Komunikat

Szanowni Państwo !

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zmieniają formę swojej pracy od 6 kwietnia do odwołania. Załatwianie wszelkich spraw w biurach Świętokrzyskiej Izby Rolniczej odbywać się będzie wyłącznie przez kontakt telefoniczny, mailowy, w ostateczności pocztą tradycyjną. Dziękujemy za wyrozumiałość.
Telefony do naszych biur i pracowników dostępne są na stronie internetowej http://www.sir-kielce.pl/index.php/biuro 

Europosłowie apelują w sprawie przeciwdziałania skutkom Covid-19

14 kwietnia 2020 r. grupa dwudziestu czterech europosłów należący do EKR, wystosowała list do Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, w którym apeluje o zmianę rozporządzenia ws. wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, tak by umożliwić państwom członkowskim wprowadzenie do swoich planów rozwoju obszarów wiejskich dodatkowy, ukierunkowany środek przeciwdziałania skutkom COVID-19.

„Musimy uruchomić wszystkie możliwe narzędzia, aby pomóc rolnikom, przetwórcom i pracownikom rolno-spożywczym w poradzeniu sobie z kryzysem” - stwierdzili europosłowie w liście.

Czytaj więcej: Europosłowie apelują w sprawie przeciwdziałania...

Noszenie maseczki przez rolnika- kiedy obowiązuje

Obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym czy też podczas przebywania na terenie prywatnym wokół domu.

Rozporządzenie, które wprowadza od 16 kwietnia 2020 r. obowiązek zakrywania nosa i ust, stanowi między innymi o wykonywaniu tego obowiązku w miejscach ogólnodostępnych, za które uznać należy miejsca o publicznym charakterze tj. dostępne dla nieograniczonej liczby osób, np. obiekty handlowe i usługowe. Zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia obowiązek ten nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym czy też podczas przebywania na terenie prywatnym - jak np. taras czy własna nieruchomość gruntowa wokół domu.

Czytaj więcej: Noszenie maseczki przez rolnika- kiedy obowiązuje

Przepisy o oznaczeniu kraju pochodzenia produktów istnieją

IMG 1413Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem z dnia 25 lutego 2020 r., który był zainicjowany przez Podlaską Izbę Rolniczą, odnośnie wprowadzenia obowiązku tworzenia w sklepach wielkopowierzchniowych stoisk zawierających wyłącznie produkty spożywcze pochodzące z Polski. W dniu 8 kwietnia 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało co następuje:

"W odniesieniu do propozycji dotyczącej obowiązku tworzenia w sklepach wielkopowierzchniowych stoisk zawierających wyłącznie produkty spożywcze pochodzące z Polski, a także oznakowanie ich w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację w każdym sklepie, informuję że w Polsce istnieją już przepisy umożliwiające identyfikację kraju pochodzenia produktów spożywczych.

Czytaj więcej: Przepisy o oznaczeniu kraju pochodzenia...

Zasiłki opiekuńcze dla ubezpieczonych w KRUS do 26 kwietnia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej: Zasiłki opiekuńcze dla ubezpieczonych w KRUS do...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2