Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska w sprawie szkód wyrządzanych przez niektóre zwierzęta łowne

KRIR wystąpiła z wnioskiem o wyjasnienia dotyczące szkód wyrządzanych przez muflony, kormorany, gęsi, żurawie i czaple. Przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Środowiska w tej sprawie pobierz

Izby rolnicze zabiegają o wydłużenie terminu

KRIR na wnioski izb wojewódzkich wnioskuje do ministra rolnictwa o wydłużenie terminu przyjmowania e-wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pobierz

Zwrot stawki podatku akcyzowego za paliwo rolnicze bez zmian

W związku z licznymi pytaniami i zabiegami o zwiększenie górnej stawki zwrotu podatku akcyzowego Krajowa Rada Izb wystapiła do Ministerstwa Rolnictwa w tej sprawie. Jednak stawki zwrotu pozostawiono na niezmienionym poziomie wystąpienie KRIR  odpowiedź MRiRW

Zmiana systemu szacowania szkód łowieckich od 1 kwietnia 2018r.

Zmiana ustawy Prawo Łowieckie od 1 kwietnia 2018 r. spowodowała zmianę systemu szacowania szkód łowieckich. Obecnie szkody zgłaszane mają być w gminach, jednak na razie brak przepisów wykonawczych. pobierz Pismo w tej sprawie z Ministerstwa Środowiska

WFOŚ dofinansuje pasieki

Zachęcamy do zapoznania się z możliwością dofinansowania dla pszczelarzy i potencjalnych posiadaczy pasiek z Wojewódzkiego Finduszu Ochrony Środowiska, szczegóły w zalączniku pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2