W sprawie pomocy suszowej

W związku z brakiem konsultacji w sprawie zmiany niektórych przepisów dot. zadań ARiMR, w szczególności dot. suszy, Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraża swój sprzeciw i jednocześnie opinię wraz z uzasadnieniem pobierz

Ogłoszenie o Konkursie dla rolników przetwarzających produkty roślinne

Konkurs dla rolników – przetwory roślinne i mieszane

Świętokrzyska Izba Rolnicza ogłosiła nabór do Konkursu „Kuchnia świętokrzyska czaruje – przetwórstwo żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego – przetwory roślinne i mieszane” 2019.
Zadanie jest realizowane w oparciu o umowę z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich nr 10/OWŚ/2019 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o Konkursie dla rolników...

I Walne Zgromadzenie ŚIR VI kadencji - informacja

Świętokrzyska Izba Rolnicza informuje, że w dniu 3 września 2019 roku o godz. 10.00 w Biurze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach, ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce odbędzie się I Walne Zgromadzenie Delegatów Świętokrzyskiej Izby Rolniczej VI kadencji

Informacja Urządu Wojewódzkiego dot. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

Podajemy do wiadomości informacje przekazane przez Urząd Wojewódzki

pismo przewodnie  Etapy-protokoły zbiorcze  Prezentacja susza

Co z obowiązkiem wysiewu poplonów w przypadku suszy

W załączeniu odpowiedź MRiRW na pismo dotyczące zwolnienia rolników z obowiązku wysiewu poplonów w ramach zazielenienia w sytuacji wystąpienia suszy pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2