowane rozmowy z Komisją Europejską, aby niewykorzystane do tej pory środki z PROW 2014-2020 przesunąć z inwestycji na bezpośrednie wsparcie dla gospodarstw.

Czytaj więcej: Pomoc Państwa dla rolników w związku z Covid-19

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla rolników- Komunikat

Podstawowe wymagania

Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin. Wynika to zarówno z ogólnych wymagań higienicznych przy produkcji żywności, jak również z aktualnego zagrożenia Covid-19. Dlatego też konieczne jest unikanie bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel).

Kolejnym podstawowym wymaganiem jest właściwa higiena rąk. Informacje jak skutecznie myć ręce znajdziemy na stronie: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/mycie-r%C4%85k-A4-druk.pdf

Czytaj więcej: Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2