Nie będzie zmian dotyczących przepustów w prawie o drogach publicznych

Jak pisaliśmy pod koniec grudnia ub roku KRIR wystąpiła z wnioskiem w sprawie utrzymania przepustów znajdujących się pod zjazdami z dróg publicznych ( http://www.sir-kielce.pl/index.php/1158-wniosek-o-zmiane-przepisow-ustawy-o-drogach-publicznych-przepusty), Ministerstwo Infrastruktury w dniu 1 lutego 2021 r. informuje co następuje:)

"Na wstępie należy wyjaśnić że zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych budowa albo przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Czytaj więcej: Nie będzie zmian dotyczących przepustów w...

Trudna sytuacja producentów warzyw

Na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się producenci warzyw. W załączeniu wystąpienie KRIR oraz odpowiedź resortu rolnictwa.  

GIEŁDOWY RYNEK ROLNY: MAGAZYNY ZWOLNIONE Z OPŁAT

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach uprzejmie informuje, że Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o zwolnieniu magazynów przystępujących/działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych z opłat do 31 grudnia 2021 r. Giełdowy Rynek Rolny działa na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zwolnienie z opłat dotyczy:

* złożenia wniosku o autoryzację magazynu zbożowego,
* przeprowadzenia dodatkowej kontroli autoryzacyjnej,
* uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych (tzw. opłaty
rocznej).

Czytaj więcej: GIEŁDOWY RYNEK ROLNY: MAGAZYNY ZWOLNIONE Z OPŁAT

Interwencja ŚIR i KRIR w związku z trudną sytuacją na rynku trzody chlewnej

W związku z trudną sytuacją producentów wieprzowiny Zarząd ŚIR wystąpił do KRIR z wnioskiem o interwencję. Poniżej publikujemy pisma, którymi KRIR nadała bieg sprawie

wystąpienie  ŚIR     odp. KRIR     wyst. do Komisarza J.Wojciechowskiego      wyst. do MRiRW

KRIR zabiega o to aby rolnik na emeryturze mógł prowadzić działalność rolniczą

W załączeniu wystąpienie Zarządu KRIR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizujące wniosek przyjęty podczas Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dn. 9.12.2020 r. w sprawie zmiany przepisów, aby rolnik przechodzący na emeryturę mógł nadal prowadzić gospodarstwo rolne pobierz

Odpowiadając na wniosek Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił następujące wyjaśnienia:

Czytaj więcej: KRIR zabiega o to aby rolnik na emeryturze mógł...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2