Wpływ Covid-19 na rolnictwo w ocenie Copa Cogeca

Copa Cogeca na bieżąco analizuje rynki rolne i rekomenduje określone działania, które mają złagodzić trudną sytuację w związku z epidemią Covid-19. Stąd pojawiają się systematycznie komunikaty 

- z dn. 3.04.2020 o wdrożenie specjalnych środków dla branży owocowo-warzywnej:

Czytaj więcej: Wpływ Covid-19 na rolnictwo w ocenie Copa Cogeca

Obowiązek posiadania aktualnego szkolenia z zakresu środków ochrony roślin na czas epidemii zniesiony

Jak podaje KRIR ministerstwo rolnictwa odpowiadjąc na sygnalizowane przez samorząd rolniczy problemy rolników związane z brakiem możliwości powtarzania obligatoryjnych szkoleń z zakresu środków ochrony roślin oraz badań stanu technicznego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin czasowo zawiesza te obowiązki rolników.

Czytaj więcej: Obowiązek posiadania aktualnego szkolenia z...

ARiMR przesunęła termin składania oświadczeń

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Czytaj więcej: ARiMR przesunęła termin składania oświadczeń

Ministerstwo wyjaśnia wątpliwości dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków każdy wniosek w zakresie pozwolenia wodno-prawnego winien być rozpatrywany indywidualnie

W załączeniu publikujemy pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych i odpowiedź Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie uproszczenia przepisów dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pismo KRIR      odpowiedź Ministerstwa

Ministerstwo rolnictwa odpowiada w sprawie kontroli fitosanitarnych na granicach

25 lutego Zarząd KRIR realizując wniosek z III posiedzenia KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o przeprowadzenie kontroli fitosanitarnych zbóż i kukurydzy importowanej w sposób ciągły na wszystkich przejściach granicznych.

W załączeniu odpowiedź resortu rolnictwa

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2