Składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika rolnika niepodzielne

Do Biura KRIR wpłynęła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wystąpienie Zarządu KRIR z 13 października 2020 r., realizujące wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, z 9.09.2020 r., o zmianę przepisów i wprowadzenie zasady podzielności składki zdrowotnej za pracownika sezonowego proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni. pobierz pismo KRIR

Czytaj więcej: Składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika...

Obradowały rady powiatowe ŚIR

IMG 2943W dniu 14 września br. w Skarżysku-Kamiennej odbyło się posiedzenie rad powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną to pierwsze posiedzenie w tym roku i wielce prawdopodobne, że jedyne.
Posiedzenie odbywało się w atmosferze merytorycznej dyskusji, dotyczącej bieżących spraw w rolnictwie. W spotkaniu uczestniczyli delegaci rad powiatowych, członkowie zarządu ŚIR i pracownicy biura ŚIR. Gościem był Pan Robert Nowak reprezentujący zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na sprawy ważne dla rolnictwa, które ostatnio zdominowały pracę KRIR. Ocenił zmiany w rządzie, dotyczące także resortu rolnictwa, jako niekorzystne w obecnej sytuacji, kiedy potrzebna jest stabilizacja, kiedy są negocjacje do nowego PROW-u.

Czytaj więcej: Obradowały rady powiatowe ŚIR

Informacja o stanie prac nad Krajowym Planem Strategicznym

W załączeniu przekazujemy Państwu informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad Krajowym Planem Strategicznym na lata 2021 - 2027, która jest odpowiedzią na pytanie samorządu rolniczego w tym zakresie pobierz

Rozszerzenie mechanizmu podzielonej płatności z rachunku VAT - nowe możliwości

Na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej KRIR wystąpilła do Ministra Finansów z wnioskiem o zmianę przepisów w zakresie mechanizmu podzielonej płatności poprzez wprowadzenie możliwości regulowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT składek KRUS. W odpowiedzi resort poinformował, że funkcjonowanie mechanizmu podzielonej płatności jest cały czas udoskonalane.

Czytaj więcej: Rozszerzenie mechanizmu podzielonej płatności z...

Protest rolników w Warszawie

Środowisko rolnicze działające ponad podziałami politycznymi organizuje protest rolników w Warszawie w dniu 13 października (wtorek) 2020r.

Zbiórka rolników o godz. 10:00 na Placu Zawiszy.

Świętokrzyska Izba Rolnicza popiera rolników protestujących w słusznej sprawie, ponieważ ustawa o ochronie zwierząt tzw. piątka Kaczyńskiego to działanie, które doprowadzi do upadku polskiego rolnictwa,.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2