Ważne dla rolników - decyzje zależą od Państwa odpowiedzi

W związku z trwającymi w resorcie rolnictwa pracami dotyczącymi opracowania Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027, w tym w szczególności w zakresie nowej płatności bezpośredniej (I filar WPR), tzw. ekoschematów, uprzejmie informujemy na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Rolnictwa, że została przygotowana ankieta on-line mającą na celu zebranie informacji na temat potencjalnego zainteresowania rolników realizacją zaproponowanych praktyk w ramach ekoschematów. Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/QyNJCT8dT16pgfPA6.

Czytaj więcej: Ważne dla rolników - decyzje zależą od Państwa...

Wsparcie dla właścicieli domów jednorodzinnych

Nowy program „Moja Woda” – 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji.

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”, która ma zapobiec w łagodzeniu skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu. Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacowane jest, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych.

Czytaj więcej: Wsparcie dla właścicieli domów jednorodzinnych

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawia działania na rzecz poprawy stanu gospodarki wodnej na terenach rolniczych

W załączeniu pismo KRIR i odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę stanu urządzeń melioracji wodnych i wykorzystania ich do retencjonowania wód. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w swojej odpowiedzi z dnia 25 maja informuje co następuje:

Czytaj więcej: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi...

Dopłaty do ubezpieczeń upraw możliwe w czerwcu

Otrzymaliśmy odpowiedź MRiRW na wystąpienie Zarządu KRIR o zwiększenie puli środków na dopłaty do ubezpieczenia upraw. Resort rolnictwa poinformował, że z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości rzeczywistego oszacowania kwot wpływów jakie uzyska Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2020 r., kwota jaką będą mogły być objęte dopłaty stosowane do składek ubezpieczenia, wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, zostanie ustalona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wcześniej niż w czerwcu br. W załączeniu korespondencja w tej sprawie:

pismo KRIR odp MRIRW ponowne wystąp. KRIR  odp.MRIRW

Minister Sprawiedliwości nie ma możliwości wstrzymania egzekucji komorniczych

Krajowaj Rada Izb Rolniczych zwróciła się z prośbą do Ministra Sprawiedliwości o zawieszenie wszelkich czynności komorniczych w gospodarstwach rolnych na okres od 3 do 6 miesięcy. W odpowiedzi ministerstwo poinformowało, że obowiązujące przepisy prawne nie upoważniają Ministra Sprawiedliwości, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru zwierzchniego nad działalnością komorników sądowych oraz zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych w postępowaniach egzekucyjnych, do zawieszenia jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego, względnie do złożenia do komornika lub sądu wniosku o zawieszenie takiego postępowania.

Czytaj więcej: Minister Sprawiedliwości nie ma możliwości...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2