WPR po 2020 roku - dyskusje trwają

UEKomisja Europejska (KE) opublikowała komunikat w sprawie wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku: „Przyszłość żywności i rolnictwa UE”. Komunikat rozpoczyna formalną dyskusję pomiędzy instytucjami UE na temat kierunków zmian unijnej polityki rolnej, jaka miałaby obowiązywać od 2021 roku.
W komunikacie Komisja Europejska podkreśla znaczenie unijnego sektora rolnego i obszarów wiejskich. WPR powinna przyczynić się do zwiększenia odporności sektora w trudnych czasach, wspierać dochody rolników i rentowność ich działalności. WPR musi w pełni korzystać z innowacji cyfrowych, które mogą: ułatwiać codzienną pracę rolników, ograniczyć biurokrację i sprzyjać tak potrzebnej w tym sektorze wymianie pokoleń. WPR powinna doprowadzić do wzmocnienia unijnych obszarów wiejskich, które stanowią źródło naszych europejskich tradycji i modelu gospodarstwa rodzinnego.
Dokument nie odnosi się wprost do wielkości budżetu rolnego po 2020 roku. Będzie to przedmiotem propozycji KE dotyczącej kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF), spodziewanej w maju 2018 r.
Zdaniem Komisji przyszła WPR powinna przestrzegać zasady „równości pomiędzy jej członkami, dużymi lub małymi, Wschodem lub Zachodem, Północą lub Południem”, dlatego należy zmniejszyć różnice w poziomach wsparcia między państwami członkowskimi.

Czytaj więcej: WPR po 2020 roku - dyskusje trwają

Opinia Izb Rolniczych do projektu zmiany ustawy o płatnościach bezpośrednich...

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7 grudnia 2017r. zamieściło na stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, w wersji po konsultacjach społecznych.

Przedstawiamy opinię Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu, który opiniowaliśmy w listopadzie br. pobierz

ustawa o płatnościach bezpośrednich po konsultacjach - projekt

Walne Zgromadzenie ŚIR

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w w biurze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach, ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce odbędzie się VIII Walne Zgromadzenie Delegatów Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Wieś zaciszna, wieś spokojna?

Grudzień - 2017

Obszary wiejskie to naturalna przestrzeń, związana z towarową produkcją rolną. Środowisko obszarów wiejskich od zawsze służyło i służyć będzie produkcji żywności dla ludzi. Żywność do podstawowy produkt niezbędny do życia i suplementy jej nie zastąpią. Produkcja rolna, szczególnie towarowa intensywna, często jest uciążliwa dla otoczenia ze względu na zapachy, stosowane środki ochrony roślin, koncentrację upraw i hodowlę zwierząt . Tego amatorzy domku na wsi muszą być świadomi. Oczekują przyjemnych zapachów kwiatów polnych, ciszy, spokoju. Wybierając lokalizację pod własny domek należy uwzględnić wszystkie niedogodności, uciążliwość zamieszkania w okolicy, gdzie zlokalizowana jest intensywna produkcja rolna.

Czytaj więcej: Wieś zaciszna, wieś spokojna?

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2