Kłopotliwa sytuacja na rynku zbóż

Przekazujemy do Państwa wiadomości odpowiedź MRiRW na wystąpienia Zarządu KRIR w sprawie sytuacji na rynku zbóż. Dodatkowo zamieszczamy wystąpienia Zarządu KRIR z 29 listopada 2023 r. przekazane do MRiRW w sprawie dopłat do kukurydzy mokrej oraz poparcie postulatów protestujących rolników. Wystąpienie KRIR    Wniosek_kukurydza  Odpowiedź ministerstwa

Wystąpienia izb rolniczych po I posiedzeniu nowej KRIR

W załączeniu przedstawiamy do państwa wiadomości realizację wniosków ( czyli wystąpienia) z posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz wystąpienie do Marszałka Sejmu i Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektów ustaw o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z przekazanymi informacjami z KRIR:

Dofinans.Kredytów   Przejazdy kombajnów   Pomoc suszowa  Lista zboże_z_Ukrainy  Lista zboże_MSWiA  Wnioski KPO_silosy  Gosp.Wodna  Plan_nawoz  Limity_energii  Sejmowa Kom.Roln_energia  

II Walne Zgromadzenie ŚIR VII kadencji

Świętokrzyska Izba Rolnicza informuje, że w dniu 20 grudnia 2023 roku o godz. 11.00 w Biurze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach, ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce odbędzie się II Walne Zgromadzenie Delegatów Świętokrzyskiej Izby Rolniczej VII kadencji.

Wniosek o zwiększenie środków na pomoc dla producentów tzw. innych zbóż i oleistych

Przekazujemy do Państwa wiadomości wystąpienie KRIR do minister rolnictwa w sprawie zwiększenia środków finansowych na pomoc dla producentów innych zbóz (poza pszenicą) i roślin oleistych w załączeniu

Wniosek o przedłużenie zerowej stawki na żywność

IMG 6671Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na I Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji, wystąpił 5 grudnia 2023 r. do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni i do Premiera Mateusza Morawieckiego o przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność w 2024 roku.

Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzona 1 lutego 2022 r. rozporządzeniem ministra finansów, w związku z kryzysem energetycznym jako działanie osłonowe związane z wysokimi cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego, ale także znacznym wzrostem cen żywności. Pozwoliło to na ograniczenie wzrostu cen żywności w sklepach dzięki stawce 0% na takie produkty jak m.in. mięso, pieczywo, ryby, produkty mleczarskie, warzywa, owoce, zboże, tłuszcze i oleje, przetwory z warzyw, owoców, wody i niektóre napoje. Jest to ważne dla rolników, ponieważ pozwala na pewne zwiększenie zbytu na produkcję rolniczą.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2