Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ma pieniądze dla pszczelarzy

WFOŚ do końca lutego przyjmuje wnioski pszczelarzy na dofinansowanie do pasiek pszczelich. Szczegóły na stronie www.wfos.com.pl

pobierz informację WFOŚ

 

 

Oferta szkoleniowa dla właścicieli i użytkowników opryskiwaczy

Zapraszamy chętnych na szkolenia w zakresie Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym organizowane przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą. Zapisy prowadzą pracownicy biur ŚIR. Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zebranie grupy co najmniej 25 osób. Szczegóły w załączeniu

Spotkania Sadownicze Sandomierz 2017

Zapraszamy do udziału w odbywającym się już po raz 26 Spotkaniu Sadowniczym, które odbędzie sie w dniu 25-26 stycznia 2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Sandomierzu, ul Patkowskiego 2.

Program Konferencji przedstawiamy w załączeniu. Konferencja trwa 2 dni- pierwszy dotyczy sadownictwa i jego bieżących problemów, drugi dzień poświęcony jest czereśniom.

Czytaj więcej: Spotkania Sadownicze Sandomierz 2017

Aktualny harmonogram naboru dla PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. W załączeniu znajduje się zatwierdzony, w dniu 17 stycznia 2017 r., przez Pana Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 w 2017 r. pobierz

Źródło: MRiRW

Stawki za dzierżawę nieruchomości rolnych za wysokie dla rolników

W ostatnim czasie do biura ŚIR docierają sygnały od rolników o tym, że w wyniku przetargów nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustalane są czynsze dzierżawne na wysokim poziomie. W wyniku analizy obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych ustaliliśmy, że w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustalone zostały minimalne stawki dzierżawy, natomiast maksymalne nie zostały określone. Wynika z tego, ze Agencja Nieruchomości Rolnych jest zainteresowana jak najwyższymi stawkami czynszu dzierżawnego, gdyż stanowią one dochód Skarbu Państwa. Przepisy miały ograniczyć dostęp cudzoziemców i spekulantów do ziemi rolniczej, tymczasem rolnicy, szczególnie młodzi czują się oszukani. W załączeniu treść Rozporządzenia

 Podajemy adres, pod którym można obejrzeć wywiad z Prezesem ŚIR Ryszardem Ciźla przeprowadzonym dla "Strefy Agro" dziennika "Echa Dnia" na temat sprzedazy ziemi w świetle doświadczeń praktycznych od momentu obowiązywania ustawy o obrocie ziemią 

http://www.strefaagro.echodnia.eu/artykul/program-strefa-agro-klopoty-dwoch-firm-ogromne-czynsze-za-dzierzawy-ziemi

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2