ŚIR interweniuje w sprawie szkód mrozowych

W związku z ogromnymi szkodami mrozowymi jakie powstały na skutek niskich temperatur w drugiej połowie kwietnia w uprawach rolnych na terenie naszego województwa, Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej podjął kroki w postaci pilnej interwencji do ministra rolnictwa w celu uruchomienia środków finansowych na pomoc dla gospodarstw dotkniętych tą klęską.

"Na podstawie informacji uzyskanej od przewodniczących rad powiatowych i wstępnej analizy dotyczącej  strat jakie spowodowały kwietniowe przymrozki, stwierdzamy na dzień dzisiejszy tj. 30.04.2024 r., że poziom tych uszkodzeń jest ogromny. Najwyższe straty są m.in. w sadach owocowych, czarnych i czerwonych porzeczkach, rzepaku, truskawkach, malinach, borówkach, orzechach, wczesnych ziemniakach, burakach cukrowych i warzywach. Straty zostaną oszacowane przez powołane do tego komisje, w których pracować będą również delegaci ŚIR." - pisze w imieniu Zarządu prezes Mirosław Fucia. 
W związku z powyższym Zarząd ŚIR wnioskuje do Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie natychmiastowych działań o uruchomieniu środków finansowych na pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęską przymrozków.

Z poważaniem

Mirosław Fucia
Prezes Zarządu ŚIR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2