Wniosek do ministra rolnictwa w sprawie uproszczenia ekoschematów

W związku z tym, iż trudno zrealizować w praktyce niektóre wymogi zawarte w ekoschematach, na co zwracają uwagę także rolnicy świętokrzyscy zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa o zmianę terminów rozliczania realizacji ekoschematów. Pismo w ww. sprawie w załączeniu

Wnioski rad powiatowych ŚIR

W grudniu ub.roku odbyły się posiedzenia rad powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Podczas posiedzeń reprezentujący rolników w poszczególnych powiatach delegaci sformuwali wnioski do realizacji przez Zarząd SIR. Wnioski te zostały przekazane, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i uchwałami do KRIR, celem rozpatrzenia i dalszej realizacji. W załączeniu przedstawiamy te wnioski: 

1. Wniosek o możliwość zakupu używanych do 5 lat środków trwałych takich jak ciągniki rolnicze i sadownicze oraz maszyny i urządzenia rolnicze w programach pomocowych ARiMR oraz innych programach dotyczących rolników. W ostatnich latach wartości nowych maszyn i urządzeń osiągnęły ,,kosmiczne ceny’’ w związku z powyższym potencjalnego ,,młodego rolnika’’ mimo dofinansowania 150 000zł nie stać na np. nowy ciągnik, który by spełniał jego oczekiwania. Ta sama sytuacja jest w przypadku zakupu kombajnu, przyczepy, agregatu itd.

Czytaj więcej: Wnioski rad powiatowych ŚIR

Poruszanie się kombajnami po drogach publicznych bez zmian

Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 12 stycznia 2024 r., przekazało odpowiedź na wniosek m.in. Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022 z późn. zm.) dalej: „rozporządzenie WT”, mającej na celu umożliwienie poruszania się po drogach publicznych kombajnów rolniczych ze zdemontowanym zespołem żniwnym (hederem), których szerokość przekracza 3,5 m.

Czytaj więcej: Poruszanie się kombajnami po drogach...

Wniosek w sprawie ujawnienia firm sprowadzających zboże z Ukrainy

W załączeniu przekazujemy do Państwa wiadomości wniosek KRIR skierowany do ministra rolnictwa w sprawie ujawnienia firm sprowadzających zboże z Ukrainy. Z informacji Najwyższej Izby Kontroli wynika, iż w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. sprowadzono do Polski 4332,7 tys. ton zbóż i roślin oleistych. Zdaniem samorządu rolniczego należy upublicznić nazwy tych firm, gdyż sprowadzenie znacznych ilości zboża i oleistych spowodowało ogromną destabilizację polskiego rolnictwa. Rolnicy powinni wiedzieć, które firmy działają na ich niekorzyść po to aby zdecydować co do dalszej współpracy z nimi. pobierz

Zwiększenie stawek płatności ONW dla zwierząt trawożernych na wniosek izb rolniczych

W odpowiedzi na wnioski przedstawione przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w piśmie z dnia 8 grudnia 2023 r., MRiRW poinformowało pismem z 12 stycznia 2024 r., że Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyjął zmiany stawek płatności ONW dla rolników posiadających zwierzęta trawożerne.

Czytaj więcej: Zwiększenie stawek płatności ONW dla zwierząt...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2