Odpowiedź MRiRW w sprawie przeznaczania gruntów pod zalesienie

Odpowiadając na pismo prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke wyjaśnia, co następuje:

Czytaj więcej: Odpowiedź MRiRW w sprawie przeznaczania gruntów...

Zamieszanie wokół powierzchni działek

otoczenie-_harlejwka Krajowa Rada Izb Rolniczych realizując wniosek podjęty w trakcie XI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych III kadencji w dniu 9 października br. w Poznaniu oraz nawiązując do dyskusji przedstawicieli samorządu rolniczego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem jej Prezesa Wiktora Szmulewicza zwróciła się o jednoznaczną wykładnię zasad postępowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz konsekwencji dla rolnika z tytułu stwierdzonych różnic pomiędzy wymiarami działek zgłoszonych przez producenta we wniosku o płatności obszarowe, a wyliczeniami powierzchni na podstawie ortofotomap.

Czytaj więcej: Zamieszanie wokół powierzchni działek

Wieniec z powiatu sandomierskiego pierwszy w kraju

I_miejsce_w_Spale
Wieniec dożynkowy z gminy Wilczyce w powiecie sandomierskim zajął PIERWSZE MIEJSCE w Konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy podczas Dożynek Prezydenckich w Spale, organizowanych w ubiegłą niedzielę 20 września 2009r.

Wcześniej wieniec zajął I miejsca na poszczególnych etapach - w konkursach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Autorką wieńca jest pani Barbara Żyła, mieszkanka wsi Pielaszów w gminie Wilczyce. Na zdjęciu autorka na pierwszym planie z prezesem ŚIR Ryszardem Ciźlą, w drugim rzędzie stoją od prawej sołtys Pielaszowa Szymon Żyła, wicewojewoda Piotr Żołądek i wójt gminy Wilczyce Adam Bodura. Serdecznie gratulujemy.

To już po raz drugi wieniec z powiatu sandomierskiego zdobył I miejsce na Dożynkach w Spale. W 2004 roku był to wieniec z Koprzywnicy.

Kto jest kim w Izbie

W zakładce "Ważne informacje" Walne Zgromadzenie można zapoznać się z wykazem Członków Walnego Zgromadzenia ŚIR

Wiśnia nadwiślanka podbija unijny rynek

Artykuł ukazał się w dwutygodniku „Agrotrendy" nr 14/2009 z 14 lipca 2009r.

cherryOwoce choć drobne charakteryzują się doskonałym smakiem i niespotykaną intensywnością barwy. Wiśnie te cechują się dużą trwałością i przydatnością jako owoc deserowy i przetwórczy. Uprawa tej lokalnej, odroślowej sokówki to ponad stu letnia tradycja kultywowana na lewobrzeżnym pasie Wisły od Ożarowa do Lipska.

Czytaj więcej: Wiśnia nadwiślanka podbija unijny rynek

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2