ARiMR informuje beneficjentów programów inwestycyjnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje beneficjentów realizujących projekty inwestycyjne o bardzo ważnych kwestiach związanych ze zmianami w trakcie realizacji projektów oraz z realizacją zakupów i zamawianych usług w ramach tych projektów pobierz. Są to niezwykle ważne informacje, związane z realizowanymi w ramach wniosków płatnościami. 

Ubój z konieczności - wskazówki MRiRW

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju  zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.

Czytaj więcej: Ubój z konieczności - wskazówki MRiRW

O dziedzictwie wsi

konfW ostatni piątek i sobotę października w Ciekotach w „Szklanym Domu” odbyła się konferencja: „Dziedzictwo kulturowe wsi świętokrzyskiej i północnego Podkarpacia - wiedza, dobre praktyki, wyzwania”. Organizatorem konferencji była Fundacja Wspomagania Wsi oraz Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu we współpracy z Centrum Edukacyjnym Szklany Dom.

Celem konferencji j była refleksja nad rolą i znaczeniem dziedzictwa wsi dla społeczności lokalnych, a także nad możliwościami jego spożytkowania dla rozwoju tychże społeczności. Uczestniczący w konferencji mieszkańcy  woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego to działacze wiejskich organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów, Lokalnych Grup Działania, instytucji kultury, a także osoby prywatne –  ci, dla których dziedzictwo jest cennym zasobem. Podczas konferencji została zaprezentowana wydana przez Fundację Wspomagania Wsi książka pt. Rzecz o dziedzictwie na wsi, która m.in. zachęca społeczności do zwrócenia uwagi na rolę dziedzictwa w rozwoju lokalnym. Ważną częścią konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami realizującymi projekty na rzecz dziedzictwa w regionie. W czasie spotkania zaprezentowały się także instytucje mogące służyć radą i pomocą w czasie realizacji projektów.

Czytaj więcej: O dziedzictwie wsi

Cena żyta

Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt. W załączeniu komunikat  Prezesa GUS w tej sprawie.

Podziękowanie za pracę w Komisji Zarządzającej

Członek Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, upoważniony przez członków Komisji Zdzisław Woźniak, złożył na ręce prezesa KRIR Wiktora Szmulewicz podziękowanie za pracę dotychczasowego przewodniczącego Ryszarda Ciźli. W podziękowaniu tym wskazał na obiektywizm i nienaganną postawę, podkreślając zasługi R.Ciźli w promocji polskich owoców i warzyw.pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2