Nowelizacja przepisów działania 126

Zmiana rozporządzenia „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego PROW na lata 2007-2013.

Rozporządzenie weszło w życie z początkiem marca br. Zakres zmian wprowadzonych w przepisach wykonawczych dla działania 126 dotyczy nowego sposobu określania maksymalnej kwoty pomocy, jaką może otrzymać producent rolny, w gospodarstwie którego wystąpiły szkody spowodowane przez co najmniej jedno z wymienionych zdarzeń losowych: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina, susza, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne.

Czytaj więcej: Nowelizacja przepisów działania 126

Stawki dopłat bezpośrednich w kampanii 2011

Poniżej przekazujemy informację uzyskaną w Departamencie Płatności Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie obowiązujących w kampanii 2011r. stawek dopłat bezpośrednich: pobierz 1

pobierz 2;

Wzrost stawki zwrotu podatku akcyzowego

Uwaga Rolnicy!!!

Wzrost stawki zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w 2012 roku

 

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej informuje rolników, że nastąpiła zmiana w stawce zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w 2012 roku.

Czytaj więcej: Wzrost stawki zwrotu podatku akcyzowego

Wspólna Polityka Rolna po 2013 brak konsensusu

W dniach 28-29 listopada br. odbyło się w Budapeszcie posiedzenie grupy Wyszehradzkiej, poszerzonej z inicjatywy KRIR o Litwę, Łotwę, Estonię, Rumunię
i Chorwację, podczas którego przedmiotem obrad był m.in. projekt dokumentu COPA: „Wspólna Polityka Rolna po roku 2013. Wstępna reakcja europejskich rolników
i spółdzielni rolniczych na propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej" .

Czytaj więcej: Wspólna Polityka Rolna po 2013 brak konsensusu

Program "Mój Rynek"

 

Z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powstał program, który umożliwia uzyskanie dofinansowania na budowę lub modernizację targowisk. Program "Mój rynek" jest realizowany w ramach Działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"[1]. Celem tego działania jest poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez rozwijanie infrastruktury technicznej.

Czytaj więcej: Program "Mój Rynek"

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2