UWAGA ROLNICY PRODUCENCI ZBÓŻ!

Zakłady Zbożowo-Młynarskie „PZZ" w Kielcach S. A.,  25-670 Kielce, ul. Zakładowa 4 informują, że prowadzą skup zbóż konsumpcyjnych po cenach rynkowych ze zbiorów 2009 r.

Więcej informacji w zakładce "Oferta"

Nadwiślanka podbiła Unię

nadw.2

 

Wiśnia nadwiślanka wpisana została do unijnego rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia. Jest to już 15 polski produkt umieszczony na liście Unii Europejskiej. Jest pierwszym produktem pochodzącym z województwa świętokrzyskiego.

 

 

Czytaj więcej: Nadwiślanka podbiła Unię

Zima zaskoczyła nie tylko drogowców

 

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach wystąpił do Prezesa Spółki „Südzucker Polska" S.A. Reinera Schechtera z interwencją w sprawie z jaką zwrócili się producenci buraków cukrowych z województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej: Zima zaskoczyła nie tylko drogowców

Odpowiedź MRiRW w sprawie przeznaczania gruntów pod zalesienie

Odpowiadając na pismo prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke wyjaśnia, co następuje:

Czytaj więcej: Odpowiedź MRiRW w sprawie przeznaczania gruntów...

Zamieszanie wokół powierzchni działek

otoczenie-_harlejwka Krajowa Rada Izb Rolniczych realizując wniosek podjęty w trakcie XI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych III kadencji w dniu 9 października br. w Poznaniu oraz nawiązując do dyskusji przedstawicieli samorządu rolniczego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem jej Prezesa Wiktora Szmulewicza zwróciła się o jednoznaczną wykładnię zasad postępowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz konsekwencji dla rolnika z tytułu stwierdzonych różnic pomiędzy wymiarami działek zgłoszonych przez producenta we wniosku o płatności obszarowe, a wyliczeniami powierzchni na podstawie ortofotomap.

Czytaj więcej: Zamieszanie wokół powierzchni działek

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2