Ministerstwo Rolnictwa odpowiada na wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR

Przedstawiamy odpowiedź ministerstwa rolnictwa na wnioski z Walnego Zgromadzenia ŚIR http://www.sir-kielce.pl/index.php/1328-partneri-priorytet

pobierz odpowiedź

Fertygacja - szkolenie dot. nowoczesnych technologii w zakresie nawożenia

logotypy

O G Ł O S Z E N I E

W związku z realizacją wniosku złożonego w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022–2023, pn.: „Fertygacja – nowoczesną techniką nawożenia roślin, generującą produkty o wysokiej wartości biologicznej”, Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym.

Czytaj więcej: Fertygacja - szkolenie dot. nowoczesnych...

Copa i Cogeca o sytuacji na rynku rolnym

COPA i COGECA opublikowały 10 czerwca 2022 r. tzw. notatkę na temat sytuacji na rynku rolnym, leśnym i rybnym obejmującą okres kwiecień-czerwiec br.

Copa i Cogeca z radością przyjęły to, że przewodnicząca Ursula von der Leyen dołączyła do komisarza Wojciechowskiego, FAO i ONZ w kwestii mówienia o deficycie żywności będącym wynikiem rosyjskiej agresji i wzywa UE do podjęcia działań w zakresie produkcji żywności. Służby Komisji szacują, że potrzebny będzie 30% wzrost w zakresie eksportu zbóż, aby złagodzić skutki odczuwalne na globalnych rynkach. Wykorzystanie wszystkich dostępnych gruntów rolnych, zwiększenie wydajności i korzystanie z bezpiecznych technologii z pewnością przyczynią się do osiągnięcia tego celu. Musimy działać szybko, ponieważ w okresie wojny bezpieczeństwo żywnościowe staje się tematem o kluczowym znaczeniu. Należy podjąć niezbędne działania, które pozwolą zapewnić dostawy żywności do tych najbardziej potrzebujących w Ukrainie i na całym świecie.

Czytaj więcej: Copa i Cogeca o sytuacji na rynku rolnym

Zaproszenie na Forum Ekonomiczne

 

Na prośbę Krajowej Izby Gospodarczej publikujemy poniższe zaproszenie do udziału w Polsko-Rumuńskim Forum Ekonomicznym:

Zapraszamy Państwa oraz organizacje członkowskie do udziału w POLSKO-RUMUŃSKIM FORUM EKONOMICZNYM PODCZAS 7 edycji KONGRESU590 pt. „Łączymy Wszystkich”, który podejmie różnorodne zagadnienia
dotyczące współpracy, wyznaczenia nowych celów oraz zacieśniania relacji gospodarczych i politycznych pomiędzy Polską i krajami regionu Trójmorza, w tym Rumunii.

Czytaj więcej: Zaproszenie na Forum Ekonomiczne

Apel Prezesa KRIR w sprawie sytuacji na rynku zbóż

Reprezentując Krajową Radę Izb Rolniczych z niepokojem patrzę na różnice w notowaniach cen zboża pomiędzy cenami światowymi MATIF a rynkami wewnętrznymi. Na giełdach światowych ceny zboża rosną jednak w Polsce widoczny jest zastój spowodowany brakiem zainteresowania kupców polskim zbożem.

Pojawia się przypuszczenie, że zaistniała niekorzystna sytuacja związana jest z niekontrolowanym przypływem zboża z Ukrainy, w związku z czym polscy rolnicy nie mają gdzie sprzedać zapasów ze zbiorów w 2021 roku.

Apeluję do Pana Premiera o podjęcie skutecznych działań na rzecz polskich rolników!

Czytaj więcej: Apel Prezesa KRIR w sprawie sytuacji na rynku zbóż

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2