KRIR wnioskuje w sprawie kredytów preferencyjnych

W załączeniu publikujemy pisma w sprawie obsługi rolniczych kredytów preferencyjnych i możliwości przedłużenia okresu spłaty raty kredytu przeterminowanego bez skutków zmiany oprocentowania. Odpowiedź nie jest satysfakcjonująca. 

Wniosek KRIR i odpowiedź ministerstwa

Zasięganie opinii izby jest obowiązkiem samorządu gminnego

W załączeniu pismo - wystąpienie KRIR ws. interpretacji art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz pismo z odpowiedzią MRiRW.

Fundusz Promocji Owoców i Warzyw zmienia rynek

cherrypears

W 2012 roku wykorzystanie zasobów finansowych Funduszu Promocji Owoców i Warzyw przez producentów i przetwórców było pełne- sfinansowane zostały z niego między innymi dwa projekty, które są realizowane w okresie  trzech lat.  Komisja Zarządzająca funduszu postawiła sobie priorytet wspierania programów, które będą korzystać z funduszy unijnych. By uzyskać wsparcie wspólnotowe (50%) wnioskodawcy muszą wykazać się wkładem własnym do projektu (20%), który uzupełniany zostaje z zasobów Funduszu Promocji Owoców i Warzyw (FPOiW), pozostała kwota pokrywana jest z budżetu krajowego (30%). Pieniądze z Funduszu służą również do zapłacenia podatku VAT, który przy tak dużych kwotach stanowi istotny koszt. Zasoby Funduszu kierowane są także na mniejsze projekty, wystawiennictwo na targach, oraz promocję na rynku krajowym.  Odnotowane efekty akcji promujących okazały się bardzo dobre. 

Czytaj więcej: Fundusz Promocji Owoców i Warzyw zmienia rynek

Plaga lisów w świętokrzyskim

   Zarząd ŚIR wystąpił  do kół łowieckich w sprawie plagi lisów, która stanowi coraz większy problem. Pismo podpisał prezes zarządu Ryszard Ciźla.

Czytaj więcej: Plaga lisów w świętokrzyskim

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2