Interwencja KRIR w UOKiK w sprawie cen nawozów

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie o zbadanie zasadności drastycznych wzrostów cen nawozów w okresie od września 2021 r. do chwili obecnej, na wniosek zgłoszony podczas XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 23 maja 2022r. Urząd informuje, że podjął działania wyjaśniające i zwraca się o przekazanie informacji dotyczących podejrzenia naruszenia prawa konkurencji na rynków nawozów mineralnych oraz wskazanie konkretnych podmiotów, które stosują praktyki ograniczające konkurencję, a także dowody, które mogą zostać wykorzystane w prowadzonym przez Prezesa UOKiK postępowaniu wyjaśniającym. pobierz

Propozycja Krajowej Rady w sprawie rozwiązania problemu na rynku zbóż

240 F 68789601 pTRWzOFlhnYCBxcC8PsGgDCNTTA6oPoTZarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 29 czerwca 2022 r. do Premiera Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego oraz do Sekretarza Generalnego COPA-COGECA Pekki Pesonena przedstawiając propozycję w sprawie rynku zbóż. W związku z sytuacją na rynku zbóż w trakcie rozmów prowadzonych przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych powstała propozycja, którą zdaniem samorządu rolniczego zasługuje na rozważenie, jako rozwiązanie ww. problemu.

Czytaj więcej: Propozycja Krajowej Rady w sprawie rozwiązania...

W Wąchocku odbył się Zjazd Sołtysów

pomnik sołtysaW sobotę 25 czerwca odbył się XXVII Zjazd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej 2022. Rozpoczął się on odsłonięciem tablicy pamięci Feliksa Januchty, wieloletniego organizatora zjazdów zmarłego w 2021 roku, która usytuowana jest na Pomniku Sołtysów w Wąchocku.

Następnie uczestnicy udali się do Ośrodka Kultury, gdzie uroczyście hymnem państwowym i wprowadzeniem sztandaru rozpoczęly sie obrady. W zjeździe uczestniczyło około 200 sołtysów i zaproszeni goście. Najlepszym sołtysem został wybrany Pan Aleksander Drozdowski z sołectwa Fanisławice, gmina Łopuszno w powiecie kieleckim. Otrzymał za to nagrodę dla sołectwa w wysokości 20 tys złotych, którą ufundował Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz nagrodę od Świętokrzyskiej Izby Rolniczej ufundowaną przez Zarząd ŚIR, którą wręczyła w imieniu Zarządu Ewa Borycka gł specjalista. Po obradach w godzinach popołudniowych odbył się turniej, który trwał do wieczora oraz był kontynuowany w niedzielę.

Czytaj więcej: W Wąchocku odbył się Zjazd Sołtysów

Wystąpienie KRIR w sprawie cen zbóż do NIK

W związku z obniżeniem cen zbóż od momentu swobodnego otwarcia rynku ukraińskiego Zarząd KRIR wystąpił do NIK o zbadanie sytuacji, zgodnie z pytaniami zawartymi w treści wystąpienia pobierz

Wnioski o pomoc od 16 czerwca do 30 do ARiMR

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która to nowelizacja rozporządzenia wprowadza nową formę pomocy dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy (§13zp).

Czytaj więcej: Wnioski o pomoc od 16 czerwca do 30 do ARiMR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2