Wnioski z Walnego Zgromadzenia - postulaty do realizacji przez Ministerstwo Rolnictwa

W dniu 27 marca obradowało Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Obradujący delegaci, mając na względzie bardzo aktualne problemy występujące w regionie świętokrzyskim wystąpili z wnioskami, które zarząd ŚIR przesłał do Krajowej Rady Izb Rolniczych celem dalszej realizacji.

Czytaj więcej: Wnioski z Walnego Zgromadzenia - postulaty do...

Żywność sprzedawana przez rolników w ramach rolniczego handlu detalicznego może być produkowana w inkubatorze przetwórczym

W dniu 3 lutego Świętokrzyska Izba Rolnicza wystąpiła z wnioskiem o uwzględnienie istotnych uwag do Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników - wprowadzającej możliwość prowadzenia rolniczego handlu detalicznego w ramach działalności rolniczej na preferencyjnych warunkach oraz rozporządzeń do tej Ustawy. W odpowiedzi MRiRW w piśmie podpisanym przez Podsekretarz Stanu Ewę Lech pisze, że nie ma przeszkód do sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego przetworów wyprodukowanych przez rolnika w inkubatorze przetwórczym, którego  nie jest właścicielem.

wnioski ŚIR

odp. MRiRW

Minister Rolnictwa dziękuje za aktywność ŚIR

Odnosząc się do wniosków przesłanych po V Walnym Zgromadzeniu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podziękował na ręce Wiktora Szmulewicza prezesa KRIR za aktywny udział w pracach ministerstwa i zapewnił o wykorzystaniu wniosków w pracach MRiRW. pobierz

Konkurs "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" 2017 r. ogłoszony

I miejsceZarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej na posiedzeniu w dniu 30 marca 2017 r. podjął uchwałe o ogłoszeniu XIX edycji konkursu p.n. „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”. Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim.
Konkurs ten odbywa się pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa.
Konkurs odbywa się w ścisłej współpracy ze starostwami powiatowymi, które są organizatorami konkursu na etapie powiatowym oraz z gminami, które przeprowadzaja eliminacje gminne. Kontynuując podjętą współpracę zwracamy się z prośbą o wsparcie organizacyjne naszej inicjatywy na etapach gminnym i powiatowym.

Czytaj więcej: Konkurs "Piękna i Bezpieczna Zagroda -...

Pytania do Ministra Krzysztofa Jurgiela

Pytania, których nie mógł usłyszeć Minister Krzysztof Jurgiel, podczas Konferencji w Kielcach na Targach AGROTECH

W imieniu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla prezes ŚIR, zaproszony przez Panią Wojewodę Agatę Wojtyszek na spotkanie z Ministrem Rolnictwa zgłaszał się do zabrania głosu w dyskusji na temat rolnictwa. Niestety, dzierżący w swoich rękach mikrofon Pan należący do kierownictwa ARiMR w Kielcach nie zechciał udzielić głosu prezesowi ŚIR. Pytania zadawali pracownicy instytucji podległych Ministrowi Rolnictwa. Wyglądało to na „ustawkę”, jakie organizowano w czasach PRL z tą różnicą, że wtedy pytania można było zadawać, co najwyżej nie udzielono odpowiedzi.

Czytaj więcej: Pytania do Ministra Krzysztofa Jurgiela

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2