Konkurs dla rolników, którzy przetwarzają swoje produkty na małą skalę

Świętokrzyska Izba Rolnicza realizuje operację pt.

„Kuchnia świętokrzyska czaruje- Rolniczy Handel Detaliczny czyli z pola do garnka”.

W ramach operacji organizujemy Konkurs o tej samej nazwie dla rolników, którzy przetwarzają produkty rolne. Finał konkursu odbędzie się 16 października 2018 r. Szczegóły przedstawiamy w Regulaminie konkursu oraz zamieszczamy kartę zgłoszenia dla chętnych. Zapraszamy do udziału w konkursie rolników z województwa świętokrzyskiego. Szerszych informacji udziela Biuro ŚIR/OT w Sandomierzu, tel. 15 832 01 16 - Pani Ewa Borycka Główny specjalista ds. agroturystyki i wiejskiego gospodarstwa domowego.

logotypy

 

 

 

 

 

 

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Informujemy, że wszystkie podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów EFRROW mogą dołączyć do grona Partnerów KSOW.
W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na portalu http://ksow.pl
Uczestnikami KSOW mogą być podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie.
W portalu http://ksow.pl można znaleźć informacje dotyczące m.in. działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, realizowanych działaniach oraz współpracy międzynarodowej.

Regulamin               Karta zgłoszenia

Oświadczenie RODO

ŚIR apeluje do Wojewody o poparcie wniosku

W obliczu przedłużającej się procedury oceny wniosków złożonych przez rolników, których gospodarstwa ucierpiały na skutek suszy Świętokrzyska Izba Rolnicza wystąpiła do Wojewody Świętokrzyskiej  Agaty Wojtyszek. W swoim piśmie zarząd ŚIR pisze " Przedstawiciele samorządu rolniczego województwa świętokrzyskiego z niezadowoleniem odnoszą się do sytuacji związanej z likwidacją skutków suszy w rolnictwie jaka dotknęła wiele regionów naszego kraju, w tym woj. świętokrzyskie.
Od maja tego roku izby rolnicze wnioskowały o zabezpieczenie środków na pomoc poszkodowanym przez suszę gospodarstwom oraz zmianę sposobu szacowania strat, zwiększenia liczby stacji i posterunków pomiarowych zarządzanych przez JUNG – PIB zajmujących się Monitoringiem Suszy Rolniczej.
Nasze wnioski i postulaty uważano za przesadzone. W skład gminnych komisji powołano przedstawicieli samorządu rolniczego, którzy w ramach własnego czasu wykonali ogromną pracę wizytując setki hektarów upraw dotkniętych suszą.

Czytaj więcej: ŚIR apeluje do Wojewody o poparcie wniosku

Zarząd ŚIR zwraca się do unijnego Komisarza w sprawie polskich sadowników

W obliczu coraz większego kryzysu w gospodarstwach sadowniczych Zarząd ŚIR zwrócił się do Philipa Hogana Komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. W swoim wystąpieniu pisze:

"Zakaz handlu z Rosją w efekcie konfliktu z Ukrainą i sankcji nałożonych przez UE, a w odwecie embargo ze strony Rosji jest bardzo niekorzystny dla sadowników w Polsce i całej Unii Europejskiej.
Domagamy się od UE kontynuowania programu wspierającego producentów poszkodowanych przez ten kryzys. Polska przed embargiem była największym eksporterem jabłek i innych produktów żywnościowych do Rosji. Zakaz handlu trwa już cztery lata i jak do tej pory nie udało się znaleźć alternatywnego rynku eksportowego a sytuacja w Ukrainie jest daleka od stabilizacji i może trwać latami. W bieżącym sezonie destabilizacja z racji wysokich plonów na rynku jabłek będzie wyjątkowo dotkliwa. Już widoczny jest ogromny spadek cen w Polsce, a to zepsuje rynek całej Unii Europejskiej w tej branży.

Czytaj więcej: Zarząd ŚIR zwraca się do unijnego Komisarza w...

Trwają prace porządkujące przepisy w sprawie zatrudniania cudzoziemców

Na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej KRIR wnioskowała w sprawie uporoszczenia procedury zatrudniania cudzoziemców. Zachęcamy do zapoznania się z wnioskiem oraz odpowiedzią ministerstwa.

Wniosek KRIR    odpowiedź MRiRW

Czy użytki zielone będą objęte monitoringiem suszy?

Wniosek w sprawie objęcia użytków zielonych monitoringiem suszy złożyła KRIR z inicjatywy Pomorskiej Izby Rolniczej. W załączeniu korespondencja z odpowiedzią MRiRW

Wniosek PIR  KRIR Odp. MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2