Ukazało się Rozporządzenie dot. nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów owoców i warzyw

W Dzienniku Ustaw ukazało się w dniu 22.09.2016r. Rozporządzenie z dnia 5 września 2016r. dotyczące realizacji przez Agencję Rynku Rolnego specjalnych środków wsparcia dla producentów owoców i warzyw w związku z rosyjskim embargiem. Wejdzie ono w życie po 7 dniach. Wtedy ARR umieści informację na swoich stronach, wraz z niezbędnymi formularzami. Przewidziano udzielenie wsparcia producentom wybranych gatunków owoców i warzyw.

Rolnicy otrzymają pomoc finansową za wycofanie z rynku wybranych owoców i warzyw do 30 czerwca 2017 r. Produkty te będzie można przeznaczyć do bezpłatnej dystrybucji lub na inne cele np. paszę dla zwierząt lub spalanie w biogazowi w celach energetycznych. W ten sposób ograniczona zostanie podaż tych produktów na rynku krajowym.

Polscy producenci będą mogli otrzymać pomoc za wycofanie: 90 400 ton jabłek i gruszek, 10 900 ton pomidorów, marchwi, papryki słodkiej oraz ogórków i korniszonów, 500 ton śliwek i winogron stołowych, 600 ton brzoskwiń. Wycofywane z rynku owoce i warzywa – bez względu na ich przeznaczenie – muszą spełniać wymagania jakości handlowej. W załączeniu tekst Rozporządzenia

Rynek polskiego jabłka wciąż w trudnej sytuacji

Przedstawiamy wywiad z Prezesem Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej Mirosławem Maliszewskim. Wywiad opublikowany został na stronie Związku Sadowników RP i dotyczy sytuacji w polskim sadownictwie. Całkowicie identyfikujemy się ze stanowiskiem M.Maliszewskiego. Zachęcamy do przeczytania pobierz

Ważne opinie izb rolniczych do projektów zmian prawnych

Poniżej zamieszczamy opinie izb rolniczych wyrażonych za pomocą Krajowej Rady Izb Rolniczych do proponowanych zmian w ustawie o Funuszach Promocji produktów rolno-spożywczych oraz negatywną opinię do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016.

Ustawa o Funduszach Promocji   - opinia do projektu zmian; Rozporządzenie RM - opinia w spr. stawek dopłat

Informacje dla sadowników

Przekazujemy link do informacji dot. trudnych spraw związanych z problemami ze sprzedażą produktów ogrodniczych - dot. wycofania z rynku:

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Decyzje-Rady-Ministrow

MRIRW pracuje nad pomocą dla producentów owoców i warzyw

Do pobrania informacja Ministerstwa Rolnictwa o pracach nad rozporządzeniem w sprawie pomocy dla producentów owoców i warzyw oraz odpowiedź na pozostałe pytania poruszone w wystąpieniu ŚIR pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2