Uwaga hodowcy trzody chlewnej

Przypominamy wszystkim hodowcom trzody chlewnej z terenu województwa świętokrzyskiego o możliwości składania wniosków dotyczących refundacji kosztów poniesionych na bioasekurację do dnia 14 września 2018r.
Jednocześnie informujemy, że Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpił pismem z dnia 6.września 2018r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie przedłużenia do końca września terminu naboru wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego. Treść pisma publikujemy poniżej:

Czytaj więcej: Uwaga hodowcy trzody chlewnej

Rolnika może zrozumieć tylko rolnik

Publikujemy wywiad z Prezesem Ryszardem Ciźlą, który ukazał się w czasopiśmie "Moja wieś" z marca 2018, ale jest cały czas aktualny pobierz

Najpiękniejsze zagrody w województwie nagrodzone

PiBZNa Dożynkach Wojewódzkich we Włoszczowie w dniu 2 września ogłoszone zostały wyniki konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”, organizowanego przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą już po raz dwudziesty.
Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców do dbałości o utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa w gospodarstwie. W swoich założeniach konkurs powinien stać się zachętą do dbania o poprawę estetyki oraz warunków higieniczno – sanitarnych zagród wiejskich oraz zwiększenia bezpieczeństwa pracy.
W konkursie mogli uczestniczyć właściciele gospodarstw rolnych prowadzący produkcję rolniczą.

Czytaj więcej: Najpiękniejsze zagrody w województwie nagrodzone

Piknik wieprzowy 2018

Z.WÓJcikPiknik wieprzowy został zorganizowany przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą jako impreza towarzysząca dożynkom wojewódzkim we Włoszczowie. Odbył się w ramach projektu realizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Celem projektu było zaprezentowanie produktów wieprzowych oraz promowanie wśród konsumentów spożycia mięsa wieprzowego i jego przetworów poprzez zwiększanie ich udziału w codziennej diecie. W pikniku uczestniczyli licznie mieszkańcy województwa świetokrzyskiego, także dzieci i młodzież. Odbywały się konkursy plastyczny dla dzieci i wiedzy o produktach wieprzowych dla starszych. Uczestnicy otrzymali wartościowe nagrody. A, że pogoda dopisała, piknik udał się wyśmienicie.

Czytaj więcej: Piknik wieprzowy 2018

Mechanizm wycofania owoców z rynku- rolnicy czują się oszukani

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na pytania zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w sprawie mechanizmu wycofania owoców z rynku spowodowanego rosyjskim embargiem na polskie produkty pobierz

W swoim piśmie Zarząd ŚIR artykułuje pytania, które zostały skierowane przez rolników w powyższej sprawie:

1. Dlaczego zmniejszono limit - plon referencyjny , który zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej wynosi 30,6 t/ha jabłek a nie 25 t/ha jaki zastosowała ARiMR z tytułu embarga rosyjskiego?
2. Dlaczego nie informowano rolników o tej zmianie przy składaniu powiadomienia o przystąpieniu przez rolnika do programu a dopiero po zrealizowaniu dostawy w ramach bezpłatnej dystrybucji. Rolnicy przekazali owoce a dopiero teraz dowiadują się, że nie uzyskają zapłaty za różnicę w plonie.

Czytaj więcej: Mechanizm wycofania owoców z rynku- rolnicy...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2