Zakaz stosowania materiału siewnego GMO

28 stycznia br., wraz z wejściem w życie ustawy o nasiennictwie oraz dwóch rozporządzeń Rady Ministrów, w Polsce zaczął obowiązywać zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO kukurydzy MON 810 oraz ziemniaka Amflora.

Nowe przepisy wdrażają unijne dyrektywy oraz wykonują wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2009 r., który dotyczył uchybień stwierdzonych w poprzedniej ustawie o nasiennictwie (z 26 czerwca 2003 r.).

Rząd polski przesłał do Komisji Europejskiej uzasadnienie do wprowadzenia zakazu stosowania materiału siewnego odmian GMO. Wskazał w nim przede wszystkim na obawy społeczeństwa i argumenty świadczące o negatywnym wpływie na środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt. Ważnym argumentem ma być także zagrożenie dla hodowców pszczół i rynku miodu, ponieważ owady te mogą zbierać pyłek również z roślin zmodyfikowane genetycznie. Rząd powiadomił Komisję o nowych regulacjach 24 stycznia. Do tej pory nie zajęła ona stanowiska w tej sprawie.

Jak informują przedstawiciele ministerstwa rolnictwa jeszcze w tym roku mają ruszyć kontrole pól sprawdzające, czy polscy rolnicy wysiali rośliny genetycznie zmodyfikowane (GMO). Jeśli okaże się, że tak, będą musieli zapłacić wysokie kary i zniszczyć uprawy. Zgodnie z art. 123 ust. 3, ust. 5 i 6 ustawy o nasiennictwie, rolnik, który wbrew zakazowi zasiał odmianę rośliny genetycznie zmodyfikowanej, zostanie ukarany. Sankcja, jaka grozi w takim przypadku, wynosi 200 proc. wartości zastosowanego materiału siewnego oraz zniszczenie tej uprawy na koszt gospodarza. Pola będą kontrolować pracownicy inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

Czytaj więcej: Zakaz stosowania materiału siewnego GMO

Odpowiedź na wnioski walnego zgromadzenia ŚIR

Obradujące pod koniec grudnia 2012 roku Walne Zgromadzenie ŚIR wypracowało wnioski przesłane później do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dotyczą one:

- uproszczenia przepisów w zakresie przetwarzania żywności w ramach gospodarstwa rolnego,

- utworzenia preferencyjnych warunków do produkcji prosiąt w naszym kraju,

- stworzenie lepszych warunków do powstawania małych lokalnych ubojni i przetwórni mięsa, zwłaszcza wieprzowiny,

- wsparcia w nowym okresie programowania 2014-20120 gospodarstw niskotowarowych,

- nowelizacji ustawy Prawo łowieckie,

- warunków przechodzenia rolników na emeryturę,

- przywrócenie przez ARiMR zasad wysyłania rolnikom decyzji o płatności obszarowej,

- dopłaty do produkcji ekologicznej,

- wyrównania dopłat bezpośrednich w całej Unii Europejskiej.

Zachęcamy do przeczytania odpowiedzi wraz z przytoczonymi (na wstępie każdej odpowiedzi) w całości wnioskami. odpowiedź podpisała podsekretarz stanu w MRiRW Krystyna Gurbiel. Pobierz

MINISTER NA POSIEDZENIU RAD POWIATOWYCH ŚIR W KIELCACH

k 056Podczas odbywających sie w Kielcach targów AGROTECH 9 marca Świętokrzyska Izba Rolnicza zorganizowała posiedzenie rad powiatowych, w którym uczestniczył minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Posiedzenie  poświęcone było głównie Wspólnej Polityce Rolnej w nowym okresie programowania 2014-2020.

We wspólnym posiedzeniu wszystkich rad powiatowych ŚIR uczestniczyli także europoseł Czesław Siekierski, wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, Wiktor Szmulewicz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, wicewojewoda Grzegorz Dziubek, oraz inni znamienici goście i przedstawiciele rolników.

Minister Stanisław Kalemba mimo licznych spotkań i wywiadów w trakcie zwiedzania targów, poświęcił ponad 2 godziny na spotkanie z członkami rad powiatowych ŚIR.  W swoim wystąpieniu podkreślił zasługi europosłów Cz. Siekierskiego i J. Kalinowskiego w wynegocjowaniu kwoty przeznaczonej na obszary wiejskie na lata 2014-20. Minister powiedział także, że kraj nasz historycznie wywodzi się z kultury rolniczej i wszyscy powinni o tym pamiętać. W tym także oraz w dobrej jakości produkowanej przez nas żywności minister upatruje największe możliwości rozwoju naszego kraju i naszej gospodarki. Nadwyżka 4,1 mld euro w handlu produktami rolnymi jest faktycznie istniejącą wartością dodaną a nie wirtualną. Minister złożył także wyrazy szacunku i podziękowania dla wszystkich świętokrzyskich rolników za pracę na tych małych areałach, za to, że ta ziemia pracuje i produkuje plony. Powiedział także, że ma świadomość tego, że nie jest możliwe utrzymanie rodziny z tak małego gospodarstwa, dlatego konieczne są programy pomocy, ułatwiające restrukturyzację.

Czytaj więcej: MINISTER NA POSIEDZENIU RAD POWIATOWYCH ŚIR W...

Ryzyko przekroczenia krajowej kwoty nadal

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o istnienia w dalszym ciągu ryzyka przekroczenia krajowej kwoty dostaw pobierz

Odmiany zalecane do uprawy w 2013 r.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi przekazała w załączeniu Listę Odmian Zalecanych dla województwa świętokrzyskiego na rok 2013, celem rozpowszechnienia Pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2