Jeszcze o systemie monitorowania drogowego

W załączeniu odpowiedź Ministerstwa Finansów na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wniosek z odp.

odpowiedź Pods. Stanu

Walne Zgromadzenie Delegatów ŚIR

Zarząd ŚIR informuje, że w dniu 20 lipca 2017 r. o godz. 11. w Pensjonacie Agroturystycznym "Wojtasówka" w Obrazowie odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Informacja o realizowanej operacji

logaW dniu 17 lipca 2017 r. Świętokrzyska Izba Rolnicza  jako "Partner KSOW" podpisała z Województwem Świętokrzyskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowę nr 9/2017 na realizację operacji pn. "Żywność od rolnika wprost do konsumenta" o charakterze informacyjnym i promującym Rolniczy Handel Detaliczny w ramach:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 19 675,25 zł.

Operacja polega na organizacji Konferencji informacyjno-promocyjnej dla około 100 osób oraz warsztatów przetwórczych w inkubatorze przetwórczym w Dwikozach dla ok. 35 uczestników.

Celem tych działań jest: dostarczenie wiedzy uczestnikom nt. możliwości prawnych i organizacyjnych przetwarzania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, skrócenie łańcucha dostaw żywności od producenta do konsumenta, zwiększenie dochodów gospodarstw rolnych, poprzez zwiększenie wartości dodanej.

Żywność od rolnika wprost do konsumenta- konferencja

Świętokrzyska Izba Rolnicza organizuje w dniu 20 lipca 2017 r. konferencję dotyczącą zagadnienia rolniczego handlu detalicznego "Żywność od rolnika wprost do konsumenta" czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w konferencji zainteresowanych rolników - tel. kontaktowy 15 832 01 16. Można także wziąć udział w wizycie studyjnej w Inkubatorze przetwórczym 21 lipca, gdzie można będzie zobaczyć jak powinny wyglądać stanowiska do przetwórstwa domowego a nawet wziąć udział w warsztatach. Ilość miejsc jest ograniczona.

Wzrost ceny za paliwa, pogorszy opłacalność produkcji rolnej

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministerstwa rolnictwa w sprawie podwyższenia stawki zwrotu akcyzowego w 2017 roku. pismo KRIR

Co na to resort?
Okazuje się, że z podwyżki stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. nic nie będzie. Po piśmie KRIR resort rolnictwa poinformował, że "uwzględniając kwotę środków ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok na zwrot podatku akcyzowego (...) i pokrycie kosztów gmin w wysokości 860 mln zł, wydatkowanie na ten cel w 2016 r. kwoty 891,8 mln zł, nie jest możliwe zwiększenie stawki zwrotu podatku do pełnej wysokości zawartej w cenie oleju napędowego", podaje Rada.
1,00 zł na 1 litr oleju napędowego. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych będzie wynosić 86,00 zł.

Czytaj więcej: Wzrost ceny za paliwa, pogorszy opłacalność...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2