Ryzyko przekroczenia krajowej kwoty nadal

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o istnienia w dalszym ciągu ryzyka przekroczenia krajowej kwoty dostaw pobierz

Odmiany zalecane do uprawy w 2013 r.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi przekazała w załączeniu Listę Odmian Zalecanych dla województwa świętokrzyskiego na rok 2013, celem rozpowszechnienia Pobierz

Bakterioza ziemniaka stwarza problemy rolnikom

W związku z apelem dolnośląskich rolników w sprawie problemów 
na rynku ziemniaka związanych z występowaniem bakteriozy ziemniaka publikujemy tekst wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie pobierz

Europosłowie apelują do Premiera Donalda Tuska

Europosłowie PSL Jarosław Kalinowski i Czesław Siekierski zaapelowali do Premiera Donalda Tuska o poparcie dla odpowiednio wysokiego wsparcia WPR oraz o walkę w interesie polskich rolników i społeczności wiejskiej. Treść wystąpienia pobierz tutaj

Wystąpienie Prezesa KRIR do Premiera D.Tuska

Wiktor Szmulewicz Prezes KRIR zwrócił sie do Premiera Donalda Tuska o poparcie dla apelu Copa-Cogeca podczas negocjacji w ramach szczytu Szefów Rady Ministrów UE poświęconego przyszłości budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w dniu 7 lutego 2013 roku. Tutaj mozna przeczytać/pobrać pisma w tej sprawie pobierz Copa-C KRIR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2