Komunikat dotyczący priorytetowego programu pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Programu priorytetowego pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął jego założenia do realizacji w latach 2019–2023. Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Beneficjentem końcowym Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Czytaj więcej: Komunikat dotyczący priorytetowego programu pn....

Informacja MRiRW o możliwościach renegocjacji postanowień układu stowarzyszenia UE-Ukraina, w ramach układu o wolnym handlu

Odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek KRIR dotyczący podjęcia działań w kwestii renegocjacji postanowień układu o stowarzyszeniu Unia Europejska - Ukraina, w ramach umowy o wolnym handlu pobierz

Rolnik (działalność rolnicza) może podlegać ustawie o odpadach

W związku z zapytaniami z wojewódzkich izb rolniczych Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła o interpretację przepisów ustawy o odpadach i uzyskała odpowiedź z Ministerstwa Środowiska pobierz

Powstaje Strategia Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego – zaproszenie do współpracy

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z Rzuchowej (gm. Pleśna, woj. małopolskie) wraz z partnerami operacji zaprasza do udziału w budowie oddolnej Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego. Ten ważny i ambitny projekt jest skierowany do producentów żywności ekologicznej z terenu czterech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Inicjatorzy przedsięwzięcia są również otwarci na pomysły osób mieszkających w innych województwach. Strategia ma odmienić polską wieś i dać rolnikom, producentom żywności ekologicznej narzędzia do prowadzenia dochodowej działalności na rynku zdominowanym przez dużych graczy, jak też zacieśnić współpracę w zakresie prowadzenia wspólnej i spójnej promocji.

Czytaj więcej: Powstaje Strategia Rozwoju Rolnictwa...

Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne wybrane

KRUS bgJuż po raz XVII Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach przeprowadziła konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Do konkursu zostało zgłoszone 67 gospodarstw z całego województwa świętokrzyskiego. W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwowej Inspekcji Pracy.
W dniu 7 lipca 2019 konkurs został rozstrzygnięty, I miejsce zajął Pan Tomasz Szczęsny ze Złotej z powiatu pińczowskiego, II miejsce Ewa i Rafał Tomaszewscy z Nagłowic z powiatu jędrzejowskiego, III miejsce zdobył Pan Tomasz Ślęzak z powiatu włoszczowskiego. Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach reprezentował Wiceprezes Pan Zdzisław Pniewski, który wręczył list gratulacyjny oraz nagrodę przyznaną dla Pana Karola Mazura z miejsca V w klasyfikacji wojewódzkiej.

Czytaj więcej: Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne wybrane

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2