Poparcie postulatów rolników

Przekazujemy do przeczytania odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie poparcia postulatów Komitetów Protestacyjnych Rolników

Czytaj więcej: Poparcie postulatów rolników

Debata nt. polityki dotyczącej żywności

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji za pośrednictwem platformy internetowej na temat polityki rolnej w UE zainicjowanej przez Holenderską Sieć Obszarów Wiejskich, wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa Holandii, Organizacją Młodych Rolników NAJK i Młodzieżowego Ruchu Żywności (YFM).

Czytaj więcej: Debata nt. polityki dotyczącej żywności

Poseł Cz.Siekierski składa zapytanie do Komisji Europejskiej

Eurodeputowany Czesław Siekierski skierował zapytanie do Komisji Europejskiej w sprawie zmniejszenia wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw pobierz

Modulacja płatności bezpośrednich

W załączniku zamieszczamy informację nt. modulacji płatności bezpośrednich, która jest odpowiedzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w tej sprawie pobierz

Zwolnienie od akcyzy dla rolników

Informacja dot. szczegółów zwolnienia z podatku akcyzowego od węgla i koksu dla gospodarstw domowych i rolników pobierz
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2