Stawki VAT na produkty rolne

W związku z zapytaniem KRIR z dnia 22 stycznia br. dotyczącym stawek VAT na produkty rolne w tym zwierzęta żywe - resort rolnictwa informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) 5% stawką podatku od towarów opodatkowane są m.in. zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

Czytaj więcej: Stawki VAT na produkty rolne

Wykorzystanie pakietów PROW 2007-2013

Realizując wniosek  z Walnego Zgromadzenia ŚIR Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach wystąpił do O/R ARiMR o przekazywanie aktualnych informacji o wykorzystaniu środków finansowych przewidzianych na poszczególne pakiety PROW 2007-2013 w województwie świętokrzyskim. W pliku poniżej informacje te są dostępne do zapoznania się i ewentualnie pobrania.

(pobierz plik)

 

Zalecane odmiany

Informacja w sprawie  List zalecanych do uprawy odmian na obszarze naszego województwa (LZO) na rok 2011 dla odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaka bardzo wczesnego, wczesnego, średniowczesnego i późnego znajduje sie w zakładce "Oferta".

Dziedziczenie Programu rolnośrodowiskowego

W związku z zapytaniem KRIR o zasady dziedziczenia gospodarstwa  rolnego w przypadku realizowania w tym gospodarstwie działania program rolnośrodowiskowy w ramach PROW 2007-2013 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak odpowiada:

Czytaj więcej: Dziedziczenie Programu rolnośrodowiskowego

Świadectwa zdrowia dla świń

W odpowiedzi na pismo Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące stanowiska w sprawie świadectw zdrowia trzody chlewnej w związku z programem zwalczania choroby Aujeszkyego u świń podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Tadeusz Nalewajk wyjaśnia:

Czytaj więcej: Świadectwa zdrowia dla świń

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2