Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało na wnioski rad powiatowych ŚIR

W dniu 30 listopada zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpił z wnioskami z posiedzeń Rad Powiatowych ŚIR  do ministra rolnictwa i Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wnioski dotyczą bieżących ważnych problemów polskiego rolnictwa, z którymi zmagają się rolnicy w naszym województwie. Link zawiera pismo ŚIR oraz odpowiedź ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela pobierz

Wnioski o przyznanie płatności będą nieco uproszczone

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź na wnioski KRIR, dotyczące potrzeby uproszczenia wniosków w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Ponadto planowane jest wprowadzenie w nowych funkcjonalności, dzięki którym możliwe będzie intuicyjne i bardziej przyjazne użytkownikowi składanie wniosków przez internet pobierz

Wsparcie inwestycji z PROW 2014-2020 - odtworzenie zniszczonego składnika gospodarstwa

MRiRW odpowiada na pytania KRIR, dotyczące wydatkowania środków w ramach działania PROW "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" pobierz

Europejscy rolnicy zmagają się z trudnościami

Najnowsze badanie Copa Cogeca potwierdza trudną sytuację, z jaką borykają się europejscy

rolnicy i spółdzielnie. Główne problemy to coraz bardziej niestabilne rynki, wysokie koszty

produkcji oraz biurokracja. Potwierdzają to najnowsze, opublikowane w grudniu 2016 dane Eurostatu:

szacowany przychód gospodarstwa rolnego spadnie o 2% w stosunku do roku 2015.

Czytaj więcej: Europejscy rolnicy zmagają się z trudnościami

Ptasia grypa- ostrzeżenie dla rolników

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej dla hodowców drobiu pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2