Zamiast zmiany prawa łowieckiego

Nowa Ustawa Prawo Łowieckie została uchwalona przez Sejm 22.06.2016r. i podpisana przez Prezydenta dnia 11.07.2016r. Jednocześnie z dniem 1.01.2017r. została wstrzymana jej realizacja, na którą czekają rolnicy.
Jako zastępcze, Minister Środowiska proponuje rozwiązanie przedstawione w poniżej zamieszczonym piśmie pobierz

Nowe "Prawo wodne" - Rząd umywa ręce

Nowe "Prawo wodne" - państwo umywa ręce, największe koszty poniosą rolnicy! Uwagi Krajowej Rady Izb Rolniczych do rządowego projektu ustawy pobierz

Zmiana warunków dostępu do kredytu preferencyjnego ZC nie jest możliwa

W związku ze spadkami cen na produkty rolne spowodowane rosyjskim embargiem Rząd RP uruchomił linię preferencyjną tzw. ZC. Miała ona pomóc gospodarstwom rolnym, które z powodu enbarga znalazły się w trudnej sytuacji. Jednak ze względu na złożoność sytuacji zadłużonych gospodarstw linia ta jest często niedostępna. Stąd Krajowa Rada Izb Rolniczych, na wniosek rolników, wystąpiła o zmianę warunków dostępności tej linii kredytowej. W załączeniu wniosek KRIR i odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dożynki wojewódzkie w tym roku w Masłowie

Informacja o Dożynkach Wojewódzkich wraz z Regulaminem Konkursu Wieńców Dożynkowych pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2