W świetle aktualnych przepisów prawnych nie można obniżyć opłat dla małych rolniczych rzeźni. Ministerstwo planuje wprowadzić taką możliwość

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia opłat pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną w rzeźniach rolniczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 25 maja 2021 r., przekazuje następujące informacje:

"W odniesieniu do kwestii wymogów prawa żywnościowego mających zastosowanie do rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, tzw. „rzeźni rolniczych”, należy podkreślić, że wymagania weterynaryjne wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (Dz. U. z 2020 r. poz. 56) stanowią krajowe środki dostosowujące do przepisów unijnych wyłącznie w zakresie konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia pomieszczeń rzeźni.

Czytaj więcej: W świetle aktualnych przepisów prawnych nie...

Sprawy spadkowe w gospodarstwie rolnym są bardziej skomplikowane

W załączeniu korespondencja pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Ministerstwem Sprawiedliwości dotycząca wystąpienia z dnia 12 kwietnia 2021 r., zawierającego prośbę o uwzględnienie w trakcie prac nad nowelizacją Kodeksu cywilnego regulacji szczególnych w zakresie podziału majątku spadkowego, w skład, którego wchodzi gospodarstwo rolne. pismo KRIR   odp. Ministerstwa Sprawiedliwości

Zwiększenia środków na dopłaty dla ubezpieczeń upraw rolnych w bieżącym roku nie jest możliwe

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie zwiększenia środków na dopłaty do składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich resort rolnictwa poinformował, że zaplanowana w ustawie budżetowej na 2021 rok w części 32- Rolnictwo, dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01026 - Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich kwota wydatków w wysokości 400 mln zł wynika z możliwości budżetu państwa dofinansowania tego zadania w roku bieżącym.

Czytaj więcej: Zwiększenia środków na dopłaty dla ubezpieczeń...

Wniosek o czasowe wydanie zezwolenia w drodze wyjątku

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych poparł wniosek Polskiej Izby Nasiennej o wydanie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Reglone na okres nieprzekraczający 120 dni, z przeznaczeniem do desykacji plantacji nasiennych ziemniaka. pobierz

Jakie będą dalsze losy gospodarstw rolnych na terenie budowy CPK?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 18 maja 2021 r. do Premiera Mateusza Morawieckiego w związku z przedłużającą się niepewną sytuacją rolników, których gospodarstwa znajdują się na terenie objętym planowanymi inwestycjami związanymi z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Czytaj więcej: Jakie będą dalsze losy gospodarstw rolnych na...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2