Minister Rolnictwa dziękuje za aktywność ŚIR

Odnosząc się do wniosków przesłanych po V Walnym Zgromadzeniu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podziękował na ręce Wiktora Szmulewicza prezesa KRIR za aktywny udział w pracach ministerstwa i zapewnił o wykorzystaniu wniosków w pracach MRiRW. pobierz

Konkurs "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" 2017 r. ogłoszony

I miejsceZarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej na posiedzeniu w dniu 30 marca 2017 r. podjął uchwałe o ogłoszeniu XIX edycji konkursu p.n. „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”. Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim.
Konkurs ten odbywa się pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa.
Konkurs odbywa się w ścisłej współpracy ze starostwami powiatowymi, które są organizatorami konkursu na etapie powiatowym oraz z gminami, które przeprowadzaja eliminacje gminne. Kontynuując podjętą współpracę zwracamy się z prośbą o wsparcie organizacyjne naszej inicjatywy na etapach gminnym i powiatowym.

Czytaj więcej: Konkurs "Piękna i Bezpieczna Zagroda -...

Pytania do Ministra Krzysztofa Jurgiela

Pytania, których nie mógł usłyszeć Minister Krzysztof Jurgiel, podczas Konferencji w Kielcach na Targach AGROTECH

W imieniu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla prezes ŚIR, zaproszony przez Panią Wojewodę Agatę Wojtyszek na spotkanie z Ministrem Rolnictwa zgłaszał się do zabrania głosu w dyskusji na temat rolnictwa. Niestety, dzierżący w swoich rękach mikrofon Pan należący do kierownictwa ARiMR w Kielcach nie zechciał udzielić głosu prezesowi ŚIR. Pytania zadawali pracownicy instytucji podległych Ministrowi Rolnictwa. Wyglądało to na „ustawkę”, jakie organizowano w czasach PRL z tą różnicą, że wtedy pytania można było zadawać, co najwyżej nie udzielono odpowiedzi.

Czytaj więcej: Pytania do Ministra Krzysztofa Jurgiela

Izby Rolnicze przeciwne zwiększaniu kontyngentu na zboża dla Ukrainy

W załączeniu pismo KRIR w sprawie przyznania Ukrainie kontyngentu na zboża KRIR pismo Stowarzyszenia Coceral

Oferta dla rolników

Rolników ze świętokrzyskich gospodarstw, jednak nie mniejszych jak 3 hektary, może zainteresować oferta dotycząca hodowli bydła mięsnego z możliwością dofinansowania do zakupu stada. W załączniku oferta z Podkarpackiej Grupy Operacyjnej Spichlerz Zdrowia pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2