Aktualne ceny zbóż

Uprzejmie informujemy,  że aktualne ceny zbóż począwszy od 3 sierpnia br. znajdują się w zakładce "Działalność" i bedą zamieszczane do momentu intensywnego skupu co tydzień http://www.sir-kielce.pl/index.php/dzialalnosc/699-642

Wniosek zarządu ŚIR w sprawie uruchomienia pomocy dla producentów owoców miękkich

W związku z trudną sytuacją na rynku owoców miękkich zarząd ŚIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa o uruchomienie Pomocy de minimis Pobierz

Ponowne pismo w sprawie monitoringu importu zbóż

Świętokrzyska Izba Rolnicza realizując wnioski rolników, ponownie wystąpiła do Ministra Rolnictwa o konieczność monitorowania importu zbóż pobierz

odpowiedź MRiRW

Samorząd rolniczy zabiega o nowoczesny monitoring suszy

Wniosek  KRIR do Ministra Rolnictwa w sprawie stworzenia nowoczesnego monitoringu suszy w Polsce pobierz

Wnioski z IV Walnego Zgromadzenia ŚIR

Obradujące w dniu 18 lipca br. Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej  obfitowało w bardzo aktualne i ważne dla rolnictwa tematy. Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wolę członków Walnego Zgromadzenia, przesłał wnioski wypracowane podczas obrad do Krajowej Rady Izb Rolniczych, celem zapoznania i podjęcia stosownych działań.

Czytaj więcej: Wnioski z IV Walnego Zgromadzenia ŚIR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2