Rolnicy oburzeni importem z Ukrainy

Dzięki zgodzie przyznanej przez ministrów odpowiedzialnych za rolnictwo w krajach Wspólnoty, Ukraina będzie mogła eksportować dodatkowe produkty rolne do krajów Unii Europejskiej. Przyzananie kolejnych preferencyjnych warunków ma na celu wzmocnienie ukraińskiej gospodarki. A co z naszą gospodarką? Gdzie wtedy byli nasi przedstawiciele? To nie jest korzystne dla naszej gospodarki, jesteśmy najbliżej Ukrainy. Rolnicy obawiają się, że rosnący import ziarna z Ukrainy wpłynie niekorzystnie na ceny skupu zbóż w naszym kraju. W załączeniu wniosek KRIR w tej sprawie i odpowiedź MRIRW

ASF-realne zagrożenie - informacja o chorobie

Na prośbę Inspekcji Weterynaryjnej oraz ze względu na ważność sprawy  i realne zagrożenie zarażenia stad wirusem afrykańskiego pomoru świń ASF zamieszczamy linki i prosimy o poważne potraktowanie informacji http://bip.piw.kielce.pl - zakładka  ''UWAGA ASF" lub https://www.wetgiw.gov.pl - zakładka ASF.

Prace nad zmianą ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji rynków rolnych....

Jest reakcja ze strony resortu rolnictwa na wnioski izb rolniczych, dotyczące obowiązkowych umów na dostarczanie produktów rolnych pobierz

Jeszcze o systemie monitorowania drogowego

W załączeniu odpowiedź Ministerstwa Finansów na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wniosek z odp.

odpowiedź Pods. Stanu

Informacja o realizowanej operacji

logaW dniu 17 lipca 2017 r. Świętokrzyska Izba Rolnicza  jako "Partner KSOW" podpisała z Województwem Świętokrzyskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowę nr 9/2017 na realizację operacji pn. "Żywność od rolnika wprost do konsumenta" o charakterze informacyjnym i promującym Rolniczy Handel Detaliczny w ramach:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 19 675,25 zł.

Operacja polega na organizacji Konferencji informacyjno-promocyjnej dla około 100 osób oraz warsztatów przetwórczych w inkubatorze przetwórczym w Dwikozach dla ok. 35 uczestników.

Celem tych działań jest: dostarczenie wiedzy uczestnikom nt. możliwości prawnych i organizacyjnych przetwarzania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, skrócenie łańcucha dostaw żywności od producenta do konsumenta, zwiększenie dochodów gospodarstw rolnych, poprzez zwiększenie wartości dodanej.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2