Płatności bezpośrednie 2017 r.

W oparciu o ustawę o  płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z dnia 5 lutego 2015r. oraz informację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podajemy stawki dopłat bezpośrednich obowiązujące w 2017 roku pobierz

Inicjatywa ŚIR o wydłużenie terminu składania wniosków

Świętokrzyska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską przymrozków wiosennych w 2017r. Wiele upraw zostało zniszczonych w powyżej 70 %. Od 13 września rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o pomoc finansową przez biura powiatowe ARiMR i ma trwać do 27 września.

Czytaj więcej: Inicjatywa ŚIR o wydłużenie terminu składania...

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

W terminie 5 - 18 października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego.

Czytaj więcej: Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Pomoc dla gospodarstw poszkodowanych przez przymrozki w 2017 r.

W załączeniu informacja ARiMR o pomocy dla gospodarstw, które ucierpiały w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 roku. pobierz

Wnioski można składać do 27 września w biurach powiatowych ARiMR

Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy w sprawie monitorowania agrofagów Platforma Sygnalizacji Agrofagów

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2