ŚIR interweniuje o dopłaty do nawozów

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwrócił się z prośbą do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o pilną interwencję w sprawie dopłat do nawozów stosowanych do produkcji rolnej. Ze względu na obecne ceny dopłaty powinny kształtować się w przedziale 500zł -1700zł i powinny być uzależnione od terminu ich zakupu (jesienno-wiosennego). Wsparcie powinno być proporcjonalne do cen ubiegłego roku.pobierz

Copa Cogeca popiera dopłaty do nawozów

W ślad za wystąpieniem z 14 lutego br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 1 marca 2022 r. do Komisarza ds. Rolnictwa Unii Europejskiej Janusza Wojciechowskiego informując, że na posiedzeniu w dniach 24-25 lutego br. COPA-COGECA poparła wniosek Polski o możliwość uruchomienia dopłat do zakupu nawozów popiera wniosek złożony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie dopłat z budżetu krajowego do nawozów.

Czytaj więcej: Copa Cogeca popiera dopłaty do nawozów

Oświadczenie Copa Cogeca

W kwestii rosyjskiej inwazji na Ukrainę i jej skutków dla unijnego rolnictwa

imagesCała unijna wspólnota rolnicza przygląda się rozwojowi konfliktu w Ukrainie z dużym smutkiem. W czasie zeszłotygodniowych Prezydiów Copa i Cogeca wszyscy członkowie wyrazili swoją solidarność z narodem ukraińskim, kierując w tym trudnym momencie szczególnie dużo myśli w stronę swoich kolegów rolników i spółdzielców. Nasza solidarność to nie tylko słowa, w najbliższych dniach i tygodniach Copa i Cogeca zorganizują konkretne działania, uwzględniając przy tym rozwój sytuacji.

W czasie wojny bezpieczeństwo żywnościowe nabiera kluczowego znaczenia i koniecznie odpowiednio wcześnie należy podjąć niezbędne działania, aby dostawy żywności mogły dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących w Ukrainie i na świecie. To jest moment, żeby jeszcze wzmocnić zjednoczoną europejską i międzynarodową współpracę.

Czytaj więcej: Oświadczenie Copa Cogeca

Stanowisko Copa-Cogeca w sprawie Dyrektywy dot. opodatkowania energii elektrycznej

Copa i Cogeca odnotowują propozycję przeglądu unijnych ram w zakresie opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Przegląd dyrektywy jest przedstawiony jako jedna z inicjatyw na poziomie UE i państw członkowskich, które mogą być wdrażane po to, aby osiągnąć cele unijnej polityki klimatycznej poprzez zachęcanie do korzystania z czystszych, bardziej zrównoważonych i przyjaźniejszych dla klimatu energii - co ma być częścią społecznie sprawiedliwej zielonej transformacji.

Sektory rolny i leśny są jedynymi, które oferują nie tylko sekwestrację węgla, ale także alternatywy dzięki odnawialnym surowcom, które mogą zastąpić produkty wytwarzane z surowców kopalnych. Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze są gotowi do wykonania swojej części zadania, w imię ambitnych celów klimatycznych UE. Ich osiągnięcie będzie możliwe jedynie za pomocą stworzenia efektywnych instrumentów prawnych, które będą opierać się na potencjale łagodzenia zmian klimatycznych sektorów powiązanych z glebą.

Czytaj więcej: Stanowisko Copa-Cogeca w sprawie Dyrektywy dot....

Wniosek KRIR o umożliwienie przeznaczenia gruntów pod produkcję biomasy w ramach normy DKR 9

Przedstawiamy do Państwa wiadomości pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o wystąpienie do Komisji Europejskiej z wnioskiem o umożliwienie przeznaczenia w ramach planowanej normy _DKR 9 - Minimalny udział 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie wykorzystywanych na obszary i obiekty nieprodukcyjne, włączając w to grunty ugorowane - gruntów pod uprawę roślin przeznaczonych na biomasę.pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2