KRIR w sprawie zaskarżenia modulacji do ETS

W załączeniu publikujemy wystąpienie Zarządu KRIR do Ministra Rolnictwa 

w sprawie zaskarżenia modulacji do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pobierz

Zmiany w systemie kształcenia "młodego rolnika"

W załączeniu  pismo Departamentu Działań Społecznych i Środowiskowych ARiMR

w sprawie dopcyzowania informacji o zmianach w systemie kształcenia zawodowego

dla beneficjentów działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" tutaj

Zalecenia pokontrolne dla działania "PRZYWRACANIE POTENCJAŁU...."

Informacja dot. zaleceń pokontrolnych w sprawie likwidacji skutków klęsk żywiołowych tutaj

Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa

Tutaj można przeczytać informację z konferencji prasowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020

Bakterioza pierścieniowa ziemniaka

W związku z tym, że bakterioza pierścieniowa ziemniaka jako choroba kwarantannowa stwarza producentom wiele problemów, publikujemy tekst informacyjny przybliżający tę chorobę i przepisy mówiące o jej zwalczaniu. Można go przeczytać tutaj. Szersze informacje na temat tej choroby i czynników ją powodujących można przeczytać na stronach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa www.piorin.gov.pl
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2