Stanowisko samorządu rolniczego do projektu ustawy o ochronie zwierząt

W dniu 17 września 2020 r., samorząd rolniczy zgłosił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, w kótrym wyrażono zdecydowany sprzeciw wobec zaproponowanych zmian grupy posłów na Sejm RP Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Czytaj więcej: Stanowisko samorządu rolniczego do projektu...

Opinia w sprawie zasiłku chorobowego COVID

Przedstawiamy do zapoznania się opinię KRIR do projektu rozporządzenia w sprawie zasiłku chorobowego COVID pobierz

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa o wydłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19"

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania od dnia 9 września 2020 r. wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 3 września 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedłużenie terminu naboru wniosków.

Czytaj więcej: Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa...

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych jest problemem dla rolników

Przekazujemy do Państwa wiedomości pismo KRIR i odpowiedź  ministerstwa w sprawie wniosku z posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący zmiany przepisów w zakresie konieczności posiadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację operacji w obszarze nawadniania w ramach instrumentu wsparcia
„Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW na lata 2014-2020. pismo KRIR    odpowiedź

Spółki wodne szczególnie ważne w obliczu suszy

Przekazujemy do Państwa wiadomości pismo KRIR oraz odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wniosku z posiedzenia KRIR dotyczącego unormowania działania spółek wodnych. Pismo KRIR   odpowiedź ministerstwa

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2