Z prac samorządu rolniczego

obrady wzW artykule przedstawiamy efekty pracy samorządu rolniczego z ostatniego okresu. Są to wystąpienia Krajowej Rady Izb Rolniczych jako reprezentanta rolników z całej Polski. Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Krajowej Radzie reprezentują prezes Ryszard Ciźla i delegat do KRIR Bogusław Włodarczyk.

 

Czytaj więcej: Z prac samorządu rolniczego

Jabłkowa inicjatywa

REFALPrzykład sadowników z miejscowości Łukawa w powiecie sandomierskim świadczy, że wspólnie działając można osiągnąć znacznie więcej. Dziś grupa producentów jest przykładem bardzo dynamicznie rozwijającej się organizacji specjalizującej się w dystrybucji jabłek.

Jabłkowa inicjatywa

Grupa producentów REFAL w Łukawie jest przykładem dynamicznej organizacji producentów założonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jakich potrzebuje współczesne środowisko producentów.

Czytaj więcej: Jabłkowa inicjatywa

Jak będą rozdysponowane szczególne środki wsparcia na rynku mleczarskim?

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowaną w dniu 13 stycznia br. do Krajowej Rady Izb Rolniczych,  w dniu 17 grudnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 1233/2009 ustanawiające szczególne środki wspierania rynku na rynku mleczarskim (Dz. Urz. UE L 330 z 15.12.2009, str. 70). Na podstawie art. 1 ww. rozporządzenia państwa członkowskie wykorzystują kwotę 300 mln EUR w skali całej UE do udzielenia wsparcia producentom mleka, którzy w wyniku kryzysu na rynku mleka ponieśli dotkliwe straty. Wsparcie będzie udzielane przez państwo członkowskie na podstawie obiektywnych kryteriów oraz w sposób niedyskryminujący, pod warunkiem, że płatności te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

Czytaj więcej: Jak będą rozdysponowane szczególne środki...

Producenci zbóż o GMO

OPINIA

Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych

W sprawie - Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i w sprawie - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych

Niedopuszczenie do wejścia w życie prawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych jest raczej niemożliwe. Natomiast możliwe jest doprowadzenie do ewentualnych zmian w zapisie tego prawa, które w dniu 1 grudnia 2009 zostało skierowane do pierwszego czytania w Sejmie RP.

Czytaj więcej: Producenci zbóż o GMO

W obronie polskiego zboża

zb.1

 

W związku z kryzysem gospodarczym o zasięgu światowym, odczuwalnym również  w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  dąży do przeciwdziałania jego skutkom oraz zabezpieczenia skutecznej ochrony dochodów producentów.  W styczniu 2009 r. opracowano dokument pt. „ Działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz stabilności i rozwoju", w którym przedstawiono propozycje działań mających na celu wsparcie rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, grup producentów rolnych i spółdzielni rolników, a także wsparcie eksportu rolno-spożywczego  oraz  przyspieszenie  absorpcji środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: W obronie polskiego zboża

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2