Turcja blokuje mięso

Jak podaje Związek Polskie Mięso, eksport niektórych kategorii zwierząt żywych do Turcji jest czasowo zawieszony na okres od 10 października do 28 października.

Zakaz dotyczy:
· Zwierząt ubojowych;
· Zwierząt do dalszego tuczu.

Nie ma oficjalnej decyzji, ale pozwolenia na przywóz takich zwierząt, nie będą wydawane w okresie wymienionym powyżej.
Według naszego informatora, ciężarówki, które są już w drodze, zostaną wpuszczone na teren Turcji.
Bezpłatne informacje COBORU

 

przycisk_PDO_2012_rek-odm_1i5cm

http://www.coboru.pl/DR/index.aspx

Aplikacja „PDOiR. Rekomendacja odmian" umożliwia uzyskanie i dostęp do następujących informacji i dokumentów:

Czytaj więcej: Bezpłatne informacje COBORU

Informacje dot. skupu mleka

Poniżej przekazujemy informację MRiRW w sprawie skupu mleka w roku kwotowym 2012/2013.pobierz

Wyjaśnienia GIW dotyczące utrzymania trzody chlewnej

Główny Inspektorat Weterynarii wyjaśnia wątpliwości co do oceny przez powiatowych lekarzy weterynarii warunków utrzymywania świń:

Czytaj więcej: Wyjaśnienia GIW dotyczące utrzymania trzody...

Wnioski dla KRIR

Zarząd ŚIR realizując wnioski z Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, które odbyło się w dniach 12-13 lipca 2012 roku zwrócił się do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza

Czytaj więcej: Wnioski dla KRIR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2