Zagrożenie suszy coraz bardziej daje się we znaki rolnictwu

Krajowa Rada Izb Rolniczych realizując liczne wnioski izb wojewódzkich wystąpiła w wnioskiem do ministra rolnictwa o zmniejszenie negatywnych skutków suszy poprzez zastosowanie stosownych działań pobierz

Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów XVIII finał w Kielcach

NKD

W niedzielę 10 czerwca odbył się organizowany od 18 lat konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” 2018. Celem konkursu jest wyłonienie produktów o udokumentowanej co najmniej 25 letniej tradycji. Organizatorem konkursu jest Świętokrzyski Urząd Marszałkowski i Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. W konkursie uczestniczyło 55 produktów, z których nagrodzono 21.

Świętokrzyska Izba Rolnicza corocznie uczestniczy w Jury konkursu i jest fundatorem jednej z nagród, którą wręczył w imieniu Zarządu ŚIR Wiceprezes Zdzisław Pniewski. W Jury izbę reprezentowała Pani Ewa Borycka gł. specjalista ŚIR.

 

Czytaj więcej: Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów...

Ministerstwo Środowiska odpowiada na wnioski KRIR w sprawie odstrzału redukcyjnego dzików i jeleniowatych

Wnioski przyjęte na XI posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, wraz z odpowiedziami resortu środowiska w sprawie redukcyjnego odstrzału jeleniowatych oraz dzików

Stanowisko KRIR w sprawie projektu budżetu na WPR w perspektywie finansowej 2021-2027

Załącznik do uchwały KRIR 6/2018 z dnia 6.06.2018 r.

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych Skierowane do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące projektu budżetu na WPR w perspektywie finansowej 2021-2027

Po zapoznaniu się z propozycją przedstawioną przez Komisję Europejską w sprawie budżetu WPR na lata 2021 – 2027 Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo żąda od Rządu RP podjęcia wszelkich możliwych działań prowadzących do zwiększenia środków finansowych na ten cel.
Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa za niemożliwe do przyjęcia propozycje ograniczające wysokość środków zarówno na pierwszy jak i na drugi filar WPR.

Czytaj więcej: Stanowisko KRIR w sprawie projektu budżetu na...

Zmarł profesor Eberhard Makosz

imagesZe smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Eberhda Makosza,  wybitnego specjalisty w dziedzinie ekonomii i upowszechniania nowoczesnych upraw sadowniczych w Polsce.

Eberhard Makosz urodził się 23 marca 1932 r. w Lichyni (woj. opolskie). W 1963 r. ukończył z tytułem mgr. inż. Wydział Ogrodniczy SGGW w Warszawie. W 1990 r. został prof. nadzw. Akademii Rolniczej w Lublinie, a profesorem zwyczajnym nauk rolniczych – w 1997 r.

Czytaj więcej: Zmarł profesor Eberhard Makosz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2