Czy rolnicy mogą korzystać z dróg leśnych?

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem do Ministra Środowiska o umożliwienie korzystania rolnikom i mieszkańcom wsi ze zmodernizowanych dróg leśnych. W odpowiedzi dowiadujemy się, że rolnicy mający gruty rolne wśród lasów mogą korzystać z dróg leśnych, a inni pod pewnymi warunkami po uzyskaniu zgody nadleśniczego Lasów Państwowych wniosek   odpowiedź Ministerstwa Środowiska

Ulotka w sprawie składania e-wniosków

Najważniejsze informacje o e-wnioskach o dopłaty bezpośrednie w ulotce ARiMR   pdf docx

Komunikaty ARiMR w sprawie e-wniosków

Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa opublikowała komunikaty, dotyczące tegorocznej kampanii składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w formie e-wniosków. Pobierz 1 pobierz 2

KRIR wystąpiła o odstrzał bobrów

Polski Związek Łowiecki w odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie odstrzału bobrów przez myśliwych zrzeszonych w PZŁ, poinformował, ze istnieje możliwość odstrzelenia 27 tysięcy bobrów na obszarch wskazanych przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska. Problemy w tym zakresie oraz sposób ich rozwiązania należy uzgadniać z tym organem właściwym terytorialnie w poszczególnych województwach. W załączeniu wniosek oraz odpowiedź PZŁ

Spotkania sadownicze Sandomierz 2018

27 spotkanie sadownicze 3W dniach31 stycznia/1 lutego br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Sandomierzu odbyło się 27 Spotkanie Sadownicze Sandomierz.
W otwarciu wzięli udział: posłowie Marek Kwitek i Mirosław Maliszewski, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, przedstawiciele sejmiku województwa świętokrzyskiego oraz władz powiatu sandomierskiego i miasta Sandomierz.
Podczas 27 Spotkania Sadowniczego tradycyjnie już wręczono odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”, przyznane przez ministra rolnictwa na wniosek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Czytaj więcej: Spotkania sadownicze Sandomierz 2018

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2