Niekorzystne dla rolników zapisy w umowach dzierżawnych pod fermy fotowoltaiczne

Realizując wniosek przyjęty na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w sprawie zbadania i przeanalizowania niekorzystnych dla rolników zapisów w umowach dzierżawy pod fermy fotowoltaiczne - Zarząd Krajowej Rady zlecił radcy prawnej KRIR przeanalizowanie problemu i zapisów umowy udostępnionej przez Wnioskodawcę. Poniżej przedstawiamy opracowane możliwe konsekwencje prawne wynikające z zawierania tego typu umów, w opinii radcy prawnej KRIR.

Przede wszystkim, przedsiębiorstwa dzierżawiące takie grunty od rolników są wyspecjalizowanymi podmiotami, które dysponują własnymi wzorami umów. Zatem należy założyć, że w wielu przypadkach nie będą zainteresowane posługiwaniem się wzorami stworzonymi przed inne podmioty.

Czytaj więcej: Niekorzystne dla rolników zapisy w umowach...

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie

W związku ze zbliżającym się okresem intensywnych prac polowych oraz zbierania runa leśnego a także wzmożonym ruchem turystycznym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie apeluje do hodowców o przestrzegania zasad bioasekracji oraz podjęcie wszelkich środków zmniejszających ryzyko rozprzestrzeniania się ASF pobierz

Wnioski o dopłaty można składać do 17 czerwca

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 19 kwietnia 2021 r. resort rolnictwa przekazał następującą informację: "Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Grzegorz Puda, wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez środowiska rolnicze, w tym przez Izby Rolnicze, podjął decyzję o przedłużeniu o jeden miesiąc tj. do dnia 17 czerwca 2021 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Czytaj więcej: Wnioski o dopłaty można składać do 17 czerwca

Problemy grzybiarzy - producentów boczniaka

KRIR zwróciła się z interwencją do Ministra Klimatu i Środowiska na podstawie sygnałów producentów grzybów (boczniaka), informujących o nieprawidłowościach w kwalifikowaniu przez Inspekcję Ochrony Środowiska zużytego podłoża po uprawie grzybów boczniaka, w świetle przepisów art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779). W załączeniu stosowna korespondencja:

pismo KRIR     pismo Ministerstwa Klimatu i Środowiska - odp.   pismo Ministra do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2