Ministerstwo odpowiada w sprawie cen żywca

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie gwałtownego spadku cen żywca wołowego i wieprzowego, który nie przekłada się na ceny w sklepach i hipermarketach, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi z dnia 9 czerwca 2020 r. poinformowało, że na bieżąco analizuje rozwój sytuacji na rynkach rolnych, w tym na rynku wołowiny i wieprzowiny, oraz podejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji rynkowej oraz wsparcie producentów rolnych. W załączeniu stosowna korespondencja: Pismo KRIR      Odpowiedź MRiRW

IUNG w Puławach zaopiniował pozytywnie zwolnienie z ze zobowiązań dot. międzyplonów w warunkach suszy

iung krotkiNa wniosek KRIR resort rolnictwa zwrócił się do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w sprawie opinii na temat wprowadzenia zmian w przepisach umożliwiających zwolnienie ze zobowiązań w zakresie międzyplonów uznawanych za obszary proekologiczne w przypadku wystąpienia suszy rolniczej. IUNG-PIB opracował stosowną opinię, którą prezentujemy poniżej:

Czytaj więcej: IUNG w Puławach zaopiniował pozytywnie...

UOKiK odpowiada w sprawie cen śruty rzepakowej i sojowej oraz DDGS

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR  w sprawie cen śruty rzepakowej, sojowej i DDGS, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z dnia 1 czerwca 2020 r. poinformował, co następuje:

"Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 517) określa zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych produktów, jeżeli to wykorzystywanie wywołuje lub może wywołać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawę stosuje się do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych, z wyłączeniem dostaw bezpośrednich w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia zawieranych między nabywcami tych produktów a ich dostawcami.

Czytaj więcej: UOKiK odpowiada w sprawie cen śruty rzepakowej...

Koszt testu pracownika zza granicy pokryje jednak rolnik

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji o obowiązkach rolnika i możliwościach zatrudniania pracowników zza granicy przekazujemy do wiadomości Państwa odpowiedż GIS oraz Wytyczne dla rolników w tej sprawie

Nie będzie przedłużenia terminu składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 27 maja 2020 r. na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wniosek powstał w związku z trwającą sytuacją epidemiczną w kraju, utrudniającą załatwianie spraw urzędowych związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych oraz z przedłużeniem terminów składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz na inne działania administrowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. pismo KRIR. Ministerstwo nie uznało za zasadne przedłużyć ten termin odpowiedź MRIRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2