Sejm znowelizował Prawo łowieckie.

Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.
Zakaz udziału nieletnich do 18. roku życia w polowaniach, zwiększenie do 150 m odległości od zabudowań, gdzie będzie można prowadzić odstrzał, możliwość wyłączenia swojej ziemi z polowań - m.in. takie rozwiązania przewiduje znowelizowane we wtorek przez Sejm Prawo łowieckie. Nie będzie też kar za przeszkadzanie w polowaniach, ani zbiorowych łowów w parkach narodowych.
Posłowie jeszcze przed ostatecznym głosowaniem poparli kilkanaście poprawek zgłoszonych przez PiS oraz PO. Zdecydowaną większość stanowiły zmiany zaproponowane przez partię rządzącą. Zaproponowane przez obie partie poprawki były też zbieżne z postulatami strony społecznej (m.in. ekologów i obrońców zwierząt).

Czytaj więcej: Sejm znowelizował Prawo łowieckie.

AGRO Akademia 2018

       W imieniu Banku BGŻ przedstawiamy Państwu zaproszenie na AGRO Akademię  2018

BGŻ BNP Paribas już po raz trzeci organizuje spotkania z cyklu Agro Akademia, wychodząc w ten sposób do rolników z wiedzą przydatną w prowadzeniu gospodarstwa. Zaproszenie do udziału kierowane jest zarówno do dotychczasowych, jak i potencjalnych klientów Banku z branży agro. Najbliższa Agro Akademia odbędzie się 27.02.2018 r. w Dworze Dwikozy (pow. sandomierski). W tegorocznej edycji odbędzie się 7 spotkań w kraju, ostatnie zaplanowano na połowę marca. plakat

Czytaj więcej: AGRO Akademia 2018

Ponad połowa świętokrzyskich rolników może skorzystać z uproszczonej formy wniosku o dopłaty bezpośrednie

Corocznie około 88 tysięcy osób w Świętokrzyskiem korzysta z dopłat bezpośrednich. W tym roku w procedurach składania wniosku zaszły rewolucyjne zmiany. Wnioski o dopłaty będą od 15 marca składane przez internet. A od 15 lutego do 14 marca można składać oświadczenie o braku zmian. Jak przewidują pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z takiej możliwości może skorzystać nawet do 60% uprawnionych do uzyskania dopłat w naszym województwie.
Oświadczenie o braku zmian jest prostszym rozwiązaniem i dotyczy osób, które ubiegają się o taki sam rodzaj dopłat i nie wprowadziły żadnych zmian względem 2017 roku. Dodatkowo w 2017 r. zadeklarowały powierzchnię gruntów rolnych nie przekraczającą 10 hektarów, ponadto wnioskowały o konkretne płatności. Chodzi tu o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną z powierzchnią uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, premię pielęgnacyjną, premię zalesieniową i pomoc na zalesianie w PROW 2007-2013 oraz płatności do obszarów ONW – dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Czytaj więcej: Ponad połowa świętokrzyskich rolników może...

Wytyczne PIW w zakresie bioasekuracji

W związku ze zgłaszanymi przez rolników utrzymujących trzodę chlewną i drób problemami w zakresie bioasekuracji, Zarząd KRIR zwrócił sie Instytutu Weterynarii w Puławach (pismo w zał.) o doprecyzowanie wymogów w zakresie stosowania środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w gospodarstwach. Jednocześnie wystąpił w tej sprawie do MRiRW.

Do pobrania przekazujemy wytyczne jakie otrzymaliśmy w piśmie prof. Krzysztofa Niemczuka PIW -PB

Od 19 lutego do 20 marca 2018r. składamy wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych"

ARiMR uruchomi od 19 lutego do 20 marca 2018 r. nabór na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze d. Informacja została przygotowana przez Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach na zamówienie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2