Informacja o realizowanej przez ŚIR operacji

logotypy

Realizacja operacji pn. „Produkty lokalne i walory turystyczne szansą promocji i rozwoju regionu”

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „Produkty lokalne i walory turystyczne szansą promocji i rozwoju regionu”. W ramach projektu w dniach 21-24.05.2021 r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny, którego celem jest zwiększenie wiedzy praktycznej mieszkańców, rolników, członkiń kół gospodyń wiejskich, lokalnych liderów oraz stowarzyszeń z terenu województwa świętokrzyskiego biorących udział w projekcie w zakresie wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych regionu oraz tworzenia i promocji produktów lokalnych oraz turystycznych.

Czytaj więcej: Informacja o realizowanej przez ŚIR operacji

Nie będzie uproszczeń przepisów dla budowy przez rolników małych elektrowni wodnych

Z inicjatywą o uproszczenie przepisów w zakresie budowy małych elektrowni wodnych wystąpiła Małopolska Izba Rolnicza. Jednak nie będzie takich ułatwień. W załączeniu korespondencja pomiędzy KRIR i odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury

Informacja KOWR o wpłatach na Fundusz Promocji

W załączniku przedstawiamy pismo KOWR o możliwości wpłaty środków na konto funduszy promocji produktów rolno-spożywczych  drogą elektroniczną. W piśmie wymienione są także podmioty zobowiązane do tej wpłaty pobierz

Niekorzystne dla rolników zapisy w umowach dzierżawnych pod fermy fotowoltaiczne

Realizując wniosek przyjęty na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w sprawie zbadania i przeanalizowania niekorzystnych dla rolników zapisów w umowach dzierżawy pod fermy fotowoltaiczne - Zarząd Krajowej Rady zlecił radcy prawnej KRIR przeanalizowanie problemu i zapisów umowy udostępnionej przez Wnioskodawcę. Poniżej przedstawiamy opracowane możliwe konsekwencje prawne wynikające z zawierania tego typu umów, w opinii radcy prawnej KRIR.

Przede wszystkim, przedsiębiorstwa dzierżawiące takie grunty od rolników są wyspecjalizowanymi podmiotami, które dysponują własnymi wzorami umów. Zatem należy założyć, że w wielu przypadkach nie będą zainteresowane posługiwaniem się wzorami stworzonymi przed inne podmioty.

Czytaj więcej: Niekorzystne dla rolników zapisy w umowach...

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie

W związku ze zbliżającym się okresem intensywnych prac polowych oraz zbierania runa leśnego a także wzmożonym ruchem turystycznym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie apeluje do hodowców o przestrzegania zasad bioasekracji oraz podjęcie wszelkich środków zmniejszających ryzyko rozprzestrzeniania się ASF pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2