Zmiana systemu szacowania szkód łowieckich od 1 kwietnia 2018r.

Zmiana ustawy Prawo Łowieckie od 1 kwietnia 2018 r. spowodowała zmianę systemu szacowania szkód łowieckich. Obecnie szkody zgłaszane mają być w gminach, jednak na razie brak przepisów wykonawczych. pobierz Pismo w tej sprawie z Ministerstwa Środowiska

WFOŚ dofinansuje pasieki

Zachęcamy do zapoznania się z możliwością dofinansowania dla pszczelarzy i potencjalnych posiadaczy pasiek z Wojewódzkiego Finduszu Ochrony Środowiska, szczegóły w zalączniku pobierz

Komunikat dla producentów tytoniu

image002Na prośbę KOWR zamieszczamy Komunikat dla producentów tytoniu pobierz

Sprawa dotyczy wpisu do Rejestru producentów surowca tytoniowego i jest to obowiązek ustawowy, który trzeba zrealizować do 15 maja 2018 r.

 

 

Odpowiedź na wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR

Obradujące w grudniu Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpiło do Ministra Rolnictwa z wnioskami i postulatami dotyczącymi ubezpieczenia upraw rolnych oraz wprowadzenia wszelkich możliwych środków zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się ASF.  Przekazujemy do wiadomości  wystąpienie ŚIR oraz odpowiedź MRiRW

Szkolenie dla hodowców trzody w temacie ASF

W załączeniu informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii w Kielcach o szkoleniu w Modliszewicach pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2