Walne Zgromadzenie ŚIR

Świętokrzyska Izba Rolnicza informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku o godz. 13.00 w Hotelu Nad Starą Nidą w Pińczowie, odbędzie się XI Walne Zgromadzenie Delegatów Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Ministerstwo obiecuje uruchomienie wsparcia ze środków dostępnych w ramach WPR

Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało na nasze propozycje w sprawie rozwiązania trudnej sytuacji polskich rolników, zawarte w piśmie, jakie było wystosowane do unijnego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phila Hogana http://www.sir-kielce.pl/index.php/910-sadow-kryzys-2018 (z powiadomieniem  m.in. Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego) odp MRiRW

Szkolenie dotyczące zatrudniania cudzoziemców w działalności rolniczej i pozarolniczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym pod nazwą "Przepisy z zakresu zatrudniania cudzoziemców w działalności rolniczej i pozarolniczej". Szkolenie będzie dostępne od 3 grudnia do 14 grudnia 2018 r. po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa i otrzymaniu loginu.

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat możliwości i procedur legalnego zatrudniania cudzoziemców w działalności rolniczej i pozarolniczej. Poznanie przepisów z tego zakresu pozwoli na poznanie sposobów uzupełniania zasobów kadrowych w Polsce pracownikami z innych krajów. Rekrutacja na szkolenie będzie miała charakter ciągły do 23 listopada 2018 roku.

Czytaj więcej: Szkolenie dotyczące zatrudniania cudzoziemców w...

Wniosek KRIR o uruchomienie procedury antymonopolowej

Krajowa Rada Izb Rolniczych realizując wniosek z XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 6 czerwca 2018 roku wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie procedury antymonopolowej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do rynku owoców miękkich.

wystąpienie KRIR  odpowiedź MRiRW

Do 5 listopada można składać wnioski na Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

W załączeniu informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2