Bakterioza pierścieniowa ziemniaka

W związku z tym, że bakterioza pierścieniowa ziemniaka jako choroba kwarantannowa stwarza producentom wiele problemów, publikujemy tekst informacyjny przybliżający tę chorobę i przepisy mówiące o jej zwalczaniu. Można go przeczytać tutaj. Szersze informacje na temat tej choroby i czynników ją powodujących można przeczytać na stronach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa www.piorin.gov.pl

Wystąpienie COPA-COGECA

Wystąpienie Komitetów Copa-Cogeca do Komisji Europejskiej w sprawie pośredniej zmiany użytkowania gruntów (iLUC) pobierz

Turcja blokuje mięso

Jak podaje Związek Polskie Mięso, eksport niektórych kategorii zwierząt żywych do Turcji jest czasowo zawieszony na okres od 10 października do 28 października.

Zakaz dotyczy:
· Zwierząt ubojowych;
· Zwierząt do dalszego tuczu.

Nie ma oficjalnej decyzji, ale pozwolenia na przywóz takich zwierząt, nie będą wydawane w okresie wymienionym powyżej.
Według naszego informatora, ciężarówki, które są już w drodze, zostaną wpuszczone na teren Turcji.
Bezpłatne informacje COBORU

 

przycisk_PDO_2012_rek-odm_1i5cm

http://www.coboru.pl/DR/index.aspx

Aplikacja „PDOiR. Rekomendacja odmian" umożliwia uzyskanie i dostęp do następujących informacji i dokumentów:

Czytaj więcej: Bezpłatne informacje COBORU

Informacje dot. skupu mleka

Poniżej przekazujemy informację MRiRW w sprawie skupu mleka w roku kwotowym 2012/2013.pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2