Kwestionariusz dotyczący nieuczciwych praktyk handlowych

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy link do “Kwestionariusza dla dostawców w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych dotyczący nieuczciwych praktyk handlowych”. Zachęcamy Państwa producentów rolnych do wypełnienia ankiety, wg   osobistych doświadczeń w tym zakresie. Badanie przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze i Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej jest przeprowadzane we wszystkich państwach członkowskich i dotyczy dostawców objętych dyrektywą na różnych etapach łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych. Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4th_UTP_survey 

 

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2