Stypendia pomostowe 2023

Na prośbę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach przedstawiamy informację wraz z regulaminem dotyczącą realizacji XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024.
Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

STYPENDIA DLA DZIECI BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR 2023/2024

Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Czytaj więcej: Stypendia pomostowe 2023

Wybory do Izb Rolniczych

Szanowni Państwo Rolnicy,

W lipcu (28.07.) br. mija kadencja organów izb rolniczych VI kadencji, w tym Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Kolejne wybory odbędą się w dniu 24 września 2023 r.  Z tego powodu zapraszamy Państwa do czynnego udziału w wyborach. Nie ma innej lepszej możliwości aby kształtować, mieć wpływ na losy rolnictwa i rolników. Każdy, kto pragnie wspierać Izbę w dążeniu do poprawy sytuacji rolnictwa w kraju, powinien w sposób czynny uczestniczyć w tegorocznych wyborach. Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby. Członkiem izby rolniczej z mocy prawa, jest każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Przysługuje im prawo kandydowania i głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych. Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej. Będziemy na bieżąco umieszczali wszystkie ważne informacje dotyczące wyborów do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Informacje te będą umieszczane w porządku chronologicznym w panelu bocznym w zakładce Wybory do izb rolniczych

Odpowiedź na wnioski ŚIR

Przekazujemy do Państwa wiadomości odpowiedź ministerstwa rolnictwa na interwencję Świetokrzyskiej Izby Rolniczej dotyczącą niepokojącej sytuacji w rolnictwie

Pismo ŚIR     Odpowiedź MRiRW

Agencja ARiMR będzie honorować wyłącznie faktury VAT oraz uproszczone faktury z NIP i faktury RR

Odpowiedź ARIMR na pytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące sprzedaży między rolnikami - dot. obrotu zbożem, jesli zamierzają ubiegac się o pomoc finansową (dopłaty do zbóż tzw.rekompensaty) w ramach pomocy krajowej dla producentów pszenicy, gryki lub kukurydzy (aktualnie nabór wniosków)

 Pismo KRIR        odpowiedź ARiMR

Ekoschematy - wyjaśnienie MRiRW dot.przesuwania środków

W nawiązaniu do pytania Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 17 maja 2023 r. „(…) czy możliwe będzie przesuwanie środków przeznaczonych na poszczególne ekoschematy? (…)”, pani Joanna Czapla dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła pismem z 16 czerwca 2023 r. następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z przepisami unijnymi tj. art. 97 rozporządzenia 2021/2115 (1) państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 25% koperty przeznaczonej na płatności bezpośrednie – na ekoschematy. Ponadto, państwa członkowskie są zobowiązane do określenia w swoim planie strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej orientacyjnego przydziału środków na każdą interwencję i na każdy rok. Ten orientacyjny przydział środków odzwierciedla oczekiwany poziom płatności w ramach planu strategicznego WPR na interwencje w odnośnym roku finansowym. Dlatego też w PS WPR 2023-2027 (2), przy każdym ekoschemacie została określona planowana kwota jednostkowa.

Czytaj więcej: Ekoschematy - wyjaśnienie MRiRW dot.przesuwania...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2