Świadectwa zdrowia dla świń

W odpowiedzi na pismo Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące stanowiska w sprawie świadectw zdrowia trzody chlewnej w związku z programem zwalczania choroby Aujeszkyego u świń podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Tadeusz Nalewajk wyjaśnia:

Czytaj więcej: Świadectwa zdrowia dla świń

Oferta Centrali Nasiennej w Kielcach

Zapraszamy do skorzystania z oferty Centrali Nasiennej w Kielcach w zakresie sprzedaży materiału siewnego i sadzeniaków. Szczegóły w zakładce "Oferta"

Czytaj więcej: Oferta Centrali Nasiennej w Kielcach

Prezes KRIR interweniuje w sprawie cen trzody chlewnej

W obliczu gwałtownego spadku cen skupu trzody chlewnej oraz mając na uwadze wstrzymanie odbioru polskiego żywca przez zakłady przetwórcze, w dniu 18 stycznia 2011 r . Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz zwrócił się pismem do Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel.

Czytaj więcej: Prezes KRIR interweniuje w sprawie cen trzody...

ARiMR informuje

Informacja ARiMR

Sprawa dotyczy najistotniejszych zmian w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW na lata 2007 - 2013, wynikających z ostatniej nowelizacji tego rozporządzenia

W związku z wejściem w życie z dniem 12 listopada 2010 r. rozporządzenia MRiRW z dnia 29.10.2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, (opublikowane w dniu 4 listopada 2010 r. w Dz. U. Nr 207, poz. 1372) oraz ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW na lata 2007-2013, w następującym terminie i województwach tj.

Czytaj więcej: ARiMR informuje

ARiMR informuje

Informacja dla Wnioskodawców w sprawie przyznawania pomocy finansowej osobom fizycznym wspólnie wnioskującym o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW 2007-2013.

W ramach najbliższego naboru wniosków o przyznanie pomocy z działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych" o dofinansowanie inwestycji będą mogły ubiegać się osoby fizyczne składające wspólnie jeden wniosek o przyznanie pomocy (tzw. osoby wspólnie wnioskujące), które chcą dokonać wspólnego zakupu wyłącznie nowych maszyn lub urządzeń, a następnie używać ich w posiadanych przez nie gospodarstwach rolnych. Możliwość taka zaistniała w związku z nowelizacją przepisów rozporządzenia wykonawczego dla działania „Modernizacja..." i ma ona na celu wsparcie przede wszystkim mniejszych gospodarstw, w których z ekonomicznego punktu widzenia, ze względu na zbyt mały areał, bądź określoną strukturę produkcji, nie jest uzasadnione kupowanie maszyny lub urządzenia wyłącznie na potrzeby jednego gospodarstwa.

Czytaj więcej: ARiMR informuje

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2