Wystąpienia izb rolniczych po I posiedzeniu nowej KRIR

W załączeniu przedstawiamy do państwa wiadomości realizację wniosków ( czyli wystąpienia) z posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz wystąpienie do Marszałka Sejmu i Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektów ustaw o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z przekazanymi informacjami z KRIR:

Dofinans.Kredytów   Przejazdy kombajnów   Pomoc suszowa  Lista zboże_z_Ukrainy  Lista zboże_MSWiA  Wnioski KPO_silosy  Gosp.Wodna  Plan_nawoz  Limity_energii  Sejmowa Kom.Roln_energia  

II Walne Zgromadzenie ŚIR VII kadencji

Świętokrzyska Izba Rolnicza informuje, że w dniu 20 grudnia 2023 roku o godz. 11.00 w Biurze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach, ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce odbędzie się II Walne Zgromadzenie Delegatów Świętokrzyskiej Izby Rolniczej VII kadencji.

Wniosek o zwiększenie środków na pomoc dla producentów tzw. innych zbóż i oleistych

Przekazujemy do Państwa wiadomości wystąpienie KRIR do minister rolnictwa w sprawie zwiększenia środków finansowych na pomoc dla producentów innych zbóz (poza pszenicą) i roślin oleistych w załączeniu

Wniosek o przedłużenie zerowej stawki na żywność

IMG 6671Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na I Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji, wystąpił 5 grudnia 2023 r. do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni i do Premiera Mateusza Morawieckiego o przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność w 2024 roku.

Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzona 1 lutego 2022 r. rozporządzeniem ministra finansów, w związku z kryzysem energetycznym jako działanie osłonowe związane z wysokimi cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego, ale także znacznym wzrostem cen żywności. Pozwoliło to na ograniczenie wzrostu cen żywności w sklepach dzięki stawce 0% na takie produkty jak m.in. mięso, pieczywo, ryby, produkty mleczarskie, warzywa, owoce, zboże, tłuszcze i oleje, przetwory z warzyw, owoców, wody i niektóre napoje. Jest to ważne dla rolników, ponieważ pozwala na pewne zwiększenie zbytu na produkcję rolniczą.

Wymiana dachów II edycja od 15 grudnia

Już od 15 grudnia 2023 r. można będzie składać wnioski o dofinansowanie wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Wnioski można będzie składać do 12 stycznia 2024 r. wyłącznie drogą internetową, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest w trakcie konsultacji społecznych.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zgłosił szereg uwag do projektu:

Czytaj więcej: Wymiana dachów II edycja od 15 grudnia

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2