Postulat o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela o wydłużenie terminu składania przez rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie pobierz

Zaproszenie dla producentów mleka

I Narodowy Dzień Mlecznej Farmy

Firma InConventus Group zaprasza rolników hodowców bydła mlecznego do udziału w wydarzeniu Narowy Dzień Mlecznej Farmy, który odbędzie się 5 września 2017 roku na farmie AGROMARINA w Andrzejowie w woj. lubelskim. Patronat nad tym wydarzeniem objęła Krajowa Rada Izb Rolniczych. Wydarzenie ma na celu rozwój i edukację w dziedzinie hodowli bydła mlecznego oraz produkcji mleka.

Czytaj więcej: Zaproszenie dla producentów mleka

Ważne dla rolników, których uprawy zostały uszkodzone przez przymrozki wiosenne

Rolnicy, których plantacje i uprawy ucierpiały wskutek przymrozków po 15 kwietnia 2017 r. mogą złożyć wnioski o oszacowanie szkód do właściwych urzędów gmin.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce wystąpienia szkód, w terminie 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego . W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na terenie, których wystąpiły szkody.

formularz wniosku  Procedura  Zarządzenie

Dopłat do fasoli nie będzie

Działając w imieniu Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej oraz rolników z województwa świętokrzyskiego Zarząd ŚIR złożyl w dniu 30. marca br. wniosek o przywrócenie dopłat do fasoli, w tym fasoli korczyńskiej, jako rośliny wysokobiałkowej. Decyzja o skreśleniu tej fasoli z listy roślin podlegających dopłatom jest niezrozumiała i krzywdząca. Wprowadzenie wsparcia było motywujące dla rolników do zwiększania powierzchni upraw tej rośliny, zwłaszcza w sytuacji kiedy zmniejszyła się powierzchnia uprawy buraka cukrowego, a fasola zajmuje to miejsce w areale. Jest ponadto rośliną wpływającą korzystnie na strukturę gleby oraz jej zasobność w azot, natomiast opłacalność uprawy jest niska.
W załączeniu przedstawiamy wniosek Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Buskiego, do którego została załączona lista rolników popierających ten wniosek oraz odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa.

Przymrozki dały się we znaki rolnikom - wniosek ŚIR o uruchomienie procedury pomocy

Wystąpienie ujemnych temperatur w kwietniu tego roku przyczyniło do znacznych szkód w wielu plantacjach rolniczych, szczególnie sadowniczych. W związku z tą trudną sytuacją Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem w sprawie konieczności podjęcia stosownych działań. W piśmie "Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwraca się do Pana Ministra o podjęcie działań w celu uruchomienia procedury związanej z szacowaniem szkód powstałych w uprawach rolniczych w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych.

Czytaj więcej: Przymrozki dały się we znaki rolnikom - wniosek...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2