Wyniki porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami badań i zaleceniami Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi   http://www.slupia.coboru.pl/wyniki.aspx

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów odbija piłeczkę w sprawie rosyjskiego embarga

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych ŚIR zwrócił się do Premier Beaty Szydło o podjęcie działań zmierzających do zniesienia embarga nałożonego przez Rosję na import produktów z Polski. W załączeniu podajemy odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wraz  z naszym pismem Pobierz

W ŚIR o trudnej sytuacji w rolnictwie

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej kontynuując tradycję spotkań ze związkami zawodowymi rolników w bieżącej 1,5 roku trwającej kadencji, organizuje drugie w tym roku spotkanie z udziałem przedstawicieli związków zawodowych i branżowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie ŚIR w Kielcach. Będzie ono dotyczyło trudnej sytuacji na rynku mleka, trzody chlewnej, owoców i warzyw, zbóż. Będzie to okazja do oceny trudnej sytuacji w rolnictwie w mijającym roku. Tematem spotkania będzie ,,Ocena aktualnej sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych”. Wypracowane wspólne stanowisko zostanie przesłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Spotkania ze związkami rolników są tradycją wpisaną w 20-letnią historię Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

MRiRW odpowiada na wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR

Udostępniamy odpowiedź Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela na wnioski Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej obradującego w dniu 18 lipca br. pobierz

 Wnioski w oryginale http://www.sir-kielce.pl/index.php/695-642

Rząd nie przewiduje zwiększenia stawki dopłat za paliwo rolnicze na 2017 r.

W przekazanym do zaopiniowania projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Rada Ministrów nie przewiduje zwiększenia stawki. Stawka zwrotu części podatku akcyzowego została określona jako 1,00 zł na 1 litr oleju opałowego. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych będzie wynosić 86,00 zł.

Izby Rolnicze wnioskowały o podwyższenie stawki do 1,20 zł/l zużytego oleju napędowego oraz zwiększenie limitu zwrotu do 120l/ha. Dodatkowo samorząd rolniczy wnioskował o przedłużenie okresu składania wniosków od początku sierpnia do końca września, ze względu na nasilenie prac polowych w tym czasie.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2