Zarząd SIR realizuje wnioski z IX Walnego Zgromadzenia

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wnioski wypracowane podczas IX Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 18 lipca 2022r. w Pińczowie zwrócił się do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie pilnych działań

Czytaj więcej: Zarząd SIR realizuje wnioski z IX Walnego...

Informacja o pomocy w spłacie kredytów

W nawiązaniu do pisma Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie nowelizacji ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, w zakresie możliwości skorzystania z wakacji kredytowych rolnikom, którzy w związku ze wzrostem stóp procentowych nie są w stanie spłacać kredytów, resort rolnictwa poinformował, że w obowiązujących przepisach są przewidziane rozwiązania mające na celu udzielenie pomocy kredytobiorcy w przypadku problemów ze spłatą zaciągniętych zobowiązań wynikających np. z ograniczeń na rynkach rolnych.

Czytaj więcej: Informacja o pomocy w spłacie kredytów

W sprawie dostępności i cen nawozów mineralnych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 10 sierpnia 2022 r. do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia dostępności na rynku nawozów mineralnych. Z niepokojem rolnicy obserwują drastyczny brak nawozów w punktach sprzedaży. Problem dotyczy szczególnie nawozów wieloskładnikowych, które zapewniają optymalne dla roślin proporcje składników odżywczych. Zaburzenia na rynku nawozów mogą doprowadzić do gwałtownego spadku plonów.

Czytaj więcej: W sprawie dostępności i cen nawozów mineralnych

Odpowiedź ministerstwa rolnictwa na wnioski Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie

W załączeniu przekazujemy do Państwa wiadomości pismo wystosowane przez  Świętokrzyską Izbę Rolniczą w sprawie niepokojącej sytuacji w rolnictwie oraz odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwojju Wsi

Nie będzie nowego naboru w sprawie pomocy dla poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Przekazujemy do Państwa wiadomości pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie uruchomienia nowego naboru oraz odpowiedź ministerstwa rolnictwa

KRIR   odp. MRiRW 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2