Minister Sawicki odnosi się do postulatów KRIR

Przekazujemy Państwu do zapoznania się odpowiedź Ministra Rolnictwa na postulaty zgłoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych dotyczące w szczególności aktualnej sytuacji w rolnictwie do pobrania

Poseł Cz.Siekierski interweniował

Poseł Czesław Siekierski składa zapytanie do Komisji Europejskiej w sprawie zmiany zasad wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw

W dn. 4 kwietnia 2012 roku Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE nowe rozporządzenie wykonawcze nr 302/2012 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.

 

Czytaj więcej: Poseł Cz.Siekierski interweniował

Nasze Kulinarne Dziedzictwo

burocorz-_I_nagrodaXII edycja Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" finał regionalny w naszym województwie odbyła się w niedzielę 17 czerwca w Parku Etnograficznym w Tokarni.

Jak powiedziała przewodnicząca komisji konkursowej Izabella Byszewska (Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego) wszystkie produkty są wspaniałe i wybór był bardzo trudny. Komisja musiała wybrać 19 produktów spośród 50 wyselekcjonowanych przez specjalistki wgd Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. W pracach komisji z ramienia ŚIR uczestniczyła Ewa Borycka gł. specjalista ds. agroturystyki i wgd. Świętokrzyska Izba Rolnicza była także jednym z fundatorów nagród - było to wyróżnienie dla Pana Adolfa Kudlińskiego za "Syr spod Łysicy"

Czytaj więcej: Nasze Kulinarne Dziedzictwo

Odpowiedż na wnioski Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej obradujące w dniu 28 marca 2012 roku zwróciło się do ministra rolnictwa Marka Sawickiego o pilne podjęcie działań  dotyczących następujących kwestii:

1.         Zwolnienia wszystkich rolników dotkniętych klęską wymarznięć niezależnie od powierzchni gospodarstwa z opłat za  używanie materiału siewnego pochodzącego ze zbioru własnego.

2.         Przyspieszyć prace wprowadzające kompleksowe ubezpieczenia upraw rolnych od klęsk żywiołowych z dopłatą z funduszy UE i budżetu krajowego.

3.         Walne Zgromadzenie ŚIR negatywnie ocenia działania Unii Europejskiej zmierzające do  odstąpienia  kwotowania produkcji rolnej, dotyczy to rynków dotychczas regulowanych w tej formie m.in.  produkcji buraków cukrowych i mleka. Członkowie Walnego Zgromadzenia zwracają uwagę na bardzo niekorzystne zjawiska występujące na rynku np. warzyw, trzody chlewnej i jajek. Konieczne są działania ze strony WPR stabilizujące ceny na rynku  żywnościowym i zapobiegające marnotrawstwu żywności.

4.         Wprowadzenie prawa pierwokupu ziemi przez rolników, których grunty sąsiadują z działkami rolnymi przeznaczonymi do sprzedaży.

5.         Zniesienie sankcji w postaci zmniejszenia pomocy państwa o 50 % wobec rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwie  w wyniku klęski żywiołowej jeśli firmy ubezpieczeniowe odmówiły ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą do składki z budżetu państwa.

Pismo zostało ponadto wysłane do marszałka województwa Adama Jarubasa. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi ministerstwa i marszałka

 

Poparcie postulatów rolników

Przekazujemy do przeczytania odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie poparcia postulatów Komitetów Protestacyjnych Rolników

Czytaj więcej: Poparcie postulatów rolników

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2