Wsparcie dla producentów wieprzowiny z terenów objętych ograniczeniami weterynaryjnymi

Komisja Europejska postanowiła o wsparciu dla producentów wieprzowiny, w związku z ograniczeniami weterynaryjnymi spowodowanymi zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń pobierz Komunikat

Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych

Agencja Nieruchomości Rolnych wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poczyniła starania zmierzające do ostatecznego wyeliminowania przypadków bezumownego wykorzystania gruntów z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa więcej

Przekroczenie kwot mlecznych coraz bardziej realne

W obliczu coraz bardziej realnej możliwości przekroczenia kwot mlecznych KRIR zwróciła się z prośbą o odstąpienie od karania, zwłaszcza, że ceny mleka rosną pismo odpowiedź

W sprawie utworzenia rezerw mięsa wieprzowego

 W załączeniu odpowiedź Agencji Rezerw Materiałowych na pismo KRIR w sprawie utworzenia rezerw
strategicznych mięsa wieprzowego w związku z ASF pobierz

Ograniczenie strefy zakażonej na terytorium Polski

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że  w dniu 21.03. odbyło się posiedzenie Stałego
Komitetu ds. Zdrowia Zwierząt i Łańcucha Żywnościowego. Komisja Europejska wstępnie wyraziła zgodę
na ograniczenie strefy zakażonej na terytorium Polski. Strefa zostanie ograniczona do następującego obszaru: Powiat sejneński - gminy Sejny i Giby; Powiat augustowski - gminy Płaska, Sztabin, Lipsk i Nowinka; Powiat sokólski - gminy Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Sidra, Janów, Sokółka, Kuźnica, Szudziałowo i Krynki; Powiat białostocki - gminy Wasilków, Supraśl, Czarna Białostocka, Gródek i Michałowo. Mięso pozyskane ze świń pochodzących z tej strefy będzie mogło być
umieszczone jako świeże mięso na rynku
krajowym.
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2