Ważne dla hodowców drobiu

Główny lekarz Weterynarii, mając na względzie zbliżający się termin zakończenia użytkowania klatek niezmodyfikowanych, wynikający z konieczności implementacji przepisów Dyrektywy Rady 1999/74/EC z dnia 19 lipca 1999 roku ustalającej minimalne standardy służące do ochrony kur niosek, informuje, co następuje.

Czytaj więcej: Ważne dla hodowców drobiu

Umorzenie nie, ale karencja

Jak informuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, odnosząc się do pisma KRIRw sprawie umorzenia rolnikom poszkodowanym w powodzi, dwóch pierwszych rat kredytów na wznowienie produkcji wraz z odsetkami - Kierownictwo Ministerstwa podjęło decyzję w sprawie prolongaty lub karencji do dwóch lat spłaty rat kapitału i odsetek w zakresie kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem tych zmian w zasadach udzielania kredytów preferencyjnych.

Pomoc ŚIR dla powodzian

W zakładce "Działalność" można zapoznać się z zestawieniem niektórych działań ŚIR na rzecz  rolników dotkniętych przez powódź. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego zestawienia.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich ofiarodawców, którzy udzielili pomocy poszkodowanym rolnikom i mieszkańcom wsi województwa świętokrzyskiego.

Pomoc dla powodzian

 

Zestawienie pomocy dla powodzian poszczególnych Urzędów Gmin oferowanej

za pośrednictwem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej :

 

Czytaj więcej: Pomoc dla powodzian

W sprawie działania "młody rolnik"

zb.1

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia resortu rolnictwa odnoszące się do  wniosku z XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie umożliwienia wliczenia do powierzchni gospodarstwa młodego rolnika starającego się o premię z PROW dzierżaw od osób fizycznych:

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( PROW 2007-2013) oraz przepisem § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 17 października 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  „ Ułatwiania startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. Nr 200, poz. 1443, z późn.zm ) , przy ustaleniu minimalnej powierzchni gospodarstwa sumuje się powierzchnię użytków rolnych stanowiących przedmiot własności , użytkowania wieczystego oraz, pod określonymi warunkami,  dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: W sprawie działania "młody rolnik"

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2