Ministerstwo Środowiska odpowiada na wnioski KRIR w sprawie odstrzału redukcyjnego dzików i jeleniowatych

Wnioski przyjęte na XI posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, wraz z odpowiedziami resortu środowiska w sprawie redukcyjnego odstrzału jeleniowatych oraz dzików

Stanowisko KRIR w sprawie projektu budżetu na WPR w perspektywie finansowej 2021-2027

Załącznik do uchwały KRIR 6/2018 z dnia 6.06.2018 r.

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych Skierowane do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące projektu budżetu na WPR w perspektywie finansowej 2021-2027

Po zapoznaniu się z propozycją przedstawioną przez Komisję Europejską w sprawie budżetu WPR na lata 2021 – 2027 Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo żąda od Rządu RP podjęcia wszelkich możliwych działań prowadzących do zwiększenia środków finansowych na ten cel.
Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa za niemożliwe do przyjęcia propozycje ograniczające wysokość środków zarówno na pierwszy jak i na drugi filar WPR.

Czytaj więcej: Stanowisko KRIR w sprawie projektu budżetu na...

Zmarł profesor Eberhard Makosz

imagesZe smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Eberhda Makosza,  wybitnego specjalisty w dziedzinie ekonomii i upowszechniania nowoczesnych upraw sadowniczych w Polsce.

Eberhard Makosz urodził się 23 marca 1932 r. w Lichyni (woj. opolskie). W 1963 r. ukończył z tytułem mgr. inż. Wydział Ogrodniczy SGGW w Warszawie. W 1990 r. został prof. nadzw. Akademii Rolniczej w Lublinie, a profesorem zwyczajnym nauk rolniczych – w 1997 r.

Czytaj więcej: Zmarł profesor Eberhard Makosz

ŚIR apeluje do ministra rolnictwa w sprawie trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej

W związku z coraz trudniejszą sytuacją w hodowli trzody chlewnej oraz zmniejszaniem się pogłowia trzody, zarząd ŚIR po raz kolejny zgłasza problem ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Jurgielowi i proponuje sensowne rozwiązanie pobierz

odpowiedź MRiRW

Świętujmy Dożynki 2018 w poczuciu jubileuszowej radości i dumy

W tym roku Dożynki Wojewódzkie zaplanowane zostały na 2 września we Włoszczowie. Jest to rok szczególny ze względu na przypadającą rocznicę 100 lat niepodległości Polski i jednocześnie 20 lat województwa świętokrzyskiego. W związku z tym Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas zwrócił się do wszystkich mieszkańców województwa z prośbą i propozycją uczczenia w szczególny sposób tych jubileuszy i wzięcia czynnego udziału w dożynkach oraz świętowania w poczuciu radości i dumy z dokonań minionych lat. W załączeniu pismo Marszałka Adama Jarubasa wraz z Regulaminem Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2