Szacowanie strat w uprawach rolnych- ważne informacje

048673 r0 980W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska pogodowego - przymrozków wiosennych - na terenie woj. świętokrzyskiego, poszkodowani Rolnicy mogą składać pisemne wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych.

Wzory wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami są dostępne w miejscowych urzędach gmin, w których wystąpiły szkody, jak również na ich stronach internetowych.


Uwaga
Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie (wydruk z e-WniosekPlus),

celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich - kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).
Każdy rolnik ma możliwość wydruku danych dot. zwierząt ze strony internetowej IRZ: System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt https://irz.arimr.gov.pl/

Przypominamy, że powierzchnią gospodarstwa rolnego, którą należy wpisać we wniosku jest powierzchnia zgłaszana do dopłat bezpośrednich w ARiMR.
Ponadto we wniosku należy:
- uwzględnić wszystkie uprawy i ich powierzchnię (również uprawy, w których straty nie wystąpiły),
- oznaczyć działki rolne (uprawy), na których wystąpiły szkody w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych, na których konieczne jest przeprowadzenie oględzin i oszacowanie szkód.

Urząd Gminy nie ma prawa żądać innych dokumentów poza tymi, które są wymienione w wykazie dokumentów dołączanych do wniosku i kopiami wniosków obszarowych za 2024 lub 2023 rok. 

Rolnicy mają prawo wycofać ubezpieczenie od gradobicia za rok bieżący i dostają zwrot z ubezpiecznia.
PODCZAS DOKONYWANIA OGLĘDZIN W TERENIE WYKONYWANA BĘDZIE DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA, POTWIERDZAJĄCA PONIESIONE STRATY

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2