Komunikat dot. afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r.

 

Komunikat nr 1 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Litwie

Czytaj więcej: Komunikat dot. afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Jeszcze o wędzonkach- ważne dla producentów !!!

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi przeprowadzania badań tradycyjnie wędzonych wyrobów na obecność benzo(a)pirenu i innych substancji smolistych, informuje iż Państwowa Inspekcja Weterynaryjna rozpocznie na przełomie lutego i marca urzędowe, bezpłatne kontrole producentów. Dotyczyć to będzie jednak tylko wyrywkowo wybranych zakładów, w tym także dużych producentów, co zdaniem PIPRiL absolutnie nie pokaże skali problemu.

Czytaj więcej: Jeszcze o wędzonkach- ważne dla producentów !!!

KRIR popiera utrzymanie dofinansowania do krów mamek

W załączeniu pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi popierające zabiegi Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. pobierz

Płatności do buraków cukrowych w nowym okresie finansowania

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej na wniosek plantatorów buraków cukrowych wystąpił  do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia przewidywanych płatności dla buraków cukrowych w nowym okresie finasowania 2014-2020. Poniżej cytujemy odpowiedź Ministerstwa w tej sprawię podpisaną przez Podsekretarz Stanu Zofę Szalczyk:

Czytaj więcej: Płatności do buraków cukrowych w nowym okresie...

Działania na rzecz ochrony tradycyjnych produktów wędzonych

kiełbasa łosieńskaW obliczu zmieniających się przepisów unijnych w odniesieniu do norm w zakresie zawartości ciał smolistych w żywności, (co dotyczy szczególnie wędzonych produktów) głos zabrała Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jest to bardzo ważny i znaczący głos. Prosimy o zapoznanie się zarówno ze stanowiskiem Izby jak i odniesienie się producentów wędzonek do apelu w zakresie przekazania wyników stosownych badań własnych produktów do Głównego Inspektoratu Weterynarii, co pomoże w ustaleniu poziomu substancji szkodliwych przy ubieganiu się o odstępstwa dla produktów tradycyjnych, bo takie są zamiary Izby.

Do pobrania stanowisko PIPRiL oraz list do producentów wędzonych produktów

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2