Apel KRIR do Premiera RP w sprawie budżetu UE na rolnictwo

W załączeniu wystąpienie KRIR do Premiera RP w sprawie utrzymania budżetu UE na rolnictwo wraz z apelem Copa-Cogeca

KRIR zabiega o większe limity dopłat do kredytów preferencyjnych

Tutaj zamieszczamy odpowiedź MRiRW w sprawie zwiększenia dopłat do kredytów preferencyjnych

Negatywna opinia KRIR w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

W dniu 22 października Krajowa Rada Izb Rolniczych zaopiniowała negatywnie projekt Rozporządzenia Rady

Ministrów w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej. Tutaj można przeczytać treść pisma w tej sprawie, skierowanego do ministra

rolnictwa i odpowiedź ministerstwa

KRIR w sprawie zaskarżenia modulacji do ETS

W załączeniu publikujemy wystąpienie Zarządu KRIR do Ministra Rolnictwa 

w sprawie zaskarżenia modulacji do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pobierz

Zmiany w systemie kształcenia "młodego rolnika"

W załączeniu  pismo Departamentu Działań Społecznych i Środowiskowych ARiMR

w sprawie dopcyzowania informacji o zmianach w systemie kształcenia zawodowego

dla beneficjentów działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" tutaj

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2