Cena żyta

Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt. W załączeniu komunikat  Prezesa GUS w tej sprawie.

Podziękowanie za pracę w Komisji Zarządzającej

Członek Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, upoważniony przez członków Komisji Zdzisław Woźniak, złożył na ręce prezesa KRIR Wiktora Szmulewicz podziękowanie za pracę dotychczasowego przewodniczącego Ryszarda Ciźli. W podziękowaniu tym wskazał na obiektywizm i nienaganną postawę, podkreślając zasługi R.Ciźli w promocji polskich owoców i warzyw.pobierz

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

15 października przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Z najlepszymi życzeniami przekazujemy także życzenia od Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz rozważania o roli i sytuacji kobiet Copa-cogeca

Targi ECOFAMILY

Ekologiczne Targi ECOFAMILY odbywają się w Centrum Targowym Kielce w dniach 30 listopada-1 grudnia.br. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zaprasza do uczestnictwa więcej

Uwaga ekolodzy - cofnięcie upoważnienia dla jednostki certyfikującej BIOEKSPERT

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął upoważnienie do działania dla jednostki certyfikującej Bioekspert Sp. z o.o. W załączeniu przekazujemy do wiadomości osobom zainteresowanym kopię pisma Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolnospożywczych z dnia 16 sierpnia 2013 roku, które wpłynęło do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2