Pomoc dla producentów trzody dopiero po nowym roku

Przedstawiamy korespondencję pomiędzy KRIR i Ministerstwem MRiRW w sprawie wznowienia naborów wniosków o pomoc na bioasekurację oraz pomoc na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej, KRIR  MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2