Izby rolnicze zabiegają w sprawie zaliczenia roślin miododajnych do tzw. zazielenienia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiadając na wniosek z IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 30.06.2020 r., dotyczący zaliczenia roślin miododajnych uprawianych w plonie głównym jako obszar kwalifikowany do zazielenienia, wyjaśnia co następuje:

Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli zazielenienie zostało wprowadzone w 2015 r. jako komponent płatności bezpośrednich na mocy przepisów unijnych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.)). Zazielenienie jest realizowane przez rolników poprzez trzy praktyki:

Czytaj więcej: Izby rolnicze zabiegają w sprawie zaliczenia ...

Konkurs: „Kuchnia świętokrzyska czaruje – rolniczy handel detaliczny – przetwory i potrawy z roślin strączkowych”

loga

 Idea konkursu:

W tym roku już po raz trzeci Świętokrzyska Izba Rolnicza organizuje konkurs dotyczący przetwórstwa żywności przez rolników w ramach działalności rolniczej. Konkurs tegoroczny nosi nazwę „Kuchnia świętokrzyska czaruje – rolniczy handel detaliczny – przetwory i potrawy z roślin strączkowych”. Celem konkursu było i jest nadal zachęcenie rolników do przetwórstwa wyprodukowanej przez siebie żywności i sprzedaż tych przetworzonych produktów z wartością dodaną jaką zyskują dzięki przetwórstwu.

Czytaj więcej: Konkurs: „Kuchnia świętokrzyska czaruje –...

Płatności obszarowe do buraków w 2021 r. i w latach następnych

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 4 sierpnia 2020 r., w sprawie płatności obszarowych do buraków cukrowych, pozostałych dopłat uzupełniających oraz naborów w ramach PROW 2014-2020 w roku 2021 i latach następnych, resort Rolnictwa poinformował co następuje.

Zarówno płatność związana z produkcją do buraków cukrowych, jak i pozostałe płatności bezpośrednie w roku 2021 będą przyznawane na takich samych zasadach i w tej samej formie, co obecnie.

Czytaj więcej: Płatności obszarowe do buraków w 2021 r. i w...

Kolejny wniosek o zbadanie czy nie ma zmowy cenowej- tym razem na rynku wiśni

Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbadania przyczyny zbyt niskich cen wiśni. Tegoroczne ceny skupu wiśni oferowane przez zakłady przetwórcze są o 50% niższe w stosunku do lat ubiegłych i istnieje obawa, że zakłady te mogą stosować zmowę cenową polegającą na zaniżaniu cen skupu. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie stosownych działań mających na celu zbadanie czy zachowania rynkowe przedsiębiorców prowadzących skup wiśni są zgodne z prawem, czytamy w liście ministra do UOKiK. W załączeniu korespondencja: Izba W.Łódzkiego  KRIR  MRIRW

Duże ciągniki nadal badane będą na okręgowych stacjach kontroli

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia badania wszystkich ciągników rolniczych, również o dużych gabarytach powyżej 3,5 tony, na podstawowych stacjach kontroli pojazdów, nie tylko jak dotychczas na okręgowych stacjach, Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury przedstawił następujące informacje:

Czytaj więcej: Duże ciągniki nadal badane będą na okręgowych...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2