Ważne dla "młodych rolników"

W związku ze zmianami w systemie kształcenia zawodowego zmieniają się zasady dla beneficjentów działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom", którzy muszą uzupełnić wykształcenie pobierz

Ministerstwo w sprawie podatku dochodowego w rolnictwie

Premier Donald Tusk zapowiedział rychłe wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie. KRIR zaniepokojona brakiem szczegółowych informacji na ten temat domaga się informowania o przebiegu prac na bieżąco pobierz

Odpowiedź Ministerstwa w sprawie dopłat do nasion pszenicy twardej

W załączeniu udostępniamy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa na wystąpienie Zarządu KRIR o uzupełnienie listy gatunków roślin zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie wykazu roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego o pszenice twarde.

Minister Sawicki odnosi się do postulatów KRIR

Przekazujemy Państwu do zapoznania się odpowiedź Ministra Rolnictwa na postulaty zgłoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych dotyczące w szczególności aktualnej sytuacji w rolnictwie do pobrania

Poseł Cz.Siekierski interweniował

Poseł Czesław Siekierski składa zapytanie do Komisji Europejskiej w sprawie zmiany zasad wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw

W dn. 4 kwietnia 2012 roku Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE nowe rozporządzenie wykonawcze nr 302/2012 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.

 

Czytaj więcej: Poseł Cz.Siekierski interweniował

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2