Realizacja operacji pn. „ Agro fotowoltaika wyzwaniem dla rolnictwa”

logotypy
Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „Agro fotowoltaika wyzwaniem dla rolnictwa”. W ramach projektu w dniach 21-23.06.2021r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny, którego celem jest zwiększenie wiedzy praktycznej mieszkańców, rolników z terenu województwa świętokrzyskiego biorących udział w projekcie w zakresie wykorzystania paneli fotowoltaicznych.

Czytaj więcej: Realizacja operacji pn. „ Agro fotowoltaika...

Pomoc dla rolników, którzy w 2020 r. ponieśli straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2020 r. przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę.

Biura Powiatowe ARiMR od 7 do 30 czerwca 2021 r. przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2020 r. przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę.

Termin naboru wniosków został określony w ogłoszeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 28 maja 2021 r.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Czytaj więcej: Pomoc dla rolników, którzy w 2020 r. ponieśli...

Wniosek KRIR o zwiększenie puli środków na dopłaty do ubezpieczenia upraw

W nawiązaniu do wcześniejszych artykułów dotyczących problemów z ubezpieczeniem upraw rolnych w załączeniu publikujemy  do Państwa wiadomości wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Premiera Mateusza Morawieckiego o zwiększenie limitu środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych. pobierz

Realizacja operacji pn. „ Pogłaskać alpakę- Hodowla alpak- Sposobem na zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim”

logotypy

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „ Pogłaskać alpakę- Hodowla alpak- Sposobem na zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim”.
W ramach projektu w dniach 07-08.06.2021 r. zorganizowana zostanie konferencja w Pińczowie oraz wyjazd studyjny do Krzelowa, którego celem jest zwiększenie wiedzy praktycznej hodowli alpak. W projekcie uczestniczyć mogą rolnicy, domownicy gospodarstw rolnych czynnie zaangażowani w pracę w gospodarstwie, producenci rolni oraz członkowie Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z terenu województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej: Realizacja operacji pn. „ Pogłaskać alpakę-...

Modernizacja - ogłoszenie ARiMR o naborze

Przekazujemy Państwu ogłoszenie przekazane przez ARiMR:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym ukazały się w prasie i na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR ogłoszenia Prezesa ARiMR o naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze:

Czytaj więcej: Modernizacja - ogłoszenie ARiMR o naborze

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2