Dopłaty do materiału siewnego

logoPrzypominamy, iz Agencja Rynku Rolnego w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. przyjmuje wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9).

Czytaj więcej: Dopłaty do materiału siewnego

PROW 2014 - 2020 wersja ostateczna

Poniżej przekazujemy link do informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie zamieszczona jest wersja ostateczna projektu PROW 2014-2020

 http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

ostateczna wersja projektu PROW http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/46853/257992/file/projekt_PROW%202014_2020.pdf

Wsparcie dla młodych rolników - nabór w maju

W związku z kończącym się okresem programowania dokonywane są przesunięcia środków w celu ich pełnego i efektywnego wykorzystania. Dzięki temu zwiększono budżet działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” o 189 mln euro. Pozwoli to Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosić w maju br. kolejny nabór wniosków.

Czytaj więcej: Wsparcie dla młodych rolników - nabór w maju

Ogłoszone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Najważniejsze zmiany wprowadzone do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w stosunku do wersji z dnia 24 stycznia 2014 r. pobierz

Prezes KRIR na obradach Konwentu Marszałków Województw RP

konwentmarszalkow2014buskoW  Busku-Zdroju odbyły się obrady Konwentu Marszałków Województw RP, którym w pierwszym półroczu 2014 roku przewodniczy województwo świętokrzyskie. Tematem przewodnim drugiego obrad (tj. 10 kwietnia 2014 r.) był zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich. Jednym z prelegentów spotkania był Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, który przedstawił propozycje zmian ustaw regulujących sprzedaż bezpośrednią.

Czytaj więcej: Prezes KRIR na obradach Konwentu Marszałków...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2