Ponad połowa świętokrzyskich rolników może skorzystać z uproszczonej formy wniosku o dopłaty bezpośrednie

Corocznie około 88 tysięcy osób w Świętokrzyskiem korzysta z dopłat bezpośrednich. W tym roku w procedurach składania wniosku zaszły rewolucyjne zmiany. Wnioski o dopłaty będą od 15 marca składane przez internet. A od 15 lutego do 14 marca można składać oświadczenie o braku zmian. Jak przewidują pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z takiej możliwości może skorzystać nawet do 60% uprawnionych do uzyskania dopłat w naszym województwie.
Oświadczenie o braku zmian jest prostszym rozwiązaniem i dotyczy osób, które ubiegają się o taki sam rodzaj dopłat i nie wprowadziły żadnych zmian względem 2017 roku. Dodatkowo w 2017 r. zadeklarowały powierzchnię gruntów rolnych nie przekraczającą 10 hektarów, ponadto wnioskowały o konkretne płatności. Chodzi tu o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną z powierzchnią uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, premię pielęgnacyjną, premię zalesieniową i pomoc na zalesianie w PROW 2007-2013 oraz płatności do obszarów ONW – dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Czytaj więcej: Ponad połowa świętokrzyskich rolników może...

Wytyczne PIW w zakresie bioasekuracji

W związku ze zgłaszanymi przez rolników utrzymujących trzodę chlewną i drób problemami w zakresie bioasekuracji, Zarząd KRIR zwrócił sie Instytutu Weterynarii w Puławach (pismo w zał.) o doprecyzowanie wymogów w zakresie stosowania środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w gospodarstwach. Jednocześnie wystąpił w tej sprawie do MRiRW.

Do pobrania przekazujemy wytyczne jakie otrzymaliśmy w piśmie prof. Krzysztofa Niemczuka PIW -PB

Od 19 lutego do 20 marca 2018r. składamy wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych"

ARiMR uruchomi od 19 lutego do 20 marca 2018 r. nabór na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze d. Informacja została przygotowana przez Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach na zamówienie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Czy rolnicy mogą korzystać z dróg leśnych?

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem do Ministra Środowiska o umożliwienie korzystania rolnikom i mieszkańcom wsi ze zmodernizowanych dróg leśnych. W odpowiedzi dowiadujemy się, że rolnicy mający gruty rolne wśród lasów mogą korzystać z dróg leśnych, a inni pod pewnymi warunkami po uzyskaniu zgody nadleśniczego Lasów Państwowych wniosek   odpowiedź Ministerstwa Środowiska

Ulotka w sprawie składania e-wniosków

Najważniejsze informacje o e-wnioskach o dopłaty bezpośrednie w ulotce ARiMR   pdf docx

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2