Pieniądze na scalanie gruntów rolnych

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 23 kwietnia do 20 czerwca 2012 r.

Czytaj więcej: Pieniądze na scalanie gruntów rolnych

Szkody w zbożach

Poniżej przedstawiamy informację ARR dotyczącą szkód powstałych w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania, które są objęte dopłatami w ramach pomocy de minimis pobierz

Ważne dla hodowców zwierząt gospodarskich

W załączniku zamieszczamy pismo Głównego Inspektora Weterynarii, informujące o obowiązku podpisywania przez rolnika - właściciela zwierząt gospodarskich, ewidencji leczenia zwierząt tutaj

Nowe zasady sprzedaży nieruchomości rolnych

Poniżej udostępniamy pismo pzesa Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie nowych zasad sprzedaży
nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa pobierz

Nowy serwis KRIR

16 lutego 2012 roku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych uruchomił serwis informacyjny KRIR.

Utworzony serwis umożliwia korzystanie przez rolników z bezpłatnych informacji zamieszczanych w Internecie. Aby z niego korzystać wystarczy wypełnić i podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji i wysłać go do biura Krajowej Rady Izb Rolniczych,  00-930 Warszawa ul. Wspólna 30. Formularz znajduje się na stronie internetowej www.krir.pl w zakładce serwis informacyjny KRIR.

Istniejącą bazę danych biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych uzupełniać będzie na bieżąco. Ostatnia informacja dotyczy złożenia przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności ustawy o składkach zdrowotnych rolników na 2012 rok z Konstytucją RP.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2