Ważne dla rolników, których uprawy zostały uszkodzone przez przymrozki wiosenne

Rolnicy, których plantacje i uprawy ucierpiały wskutek przymrozków po 15 kwietnia 2017 r. mogą złożyć wnioski o oszacowanie szkód do właściwych urzędów gmin.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce wystąpienia szkód, w terminie 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego . W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na terenie, których wystąpiły szkody.

formularz wniosku  Procedura  Zarządzenie

Dopłat do fasoli nie będzie

Działając w imieniu Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej oraz rolników z województwa świętokrzyskiego Zarząd ŚIR złożyl w dniu 30. marca br. wniosek o przywrócenie dopłat do fasoli, w tym fasoli korczyńskiej, jako rośliny wysokobiałkowej. Decyzja o skreśleniu tej fasoli z listy roślin podlegających dopłatom jest niezrozumiała i krzywdząca. Wprowadzenie wsparcia było motywujące dla rolników do zwiększania powierzchni upraw tej rośliny, zwłaszcza w sytuacji kiedy zmniejszyła się powierzchnia uprawy buraka cukrowego, a fasola zajmuje to miejsce w areale. Jest ponadto rośliną wpływającą korzystnie na strukturę gleby oraz jej zasobność w azot, natomiast opłacalność uprawy jest niska.
W załączeniu przedstawiamy wniosek Rady Powiatowej ŚIR Powiatu Buskiego, do którego została załączona lista rolników popierających ten wniosek oraz odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa.

Przymrozki dały się we znaki rolnikom - wniosek ŚIR o uruchomienie procedury pomocy

Wystąpienie ujemnych temperatur w kwietniu tego roku przyczyniło do znacznych szkód w wielu plantacjach rolniczych, szczególnie sadowniczych. W związku z tą trudną sytuacją Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem w sprawie konieczności podjęcia stosownych działań. W piśmie "Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwraca się do Pana Ministra o podjęcie działań w celu uruchomienia procedury związanej z szacowaniem szkód powstałych w uprawach rolniczych w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych.

Czytaj więcej: Przymrozki dały się we znaki rolnikom - wniosek...

Wnioski z Walnego Zgromadzenia - postulaty do realizacji przez Ministerstwo Rolnictwa

W dniu 27 marca obradowało Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Obradujący delegaci, mając na względzie bardzo aktualne problemy występujące w regionie świętokrzyskim wystąpili z wnioskami, które zarząd ŚIR przesłał do Krajowej Rady Izb Rolniczych celem dalszej realizacji.

Czytaj więcej: Wnioski z Walnego Zgromadzenia - postulaty do...

Żywność sprzedawana przez rolników w ramach rolniczego handlu detalicznego może być produkowana w inkubatorze przetwórczym

W dniu 3 lutego Świętokrzyska Izba Rolnicza wystąpiła z wnioskiem o uwzględnienie istotnych uwag do Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników - wprowadzającej możliwość prowadzenia rolniczego handlu detalicznego w ramach działalności rolniczej na preferencyjnych warunkach oraz rozporządzeń do tej Ustawy. W odpowiedzi MRiRW w piśmie podpisanym przez Podsekretarz Stanu Ewę Lech pisze, że nie ma przeszkód do sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego przetworów wyprodukowanych przez rolnika w inkubatorze przetwórczym, którego  nie jest właścicielem.

wnioski ŚIR

odp. MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2