Rady powiatowe ŚIR obradowały na targach AGROTECH

Przy okazji odbywających się w dniach 8-10 października Targów AGROTECH zorganizowane zostało wspólne posiedzenie rad powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Gośćmi spotkania byli m.in. Szymon Giżyński podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa, Robert Telus przewodniczący Komisji Rolnictwa w Sejmie, Bogdan Konopka były główny lekarz weterynarii (aktualnie ponownie lekarz wojewódzki weterynarii) oraz Wiktor Szmulewicz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Ważnym punktem spotkania było wręczenie przez ministra Sz.Giżyńskiego Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”. Gośćmi byli także przedstawiciele i szefowie wielu organizacji i instytucji okołorolniczych na szczeblu wojewódzkim.
W czasie swojego wystąpienia Sz. Giżyński nie chciał odpowiadać na pytania rolników świętokrzyskich, ze względu – jak powiedział- na napięty grafik spotkań, a postanowił zdać krótką relację z tego co dzieje się w ministerstwie. Wkrótce zamieścimy szerszą informację na temat przebiegu spotkania.

Pożyczki na przedsięwzięcia z zakresu turystyki

Polska Fundacja Przedsiebiorczości wraz z BGK realizuje program "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka". W ramach programu ma do zaoferowania pożyczkę na rozwój turystyki umożliwiającą mikro-, małym i średnim firmom prowadzącym działalność turystyczną lub okołoturystyczną na terenie Polski Wschodniej (województwo świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie) sfinansowanie rozwojowych przedsięwziąć oraz wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, może wnioskować o nisko oprocentowaną pożyczkę o wartości do 500 tys. zł. Szersze informacje na stronie LGD Ziemi Sandomierskiej link poniżej http://www.lgd-sandomierz.eu/index.php/aktualnosci/1017-pozyczki-pfp.html

 

Konkurs dla producentów bydła

Na prośbę Polskiego Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego  przekazujemy informację o Konkursie  organizowanym przez PZPB we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich
To kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu pt.: ,,PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2021''.      Informacja   Regulamin

Za usuwanie odpadów z produkcji w gospodarstwie odpowiada rolnik

W załączeniu publikujemy do Państwa wiadomości odpowiedź Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na interwencję samorządu rolniczego w sprawie zwiększenia środków finansowych na priorytetowy program "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z produkcji rolniczej" pobierz

Dodatkowe środki na ubezpieczenie upraw

pieniądzeW odpowiedzi na liczne wystąpienia samorządu rolniczego o zwiększenie środkow finansowych na dopłaty z budżetu państwa do składek na ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich resort rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował pismem z 23 września 2021 r., że w wyniku podjętych działań, na dopłaty do składek ubezpieczeniowych zostały przeznaczone dodatkowe środki w wysokości 500 mln zł.

Oznacza to, że w bieżącycm roku na powyższe działania przeznaczone zostanie 900 mln zł, co powinno umożliwić zawarcie umowy ubezpieczenia z dotacją z budżetu państwa wszystkim zainteersowanym producentom rolnym.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2